rozšířené vyhledávání
SK | EN | CZ
NejprodávanejšíNovinky
10,80 €Cena bez DPH
Do košíka

Výrobní management blíže k lidem

Ani špičkový fotbalista, který neustále netrénuje, nebude dlouho špičkovým. Něco podobného platí i pro manažery. Ti, kteří neustále nekonfrontují své myšlenky, postupy a přístupy k řízení s vývojem ve světě, nebudou dlouhodobě na špičce. I proto každoročně pořádáme konferenci Výrobní management s cílem vzájemně se inspirovat, prostřednictvím objevování nových trendů ve světě a poznávání nových lidí.

Konferencia Výrobný manažment

Konference Výrobní management

Během tří dnů se pokoušelo 17 přednášejících manažerů z průmyslových podniků ČR, SR, Rakouska a Německa systematizovat své zkušenosti z řízení výrobních podniků a obohatit více než 250 přítomných svým pohledem na dění v oblasti výrobního managementu. Nikdo z nich nesedí na teplém místečku ministerstva nebo školy. Všichni jsou vystaveni dynamice dnešní doby, a proto nabízeli řešení, která pomáhají v praxi, bez zbytečných teorií a informačního balastu. Zároveň upozorňují na věci, které jsou jen s námahou implementovány v našich středoevropských podmínkách. V následující řádcích přináším můj osobní výběr čtyř oblastí z nejzajímavějších příspěvků. 

1. V MANAGEMENTU PŘICHÁZÍ DOBA TOYOTA KATA

Mnoho manažerů se i v dnešní turbulentní době, plné změn, snaží připravovat lineární projekty změn. Přičemž se drží projektového zadání, nejprve je třeba udělat to a následně to. K tomu se přidají pevné termíny, odpovědnosti. Není tajemstvím, že drtivá většina takto připravených změn ztroskotá již při prvních milnících. Reálný život nám většinou připravil jiné překážky, než jsme původně očekávali, což vede ke změně obsahu projektů nebo alespoň posouvání termínů. Pokud tvrdošíjně trváme na svém, začínáme rozehrávat hru s názvem "alibismus". Všichni se tváří, že buď všechno jde podle plánu, nebo se neustále aktualizují původní termíny. Mnozí začínají pochybovat o smysluplnosti projektů, které postupně jdou do ztracena v pozadí nově příchozí, důležitějších projektů . Mnoho bouraného, málo dokončeného.

Tilo Schwarz
Tilo Schwarz
Tilo Schwarz se pokoušel během predkonferenčného workshopu poukázat na způsob jak zvýšit schopnost zlepšovat a neustále inovovat, jako klíčovou podmínku pro dosažení ambiciózních strategických cílů. Výstižné je i jeho životní motto: "Nepotřebujeme manažery, kteří umí vyždímat i poslední kapku z pomeranče. Potřebujeme lídry, kteří sázejí pomerančovníky ".

 Pokud chceme zajistit větší trvanlivost změn, musíme se koncentrovat na návyky, které používáme ve firemním prostředí. Jedním z nich je i způsob řešení problémů. Namísto neustálého zavádění nových metod a přístupů, bychom se měli koncentrovat na schopnost lidí řešit problémy. Pokud chceme něco změnit, musíme v lidech vytvořit nový silnější pozitivní návyk a potlačit spouštěče negativních návyků. Při řešení problémů, které jsou za hranicí našeho poznání, je například negativním návykem rychlý skok k řešení. Taková řešení většinou nefungují a spíše připomínají "hašení problémů". Toyota Kata se koncentruje na vytvoření návyku, který nás iteračním způsobem dovede do cíle bez toho, abychom znali na začátku všechny potřebné detaily řešení. Je založena na promyšleném Koučování směrem k požadovaným výsledkům. tímto způsobem zbouráme hranice mezi jednotlivými hierarchickými úrovněmi, začneme více propojovat denní rutinu se zlepšováním a přiblížíme se k ideálu, aby každý člověk, každý den vylepšil svůj proces pro dosažení cílové výkonnosti.

