rozšířené vyhledávání
SK | EN | CZ
NejprodávanejšíNovinky
10,80 €Cena bez DPH
Do košíka

IPA Slovník

ALL
0-9
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Index výkonnosti procesu - IVP

Metoda měření výkonnosti procesů.

Informace a znalosti

Informace je popis akce - recept na pečení chleba, manuál na obsluhu stroje, popis řízení výroby - CO? Znalost je použití informace v akci - praktická schopnost upéct chléb, schopnost obsluhovat stroj, schopnost řídit výrobu - JAK?


Informační systém

Informační systém je soubor lidí, technických prostředků ametod zabezpečujících sběr, přenos, zpracování, uchování dat za účelem prezentace informací pro potřeby uživatelů.

Inovace

Dnes už nestačí jen redukovat náklady a zeštíhlovat podnikové procesy.Firmy musí vytvořit kontinuální a efektivní tok inovací v oblasti obchodu a marketingu, výrobků, procesů a myšlení.


Inovace a hodnota pro zákazníka

Inovace je proces cyklicky opakovaných činností, ve kterých se vytváří nová hodnota pro zákazníka

IPA model excelence

Model excelence vychází z paradigmatu úspěšnosti, založeného na rovnováze produkcea produkční schopnosti, kterou mnohé podniky porušují.

IPA Toolbox ©

IPA Toolbox© je metodický postup, který používá IPA Slovakia při projektech zvyšování hodnoty pro zákazníka.

Ishikawa diagram

Diagram "rybí kost". Je to známy diagram stromečkového tvaru (4-M diagram, "rybí kost"), využívaný pro zobrazení relace mezi problémy (efekty) a možnými příčinami jejich vzniku.


Jidoka

Autonomnost pracoviště.Principem systému JIDOKA je přenést kontrolní činnost (činnost nepřidávající hodnotu) z člověka na stroj.

Kaizen

Přístup k neustálému zlepšování procesů. Pochází z Japonska. KAI - změna, ZEN - dobrý. Znamená změnu k lepšímu. Otcem KAIZEN-u je Masaaki Imai.

Kamishibai

Je jedním z nástrojů štíhlého managementu. Toto slovo se dá přeložit jako sekvence udáostí. Jeho původ je staletí starý a sahá až do Budhistických chrámů, kde vypravěči příběhů - Kamishibai jezdili z města do města, aby vyprávěli o svých příbězích pomocí kartiček.Kanban

Tahový systém řízení výroby.

Kano model

Metoda mapování požadavků zákazníka.

Kapacita - stanovení výrobní kapacity

Při kapacitních výpočtech jde především o stanovení počtu strojů, pracovníků, dopravních a manipulačních prostředků, skladů a jejich kapacit. V návaznosti na vypočtené kapacity se potom určují výrobní a pomocné plochy v dílně, požadavky na investice, energie apod.

KNE diagram

Diagram kategorizace vstupů procesu.

Strana: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Strana 6 z 15
© 2012 IPA Czech, All rights reserved