rozšířené vyhledávání
SK | EN | CZ
NejprodávanejšíNovinky
10,80 €Cena bez DPH
Do košíka

IPA Slovník

ALL
0-9
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Komunikace

Komunikace – zlatiny „něco" vzájemně sdílet. Efektivní komunikace je základem kvalitního pracovního výkonu každého zaměstnance.

Koncepční projektování

Ve fázi koncepčního a variantního projektování by měly být vytvořeny a vyhodnoceny různé možné způsoby řešení výrobního systému. Výsledná varianta, která nejlépe odpovídá stanoveným cílům projektu, je dále podrobněji rozpracovaná ve fázi detailního projektování.

Kontrolní plán

Kontrolní plán (Control plan) - kontrolní plán je návod na udržování všech pozitivních změn, aby byl zákazník stále spokojený.

Korelační diagram

Korelační diagram (Correlation diagram)


Kritický řetěz TOC

Aplikace TOC v oblasti projektového managementu.

Křivka přidané hodnoty

Křivka přidané hodnoty znázorňuje na časové ose činnosti, které přidávají a nepřidávají hodnotu. Plocha pod křivkou vyjadřuje vázané finanční prostředky v procesech a zároveň ukazuje možnosti pro optimalizaci procesů – např. redukcí průběžného času, redukcí zásob, eliminací přerušení procesů apod.

Kumulativní traumatické obtíže CTD

Muskuloskeletální těžkosti vlivem nedodržení ergonomických zásad navrhování práce.

KVP2

KVP2 - Kontinuierlicher Verbesserungsprozess.KVP2je systém týmového zlepšování používaný ve VW a v OPEL. Jako základní nástroj zlepšování se využívá11 krokový model KVP2.

LCIA

Low Cost Intelligent Automation - Nízkonákladová automatizace.

Lean Design

Lean Design - eliminování plýtvání při vývoji a návrhu výrobku.

LeanSigma

Six Sigma s použitím Lean nástrojů.

Leveling

Rozvrhování výrobkového mixu.

Make or Buy

Strategie pořizování.

Manipulace s břemeny

Metody hodnocení zatížení pracovníka při manipulaci s břemeny.

Matice příčin a účinku

Matice příčin a účinku (Cause and Effect Matrix).

Strana: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Strana 7 z 15
© 2012 IPA Czech, All rights reserved