Workshop Toyota Kata
Workshop Toyota Kata

2. TECHNOLOGIE OVLIVNÍ MANAGEMENT

Bez ohledu na to, zda aktivně pracujete na projektu implementace Industry 4.0 nebo ne, už Vás tato iniciativa ovlivňuje i v reálném denním životě, říká Philipp Hold, Fraunhofer Austria. Tak jako smart telefony, televizory a jiná zařízení přirozeně pronikly do našeho života, tak to bude i se "smart továrnou". Zařízení budou spolu komunikovat jedním jazykem na principu plug and play, informační systém bude on-line propojen s fyzickými zdroji, celkem zmizí papírová dokumentace a vše bude na první pohled snáze řiditelné. Kromě reálného světa vznikne další digitální, virtuální. Vždyť nakonec v něm žijí už i naši teenageři.


Každé dva roky se předpokládá zdvojnásobení všech technických znalostí lidstva, což přinese do této oblasti množství dat, které bude třeba zpracovat. Předpokládám, že nebude problémem získávat data, ale spíše správně je použít. Část z nich nikdy nevstoupí do hlavy člověka a stroje budou přebírat velkou část rutinních rozhodovacích aktivit namísto lidí. Důkazem jsou autonomní auta nebo roboty s umělou inteligencí. Na první pohled dojde ke snížení potřeby lidské pracovní síly, ale určitě bude zapotřebí i vznik nových povolání, které ještě teď nejsou známy a ještě se na ně nikdo v našich školách nepřipravuje (korporátní dezorganizátor pro podporu start-up kultury, digitální detoxikátor, ochránce digitálního soukromí, ...). Výsledkem budou tedy i mnohé organizační změny, vznik nových útvarů a zánik mnoha tradičních.

Philipp Hold zo spoločnosti Fraunhofer Austria
 Philipp Hold ze společnosti Fraunhofer Austria

Jak to může fungovat ukázal Gerald Hass, B & R, na příkladu montáže počítače, který se může vyrábět ve více než 250 miliardách konfigurací vevýrobní dávce rovné jedna. Namísto složitých a pracných předvýrobních postupů, dokáže navržený systém automatizovaně z objednávky vytvořit nejen všechny výrobní podklady, ale i sám nainstalovat operační systém a udělat vlastní sebekontrolu po montáži. Eliminuje se tím množství rutinní práce, kterou dnes musí dělat technici.

Problémem nebude samotná technologie, která se dříve nebo později stane komoditou, podobně jako PC, mobily, internet a jiná řešení, ale schopnost lidí tyto technologie efektivně využít.

Můžeme si blahopřát, že žijeme v takové "klidné době". Rychlost teprve přijde. Klíčové změny nás teprve čekají. Ty, kteří na to nebudou připraveni, to smete jako hurikán loďku v rozbouřených vlnách. Proto je nejvyšší čas, abychom důkladně prozkoumali naše současné byznys modely. Kde je v nich prostor na digitální funkce, které pomohou přinést novou nebo alespoň zvýšit nabízenou hodnotu zákazníkovi? Existuje prostor alespoň redukovat vlastní náklady efektivnějším řízením? Může přicházející informační doba zrušit naše současné podnikání?

B&R
B+R automatizace spol. s r.o.

3. EXCELENCE FUNGUJÍCÍCH ŘEŠENÍ LEAN

Řešení jako Lean nebo World Class Manufacturing jsou nadále standardem pro průmyslové podniky. Dalo by se na první pohled říci, že v této oblasti nic nového. Pokud však nakoukneme pod pokličku, uvidíme množství podniků, které svůj systém řízení vylaďují do nejmenších detailů. Příkladem může být i příspěvek Petra Nováka, Koyo Beraings, který vyzdvihuje roli vizuálního řízení a podporu jednoduchosti. V pozadí většiny špičkových systémů je přenesení postupů manažování na dílnu (shopfloor management). Tento systém napomáhá k systematickému řešení identifikovaných odchylek od výsledků na příslušných úrovních řízení. Denní rytmus a hierarchie mítinků (start změny, denní mítink na dílně, mítink provozu, mítink závodu), orientace na Gemba (dílnu) se stává základním přístupem pro identifikaci klíčových oblastí změn. Aby byly změny opravdu rychlé, v souladu s filozofií zastavení linky při problému, se rozvíjejí eskalační procedury, které umožňují zásadní problémy řešit okamžitě skupinou kompetentních odborníků.


