rozšířené vyhledávání
SK | EN | CZ
NejprodávanejšíNovinky
10,80 €Cena bez DPH
Do košíka

Analýza a měření práce

Systematický postup zlepšování práce při vykonávaní operací nebo procesů.

Metody a nástroje pro analýzu a měření práce (AMP) patří k základním znalostem průmyslových inženýrů. Jsou výborným nástrojem pro odstranění neefektivnosti při vykonávaní jakékoliv práce.

Důvody pro použití metod analýzy a měření práce:

 • zvyšují produktivitu při velmi malých investicích,
 • definují časové normy,
 • přispívají ke zvyšování bezpečnosti na pracovišti,
 • úspory z použití metod jsou viditelné ihned,
 • mohou být uplatňovány v libovolném prostředí,
 • jsou relativně lehké a systematické,
 • jsou výbornou zbraní na neefektivnost.

Metody AMP můžeme přirovnat k chirurgickému noži, který odstraňuje všechno nepotřebné. Stejně jako s chirurgickým nožem, i s metodami AMP, se musí zacházet odborně a opatrně.


Analýza a měření práce je systematické přezkoumávání pracovních postupů s cílem:

 • zlepšit efektivnost použití zdrojů (snížit spotřebu času na vykonání činností)
 • a definovat normy času pro jednotlivé činnosti

Měření práce se primárně zabývá stanovením požadovaného času na vykonání jednotlivých pracovních činností, norem spotřeby času. Sestrou měření práce je analýza práce. Analýza práce se zabývá rozborem způsobu práce a faktorů, které ovlivňují spotřebu času s cílem snížit spotřebu času.

 

V oblasti analýzy a měření práce, ergonomiky pomáháme našim zákazníkům řešit problémy v následujících tématech:

Měření a normování práce
Zaměření na zjišťování, posuzování a vyhodnocování spotřeby času v rámci operací a procesů. Umožňuje na základě rozboru uskutečněných pracovních dějů a měření jejich času určit pro budoucí období předpokládanou nutnou spotřebu pracovního času (normy spotřeby času). Zahrnuje i vytvoření systému pro normování práce.

Analýza a zlepšování práce
Systematické prozkoumávání pracovních postupů s cílem zlepšit efektivnost použití zdrojů, zjednodušit vykonávání práce, spojovat anebo přeuspořádat sekvenci operací za účelem lepších výsledků a případně odstranit nepotřebné části operace.


Ergonomika
Specifická část postupů analýzy a zlepšování práce. Její hlavní myšlenkou je optimalizovat vztahy mezi člověkem a dalšími složkami pracovního systému (pracoviště, pracovní postup, pracovní prostředky a pracovní prostředí).


Analýza pracovních míst

Systematický postup navržený IPA Slovakia, kterého cílem je odstranit zbytečné a neproduktivní činnosti z procesů a optimalizovat strukturu a počet pracovních míst v závislosti od počtu a rozsahu činností, které se musí vykonávat v jednotlivých procesech lidmi.

V ideálním případě by měly probíhat uvedené aktivity paralelně. Je dobré, když se při měření práce soustředíme i na zlepšování práce a naopak.

 
K zajištění skutečných přínosů musí být postupy analýzy a měření práce aplikované neustále a v celé organizaci, protože úspory dosažené při individuální operaci jsou z celopodnikového hlediska většinou zanedbatelné. Skutečné zlepšování si vyžaduje totální boj s neefektivností v jakékoliv podobě.


Komplexní systém analýzy a měření práce v podniku by měl obsahovat:

 • metodiku stanovení, udržování a změn časových standardů a vztažených systémových údajů při požadované přesnosti a efektivnosti a zejména jasné přiřazení odpovědnosti za její dodržování,
 • implementaci a využívání inženýrských metod analýzy práce pro neustálé zlepšování,
 • způsob sdílení časových a pracovních standardů pro ostatní oddělení podniku

Metody pro analýzu a měření práce už dávno nepatří pouze do arzenálu nástrojů normovačů nebo průmyslových inženýrů, ale používají se i jako součást projektování pracoviště i jako nástroje pro racionalizaci práce přímo ve výrobním týmu. Už v projektování pracoviště je potřeba udělat všechno pro to, aby všechny činnosti trvaly co nejkratší dobu, aby se nevykonávaly žádné zbytečné pohyby. Základ konkurenceschopnosti je, abychom měli časy stanovené tak, jako naši konkurenti a abychom je dokázali lepší organizací práce neustále zkracovat.


Přínosy

Použití metod AMP a ergonomiky vede k následujícím přínosům:

 • Redukci plýtvání v procesech
 • Zvýšení produktivity práce u velmi malých investic
 • Zvýšení průtoku úzkým místem
 • Snížení pracnosti a výrobních nákladů
 • Zjednodušení procesů
 • Redukci počtu pracovníků
 • Definování objektivních časových norem
 • Zvýšení pracovní pohody a bezpečnosti na pracovišti
 • Redukci rizika vzniku nemocí z povolání

Další články z kategorie

-   Kamishibai
-   DPU
-   DPO
-   DPMO
-   DPM
-   IPA model excelence

TOP články

Nezmeškejte důležité termínyPřipravili jsme pro vás přehled nejdůležitějších školení, ...

Podnikatelská univerzitaSeděli jsme kdysi s Milanem Zeleným a povídali si o potřebě ...

Naberte poznatky – nastartujte ...Již od roku 2001 realizujeme Master studium ...

Nejnovější články

„Válka odborářů. Avizují ostrou ...V posledních dnech slýcháme z médií o boji odborářů ...

Časopis Průmyslové inženýrství_czOpět jsme pro vás připravili zajímavé čtení ...

Jak vybrat LEAN zařízeníKritéria výběru nového zařízení jsou ...
© 2012 IPA Czech, All rights reserved