rozšířené vyhledávání
SK | EN | CZ
NejprodávanejšíNovinky
10,80 €Cena bez DPH
Do košíka

IPA Slovník

ALL
0-9
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Analýza a zlepšování práce

Analýza a zlepšování práce je systematický postup přezkoumávání pracovních postupů

Analýza podnikových procesů

Je základem přeměny hierarchické, těžkopádné, funkcionální podnikové organizace na procesní.

Analýza práce

Systematické přezkoumávání pracovních postupů s cílem zjednodušit vykonávání práce, odstranit nepotřebné části operace (pohyby) a spojovat nebo přeuspořádat úseky operací tak, aby se snížila spotřeba času.

Analýza pracovních míst

Systematický postup s cílem optimalizovat strukturu a počet pracovních míst.

Analýza spotřeby času

Metodika stanovení a posouzení spotřeby času ve výrobním procesu s rozlišením třech základních činitelů výrobního procesu člověka jako primárního činitele, pracovního prostředku (výrobního zařízení) a pracovního předmětu.

ANDON

ANDON je informační nástroj, který poskytuje okamžité, viditelné a slyšitelné varování operátora, v případech výskytu abnormálních situací v procesu.

APS

Advanced Planning & Scheduling - Pokročilé plánování a rozvrhování

Audit

Rychlý postup analýzy a vyhodnocení potřebných změn v podniku.

Autonomní údržba

Způsob zapojení obsluhy strojů a zařízení do běžné údržby – čištění, mazání a kontrola.

BCG matice

Boston Consulting Group matice umožňuje definovat postavení výrobku na trhu a přiřadit mu odpovídající výrobní strategii.

Benchmarking

Cílem benchmarkingu není pouze zjistit sledované parametry výrobků nebo procesů v nejlepších firmách nebo u konkurence, ale připravit postup zlepšení na tuto úroveň.

Bionika

Hraniční vědní obor, systematicky zaměřený na uplatňování poznatků ze studia živých organismů a jejich struktur při vývoji nových technologií.

Black Belt

Black Belt - funguje na dočasné bázi a přitom vykonává své běžné povinnosti.

Box plot

Krabicový graf – Slouží na předběžnou analýzu hodnot

BPR - Business Process Reengineering

Reengineering znamená zásadní přehodnocení a radikální rekonstrukci (redesign) procesů tak, aby mohlo být dosažené dramatické zdokonalení z hlediska měření výkonnosti, jako jsou náklady, kvalita, služby a rychlost. Reengineering ignoruje to, co existuje, a soustřeďuje se na to, co by mělo být.

Strana: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ...
Strana 2 z 15
© 2012 IPA Czech, All rights reserved