rozšířené vyhledávání
SK | EN | CZ
NejprodávanejšíNovinky
10,80 €Cena bez DPH
Do košíka

5S

Metodika pro eliminaci plýtvání na pracovišti

Je to souhrn základních kroků pro eliminaci plýtvání na pracovišti, základní předpoklad pro zlepšování a součást některých dalších metodik a konceptů (Kaizen, TPM, Štíhlý podnik…). V hierarchii štíhlé výroby patří do oblastí standardizace procesů a štíhlého pracoviště.


Plýtvání

Plýtvání je všechno to, co přidává náklady výrobku nebo službě bez toho, aby zvyšovalo jejich hodnotu. O tom, co přidává a nepřidává hodnotu, rozhoduje zákazník. Všechno to, co zákazník nechce uznat jako hodnotu a zaplatit je teda plýtvání. Žádná firma nechce produkovat produkty nebo služby, za které jim zákazník nebude chtít zaplatit. Proto je snahou každého podniku produkovat bez plýtvání. Tento stav je velmi obtížné dosáhnout, ale neustálým snižováním plýtvání a kombinováním různých metod se může podařit snížit plýtvání na minimální úroveň.

Plýtvání je rozdělené do několika skupin:

 • čekání (na vozík, na zadání práce),
 • chyby (chybné výrobky, špatné zadání práce),
 • zásoby (nadbytečné zásoby hotových výrobků, rozpracované výroby),
 • nadvýroba (výroba více kusů, než spotřebuje další proces),
 • doprava (nadbytečná přeprava, zdlouhavá přeprava),
 • pohyby (zbytečné pohyby, nadbytečné pohyby).


Na každém pracovišti se vyskytuje plýtvání, které pomůže odhalit a řešit právě 5S. Pokud chceme budovat štíhlý podnik, 5S je často implementované jako první.


Proč 5S

5S vizualizuje a redukuje plýtvání. Nadvýroba se označí minimální a maximální hladinou, chyby se řeší prostřednictvím „blbuvzdorných" zařízení a vizuálního managementu, pohyby – prostřednictvím standardizovaných technik a zjednodušuje se hledání potřebných věcí apod. Metodou 5S je možno dosáhnout zlepšení a zjednodušení materiálového toku, rozmístění zařízení, umístění materiálu a zásob. Dalšími přínosy jsou:

 • zlepšení kvality, produktivity a bezpečnosti;
 • lepší podniková kultura, postoje lidí, menší apatie;
 • zlepšené pracovní prostředí.

5S je metoda vhodná pro výrobní i servisní organizace.5S


Název symbolizuje začáteční písmena jednotlivých kroků. Číslo 5 symbolizuje pět kroků metody. 
1. Separovat – Seiri


Účelem prvního kroku je oddělit položky, které na pracovišti musí být (jsou potřebné k vykonání operace na pracovišti a přidávají hodnotu produktu), mají být přemístěné (nepoužívané tak často) a musí být odstraněné (vůbec nepoužívané objekty). Při tomto kroku se používají červené kartičky na označení položek. Každá položka je zapsaná do karty pracoviště, kde se určí, zda bude položka odstraněná z pracoviště nebo zůstává na pracovišti.
2. Systematizovat – Seiton

Cílem druhého kroku je najít místo pro umístění položek z prvního kroku. Položky se mohou přímo označit do layoutu pracoviště. Důležité je uspořádat položky na pracovišti tak, aby se minimalizovaly pohyby pracovníků, skladové plochy apod., tedy aby se eliminovalo plýtvání. U každé položky se určí počet, v jakém se bude na daném místě nacházet. U skříněk a objektů, které mohou obsahovat různé nářadí, přípravky apod. je vhodné vytvořit tzv. soupis položek, což je v podstatě seznam položek v objektu.

Nové rozmístění položek na pracovišti je vhodné podpořit standardem layoutu pracoviště a také čarami na podlaze.

3. Stále čistit – Seisto


V tomto kroku se pracoviště vyčistí a definují se oblasti, které je potřebné v rámci teritoria pracoviště čistit. Teritorium pracoviště se rozdělí na jednotlivé oblasti, kterým se definuje to, co je potřebné čistit, kdy se to bude čistit, jak často, jaké pomůcky jsou potřebné při čistění, kdo má čistění vykonávat apod. Při tomto kroku se využívá formulář standardu čistého pracoviště, kde se všechny potřebné informace zapíšou.

4. Standardizovat – Seiketsu


Čtvrtý krok metody 5S je o standardizaci všech uskutečněných změn v 1., 2. a 3. kroku. Tímto krokem se standardizuje celková péče o pracoviště. Tady vzniká vizuální standard pracoviště, ve kterém jsou zachycené všechny aktivity čištění a rozmístění jednotlivých položek na pracovišti.

5. Sebedisciplinovanost – Shitsuke


Pokud pracovníci nebudou dodržovat navržené standardy, tak projekt 5S a změny uskutečněné na pracovišti nepřispějí k eliminaci plýtvání, ale budou plýtvání podporovat. Proto je důležité, aby lidé z pracoviště byli vtaženi do týmu, který bude implementovat 5S. Aby mimo dobrého slova bylo navržené 5S na pracovišti dodržované, je vhodné ho podpořit tzv. kontrolní kartou, do které budou vykonané činnosti pracovníci zapisovat a potvrzovat svým podpisem.


Přínosy

Pracovníci mají všechno na svém místě, přebírají si pracoviště mezi směnami čisté, ví, co všechno mají mít na pracovišti, jak mají pracoviště udržovat čisté.

Dále jsou to přínosy hlavně:

 •   snížení pracovního prostoru o 20 – 40 %;
 •   snížení zásob na pracovišti o 80 %;
 •   zlepšení kvality o 10 – 20 %;
 •   zkrácení času na hledání o 50 %;
 •   zkrácení času náběhu o 10 – 15 %;
 •   zkrácení montážních operací o 30 %;
 •   zlepšení podnikové kultury apod.
6S

Metoda 5S se rozvíjí a dnes je známý i další krok. Šesté S znamená bezpečnost. Důvodem je, aby všechna uskutečněná zlepšení na pracovišti neohrožovala pracovníky. Mimo toho klade důraz na přístupnost a jednoznačnou identifikaci všech bezpečnostních zařízení. Cílem je předcházení nebezpečí při práci, aby počet pracovních úrazů byl 0.


Další články z kategorie

-   Kamishibai
-   DPU
-   DPO
-   DPMO
-   DPM
-   IPA model excelence

TOP články

Nezmeškejte důležité termínyPřipravili jsme pro vás přehled nejdůležitějších školení, ...

Podnikatelská univerzitaSeděli jsme kdysi s Milanem Zeleným a povídali si o potřebě ...

Naberte poznatky – nastartujte ...Již od roku 2001 realizujeme Master studium ...

Nejnovější články

„Válka odborářů. Avizují ostrou ...V posledních dnech slýcháme z médií o boji odborářů ...

Časopis Průmyslové inženýrství_czOpět jsme pro vás připravili zajímavé čtení ...

Jak vybrat LEAN zařízeníKritéria výběru nového zařízení jsou ...
© 2012 IPA Czech, All rights reserved