rozšířené vyhledávání
SK | EN | CZ
NejprodávanejšíNovinky
10,80 €Cena bez DPH
Do košíka

Analýza a vytváření materiálových toků

Soubor metod pro zobrazení vazeb mezi pracovišti ve výrobním nebo v logistickém systému s cílem navrhnout materiálový tok s minimálním plýtváním.

Některé, v praxi osvědčené, pomůcky pro rozbor materiálových toků jsou zobrazené na obrázkuPomôcky pre rozbor materiálových tokov a vhodné oblasti pre ich použitie


Tieto pomôcky umožňujú prehľadne zobraziť priebehy materiálových tokov vo výrobe a slúžia väčšinou ako prvé východisko pre ich podrobnejšiu analýzu. V šachovnicovej tabuľke sa kvantifikujú materiálové toky medzi jednotlivými pracoviskami (P1, P2...). V jednotlivých políčkach tabuľky sa obyčajne spočítavajú pre jednotlivé výrobky a komponenty nasledovné veličiny:

  • Počet prepráv za časové obdobie (objem výroby/dopravná dávka).
  • Prepravená hmotnosť za časové obdobie (napr. t/rok).
  • Prepravovaný počet kusov za časové obdobie (napr. ks/rok).

Rozbor materiálových tokov v šachovnicovej tabuľke slúži obyčajne ako podklad pre rozmiestňovanie jednotlivých pracovísk v dielni tak, aby sa minimalizoval počet prepráv (pracoviská s intenzívnymi materiálovými tokmi sa umiestňujú čo najbližšie). Na takomto princípe je založená napríklad známa Trojuholníková metóda, ale i mnohé ďalšie, prepracovanejšie postupy (napr. Modulová metóda).

Vzhľadom na to, že materiálové toky nemusia byť jediným dôležitým kritériom pre rozhodovanie o umiestnení pracovísk v dielni, používa sa často v kombinácii so šachovnicovou tabuľkou i tzv. tabuľka vzťahov, do ktorej môže projektant začleniť svoje vlastné ohodnotenie dôležitosti väzieb medzi pracoviskami.

               
   

Tabulka vztahů mezi pracovišti

Takto je možné definovat například pracoviště, pro které je nevyhnutelné, aby byla umístěna v těsné blízkosti z hlediska technologie (např. ohřev a kování), nebo pracoviště, jejichž umístnění v blízkosti je nežádoucí (např. buchar a pracoviště broušení).Klasické pomůcky pro vytváření výrobní struktury (šachovnicová tabulka, tabulka vztahů, Sankeyho diagram aj.) jsou stále více kombinované s novými metodami, jejichž použití většinou vyžaduje výpočetní techniku.

 

Sankeyho diagram a postup vytváření výrobní dispozice

Grafické metody (Sankeyho diagram, kruhový diagram) jsou vhodné pouze pro řešení velmi jednoduchých problémů. Použití analytických metod (optimalizační metody - lineární programování nelineární programování, dopravní problémy a j.) je spojené s vysokými výpočetními nároky a zároveň chybí nutná interakce s projektantem.

Heuristické metody se obvykle dělí na tzv. konstruktivní nebo výměnné postupy. Tyto metody umožňují postupné, interaktivní vylepšování řešení (CORELAP, MODULAP, INTALA, MALAGA a j.) a patří v současnosti k nejpoužívanějším. Při algoritmech výměny se vychází z prvotního řešení, které může být vytvořeno například ručně. V tomto řešení se postupně vzájemně zaměňují jednotlivá pracoviště a hledá se minimální cílová funkce - tj. minimální přepravní výkon, minimální plochy apod. Při konstrukčních postupech se obvykle vychází z šachovnicové tabulky (matice „odkud - kam") a matice vztahů. Pracoviště s nejsilnějšími vazbami se umístí jako první a postupně se k němu přiřazují další pracoviště s nejsilnějšími dopravnými vztahy.

 Základní rozdělení metod pro rozmísťování pracovišť

Další články z kategorie

-   Kamishibai
-   DPU
-   DPO
-   DPMO
-   DPM
-   IPA model excelence

TOP články

Nezmeškejte důležité termínyPřipravili jsme pro vás přehled nejdůležitějších školení, ...

Podnikatelská univerzitaSeděli jsme kdysi s Milanem Zeleným a povídali si o potřebě ...

Naberte poznatky – nastartujte ...Již od roku 2001 realizujeme Master studium ...

Nejnovější články

„Válka odborářů. Avizují ostrou ...V posledních dnech slýcháme z médií o boji odborářů ...

Časopis Průmyslové inženýrství_czOpět jsme pro vás připravili zajímavé čtení ...

Jak vybrat LEAN zařízeníKritéria výběru nového zařízení jsou ...
© 2012 IPA Czech, All rights reserved