rozšířené vyhledávání
SK | EN | CZ
NejprodávanejšíNovinky
10,80 €Cena bez DPH
Do košíka

7 návyků skutečně efektivních lidí podle Coveyho

Stephen R. Covey napsal knihu 7 návyků skutečně efektivních lidí
 1. Buďte iniciativní. ("Buďte proaktivní”)
 2. Soustřeďte se na své cíle. ("Začínejte s myšlenkou na konec”)
 3. Určujte si priority. ("To nejdůležitější dávejte na první místo”)
 4. Získáte jen tehdy, když získají i druzí. ("Myslete způsobem výhra/výhra”)
 5. Komunikujte. ("Nejdříve se snažte pochopit, potom být pochopení")
 6. Spolupracujte. ("Vytvářejte synergii”)
 7. Poznávejte a odstraňujte své nedostatky. ("Bruste pilu”)


Stephen Covey uvádí postup rozvoje člověka znázorněný na uvedeném obrázku. Malé dítě je závislé na svých rodičích a dalších lidech – psychicky, citově, finančně a fyzicky. Postupně člověk dospívá, vyvíjí se a někteří jedinci se stávají nezávislí. Neznamená to, že jsou to individualisti bez citových vazeb a vztahů k jiným lidem. Jsou to silní lidé, kteří si osvojili první tři návyky:¨


Vývoj nezávislosti a vzájemné závislosti – Stephen Covey


 1. Proaktivita – nenechat se unášet vnějšími okolnostmi jako list ve větru, ale měnit věci, na které máme vliv a netrápit se nad věcmi, na které nemáme dosah. Tak jako to řekl sv. František z Assisi: „Bože, dej mi odvahu, abych změnil věci, které změnit mohu a mám, pokoj, abych přijal věci, které změnit nemohu a moudrost, abych to všechno rozeznal".
 2. Začínání všeho s myšlenkou na konec – to je základní zákon projektování, ale i úspěšného života. Všechno důležité, co děláme, musí mít nějaký cíl a tento cíl by měl být v souladu s našimi principy a hodnotami života.
 3. Dávání přednosti důležitým věcem – řídit svůj čas znamená řídit svůj život. Musíme odlišovat věci důležité a nedůležité a věci naléhavé a nenaléhavé. Dobrý manažer se věnuje věcem důležitým, které nejsou naléhavé, tj. plánuje, předchází problémům, pracuje pro budoucnost.

              Až po dosažení tohoto stádia je možné přejít k dalším třem návykům:

 1. Myslete a jednejte způsobem „výhra – výhra". Toto je základ řešení problémů v týmech a ve firmách s rozvinutou firemní kulturou. Jen takovým jednáním se buduje důvěra, spolupatřičnost a týmový duch.
 2. Nejdříve se snažte pochopit – pokud chceme dosahovat řešení typu „výhra – výhra", musíme pochopit druhou stranu. Ne podle našeho úhlu pohledu, našeho scénáře, ale podle optiky našeho partnera.
 3. Vytvářejte synergii. Synergie – celek je víc než suma jeho částí. Synergie urychluje, sjednocuje a uvolňuje ty největší síly, které jsou v lidech. Synergie je všudypřítomná v přírodě – když dáte dohromady dva kusy dřeva, snesou o mnoho větší zátěž, než snese každý z nich sám o sobě. Už samotný způsob jak muž a žena přivádějí dítě na svět, je synergický. Podstata synergie je vážit si rozdílů – uznávat je, spoléhat na jejich silné stránky a vyvažovat slabé. Celý rodinný život je synergie. Spojování různých lidí, názorů, myšlenek, konceptů s cílem dosáhnout výstup celku, který bude několikanásobně vyšší než součet výstupů jeho jednotlivých prvků. Toto je hlavní motiv týmové práce, ke které neexistuje lehčí cesta než je tento postup změny a sebezdokonalování každého zevnitř. Nejdříve musíme změnit sebe, až potom můžeme skutečně a trvale změnit naše okolí a firmu.
 4. Zlepšujte – bruste pilu. Základem zlepšování je nespokojenost se současným stavem, boj proti setrvačnosti. Nejde jen o zlepšování procesů, ale i schopnost lidí, komunikace, vztahů, způsob řešení problémů. Zlepšovat a měnit zaběhnutý systém je potřeba právě tehdy, když máme pocit, že všechno funguje perfektně a není potřeba nic měnit. Sebeuspokojení a neochota ke změně jsou zárodkem degenerace a rozkladu.


7 návyků podle Coveyho a TOC

 1. Proaktivita. Kde jsme? Co můžeme změnit?
 2. Myšlenka na konec. Cílová orientace – Co chceme změnou dosáhnout?
 3. Přednost důležitým věcem. Kde jsou omezení naší organizace?
 4. Myslete a jednejte způsobem výhra - výhra. Neprosazovat věci silou, nesnažit se protivníka porazit nebo zatlačit do kouta, získat lidi pro myšlenku změny diskusí a logickými argumenty.
 5. Snažte se pochopit. Řešení chronických konfliktů - diagram konfliktu – nedělejte kompromisy, ale pochopte důvody druhé strany, řešte skutečné příčiny konfliktu.
 6. Vytvářejte synergii. Vytvoření týmů pro projekt změny.
 7. Zlepšujte. Neustálý proces zlepšování.

Další články z kategorie

-   Kamishibai
-   DPU
-   DPO
-   DPMO
-   DPM
-   IPA model excelence

TOP články

Nezmeškejte důležité termínyPřipravili jsme pro vás přehled nejdůležitějších školení, ...

Podnikatelská univerzitaSeděli jsme kdysi s Milanem Zeleným a povídali si o potřebě ...

Naberte poznatky – nastartujte ...Již od roku 2001 realizujeme Master studium ...

Nejnovější články

„Válka odborářů. Avizují ostrou ...V posledních dnech slýcháme z médií o boji odborářů ...

Časopis Průmyslové inženýrství_czOpět jsme pro vás připravili zajímavé čtení ...

Jak vybrat LEAN zařízeníKritéria výběru nového zařízení jsou ...
© 2012 IPA Czech, All rights reserved