Následná řešení jsou většinou vedena v souladu s metodologií A3, která v sobě obsahuje základní cyklus zlepšování PDCA. Dosažená řešení se systematicky sdílejí mezi jednotlivými útvary. Vypadá to jako dokonalý organizační stroj.

Velmi podnětný byl i příspěvek Petra Prokopa a Zdenka Beneše, Brush SEM, kteří se mimo jiné zabývali odstraněním "Stradivariho" syndromu. Stradivari byl legendární mistr ve výrobě houslí, kterých dražební cena se pohybuje přes 3 miliony eur. Jediným problémem je, že si tajemství výroby dokonalých houslí odnesl do hrobu. Zkuste si proto sepsat firemní seznam jedinečných procesů, které ovládá jen jediný člověk a popřemýšlejte, co s tím uděláte, radí Petr a Zdeněk.

Jak se učit z úspěchu jiných, ukázala i Martina Paalová, Nemak Czech Republic, která tím nemyslela venkovní prostředí. Někdy stačí vytvořit jen společné týmy napříč všemi závody a pospojovat nejlepší praktická řešení.

4. ROZVOJ SCHOPNOSTÍ LIDÍ

I vy patříte do velké skupiny, která si stěžuje na nedostatek kvalifikovaných lidí pro svou výrobu? Zdá se Vám naše školství nepraktické a trh práce nefunkční?

Poslouchám podobné stížnosti poměrně často i v souvislosti s příchodem nových investorů a nesmyslnou státní podporou. Na každé nově vytvořené místo získávají žadatelé dotace, což by bylo v pořádku, kdyby je neobsazovaly lidmi z jiných podniků. Ti přijdou o své kvalifikované pracovníky a na zaškolení nových už peníze nedostanou.


Filip Hajdík zo spoločnosti Lakovna Hajdík
Filip Hajdík ze společnosti Lakovna Hajdík
Naštěstí toto téma má nejen v očích Filipa Hajdíka z lakoven Hajdík, poměrně jednoduché řešení. Jde o rozvoj podnikové kultury, zapojování lidí do změn a snahu vytvořit tvůrčí, svobodné prostředí, které přitahuje lidi. Proto se "těší" z byrokratických pravidel, množství povinností, omezování tvořivosti ve velkých podnicích. Vede to v dnešní době k poměrně masivnímu přechodu lidí ze "strukturovaných, procesních" společností do firem, kde se rozhodnutí a změny dějí rychleji. Důkazem tohoto trendu je i několik účastníků, kteří změnili své pozice ve prospěch dynamičtější, tvořivější a smysluplnější práce. Proč, asi nemusím rozebírat.

Ľuboš Malý zo spoločnosti LEGO Continuous Improvement
Luboš Malý, Lego Continuous Improvement Senior Manager
Společným jmenovatelem více příspěvků byla snaha rozvíjet potenciál a schopnosti lidí. Senior Manager vidí klíč k trvalým změnám v trojúhelníku struktury - schopnosti - chování, přičemž zdůrazňuje právě poslední dvě. Pokud změníme denní chování lidí, změní se nám i podniková kultura. Pak se směle můžeme dostat do stavu, kdy zlepšuje v podniku každý, jak přidává Konstantynov Dvorzhak, Giesecke & Devrient.

Zvládnutím standardních nástrojů štíhlé výroby se dají dosáhnout výjimečné výsledky i v oblasti kvality, ukazuje na vlastním příkladu Jozef Gaboš s kolegy, Nobel Automotive. Při aplikaci vlastních sedmi pilířů kvality se jim podařilo snížit chybovost až pod hranici 20 ppm. Klíčové však bylo zapojení lidí do procesu QRQC (Quick Responce Quality Control), díky kterému vymysleli řadu zajímavých zlepšení a skokově se posunuli ve výsledcích v oblasti kvality.

ZÁVĚREM

Konference Výrobní management se těší rostoucímu zájmu účastníků, čímž motivuje nás organizátory k neustálému zvyšování kvality. I proto je nejlepším nápadem přihlásitse již dnes za nejvýhodnější cenu vstupného. Získáte pro sebe nové inspirace. Uvidíme se za rok.

