rozšířené vyhledávání
SK | EN | CZ
NejprodávanejšíNovinky
10,80 €Cena bez DPH
Do košíka

IPA Slovník

ALL
0-9
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Pareto diagram

Vychází ze zásad Paretové analýzy (poměrně malá skupina faktorů má za následek většinu problémů kvality).

PDCA cyklus

Cyklus je vhodný model pro všechny typy zlepšování procesů. Název PDCA cyklus pochází ze zkráceného označení anglických názvů jednotlivých fází cyklu: P – Planning (1. fáze), D – Doing (2. fáze), C – Checking (3. fáze), A – Acting (4. fáze).

Plán reakce na odchylky

Nástroj na odhalení symptomů problému. Popisuje, jaké odchylky mohou v procesu nastat a jak by měl reagovat vlastník procesu resp. zodpovědná osoba. Pomůže odhalit symptomy problémů a zajistit včasnou reakci dříve, než by odchylky pocítil zákazník.

Plánovaná údržba

Souhrn plánovaných údržbářských opatření, vedoucích k eliminaci neplánovaných prostojů na strojích a zařízeních.

Plýtvání

Činnost, materiál, prvek, který nepřidává výrobku nebo službě hodnotu pro zákazníka a zároveň zvyšuje cenu, kterou zákazník není ochotný akceptovat.

Podnikové hodnoty

Hodnoty označovali Řekové slovem „arete", což znamená zdatnost a síla. Latinský ekvivalent „virtutes" znamená zdroj síly a i anglické slovo „value" vychází z latinského „valere" - být silný a zdravý.

POKA YOKE

Metoda zaměřená na včasné odhalení chyb a následné zabránění jejich následkům, např. zmetkům a chybám.Volným překladem do češtiny může být výraz „blbuvzdornost".

PQ analýza

Sumarizuje výrobní množství pro jednotlivé typy výrobků v určitém časovém období (např. rok).

Pracovní prostředí

Ergonomické zásady pro pracovní prostředí.

Produktivita

Ukazatel efektivnosti využití zdrojů.

Projekt

Projekt je řada aktivit, zaměřených na dosažení určitého cíle, v rámci daného rozpočtu a časového rozvrhu.

Projektování informačního toku a systému řízení

Úkolem projektování informačního toku je navrhnout spolehlivý systém, který zabezpečí přenos potřebných informací v požadovaném čase na požadované místo.

Projektování materiálového toku

Detailní řešení dopravního, manipulačního a skladovacího systému ve výrobním systému.

Projektování pracovníků

Vedení je schopnost nechat přijít k úspěchu jiné lidí.

Projektování výrobních systémů

Současné požadavky na výrobní systémy jsou pružnost, produktivita a kvalita.

Strana: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Strana 10 z 15
© 2012 IPA Czech, All rights reserved