rozšířené vyhledávání
SK | EN | CZ
NejprodávanejšíNovinky
10,80 €Cena bez DPH
Do košíka

IPA Slovník

ALL
0-9
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Fraktálový podnik

Fraktálový podnik je otevřený systém, který se skládá ze samostatně proaktivně jednajících prvků - fraktálů, jejichž struktura se opakuje a které sledují společný cíl. Dynamická organizační struktura takového podniku potom připomíná vitální organismus.


Frekvenční diagram

Frekvenční diagram (Frequency diagram)

FTA - Analýza stromu chyb

Failure Tree Analysis. Ukazuje ve stromové struktuře příčiny – účinky – vztahy. Stavy na vyšší úrovni jsou příčiny následků, které jsou znázorněny na nižší úrovni. Stavy mohou být spolu spojené logickými spojkami.

Global 8D

Strukturovaný proces řešení problémů.

Green Belt

Specialista v rámci metodiky Six Sigma.

Heijunka

Metoda pro rozvrhování výrobkového množství a výrobkového mixu v definovaném časovém úseku výroby.

Histogram

Podrobné informace o „struktuře" naměřených údajů je možné získat z grafického zobrazení pomocí histogramu.

Hlas zákazníka

Hlas zákazníka (VOC - Voice of Customer) - zákazník vyjadřuje svou představu o procesu; věty a formulace mohou, ale nemusí být měřitelné.

Hodnocení a rozvoj lidského potenciálu

4 oblasti měření lidského potenciálu v podniku: Fyzický potenciál (PQ), Intelektuální potenciál (IQ), Emoční potenciál (EQ) a Morální potenciál (MQ).

Hodnocení zatížení fyzickou prací

Metody hodnocení úrovně fyzického zatížení člověka.


Hodnota

Hodnota je to, za co je zákazník ochotný zaplatit.


Hodnotová analýza

Hodnotová analýza je metoda tvořivého myšlení, která uplatňuje funkčně-nákladový přístup.


Hoshin Kanri

Znamená management a řízení směřování podniku.


Hub and Spoke

Logistická technologie, která spočívá ve sdružování menších zásilek do přepravních celků a jejich následném rozdružení.


Chaku - Chaku

Systém chaku – chaku je způsob uspořádání výrobního toku, kde operátor vloží součástku do jednoho stroje a po provedení nutných úkonů se pohybuje na další operaci.


Strana: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Strana 5 z 15
© 2012 IPA Czech, All rights reserved