Co si o akcích myslí účastníci?

Toyota Kata

Jedna oblasť vzdelávania, tzv. "povinnej jazdy" manažmentu.
Martin Malcho, Lean & Project manager, KraussMaffei Technologies, spol. s r.o.

Stretnutie mi pomohlo zodpovedať niektoré moje vnútorné otázky, akým spôsobom riešiť, resp. aké možnosti sú pri riešení dennodenných problémov týkajúcich sa výroby. Workshop bol veľmi dobre a zrozumiteľne organizovaný.
Ľubomír Masaryk, Production Manager, LIND MOBLER SLOVAKIA, s.r.o.

Workshop ovlivní můj přístup k projektům a k aktivitám trvalého zlepšování. Jde o změnu pohledu na zapojení a motivaci lidí, zražení bariéry medzi zlepšovacími a výrobními procesy. Pokračovat v trendu krátkodobých aktivit.
Pavel Novák, Production Manager, ACO Industries, k.s. 


Konference Výrobní management

Konferencia bola veľmi dobre zorganizovaná. Utvrdil som sa, že niektoré veci určite nechcem. Veľmi ma zaujalo ako firmy využívajú školenia a prikladajú tomu veľký význam (v oblasti povedomia a LEAN).
Martin Kudláč, Production Manager Manual Equipment, Air Luquide Central Europe, s.r.o.

Je tu výborný priestor pre kontakty a stretnutie s ľuďmi s podobným zameraním.
Ing. Andrej Kulina, riaditeľ spoločnosti, Aoki Slovakia, s.r.o.

Prednášky byly zajímavá. Pro naši další činnosť mne zajímalo skladování, 5S u firmy Nemak a ďalších standardu.
Bohuslav Slavík, vedoucí útvaru vývoje a TPV, Retex, a.s.

Dojem je veľmi dobrý, nové nápady, podnety, kontakty, utvrdenia.
Ľubomír Švec, riaditeľ spoločnosti, ŠVEC a SPOL, s.r.o.

Potvrdilo mi, že neustále zlepšovanie a motivovanie ľudí vyžaduje nemalé úsilie a motiváciu. Dostal som pár spôsobov, resp. potvrdili naše.
Imrich Meszáros, konateľ, Camfil s.r.o.

Veľmi dobrý nástroj na opätovné prejdenie si problémov v dennej rutine, ktoré sa už berú automaticky a neriešia sa (prehliadajú sa). Jednotliví prezentujúci daný problém spolu s riešením poskytnú a človek je nútení sa zaoberať týmito problémami.
Ing. Peter Šuhajda, vedúci prevádzky, PPS Group, a.s.

Opět odjíždim insirován a motivován, za což vám velice dekuji. Tentokrát jsem si se sebou vzal i svuj tým, ktorý je také nadšen.
Ladislav Kukumberg, manažér výroby, Norma Czech, s.r.o.

Táto konferencia mala veľmi dobrú úroveň a čo sa týka nápadov - je to veľmi dobrý zdroj inšpirácií - nápady sa zatiaľ nedajú presne popísať.
František Marcinčin, vedúci výroby, Hinrichs s.r.o.

Veľmi dobrý dojem - rečníci, organizácia, prístup. Silná motivácia pre neustále zlepšovanie.
Ing. Miroslav Lacho, manažér výroby, Askoll Slovakia, s.r.o.

Komentáře

Tento článek zatím nemá žádne komentáře. Budte první!

TOP články

Nezmeškejte důležité termínyPřipravili jsme pro vás přehled nejdůležitějších školení, ...

Podnikatelská univerzitaSeděli jsme kdysi s Milanem Zeleným a povídali si o potřebě ...

Naberte poznatky – nastartujte ...Již od roku 2001 realizujeme Master studium ...

Nejnovější články

„Válka odborářů. Avizují ostrou ...V posledních dnech slýcháme z médií o boji odborářů ...

Časopis Průmyslové inženýrství_czOpět jsme pro vás připravili zajímavé čtení ...

Jak vybrat LEAN zařízeníKritéria výběru nového zařízení jsou ...
© 2012 IPA Czech, All rights reserved