rozšířené vyhledávání
SK | EN | CZ
NejbližšíNovinky
NejprodávanejšíNovinky
10,80 €Cena bez DPH
Do košíka

NejčtenějšíNovinky

ABC analýza

Jeden ze základních ukazatelů efektivnosti systému řízení zásob.

ABC analýza je založená na principu, že jen několik faktorů podstatně ovlivňuje celkový problém. Základním principem ABC analýzy je skutečnost, která vyplývá z tzv. Paretového pravidla. Toto pravidlo říká, že „80% všech důsledků způsobuje jen asi 20% příčin".Samostatným problémem rozboru výrobního programu je definování reprezentantů výrobkových skupin. Reprezentanti se využívají ve více dalších fázích projektu (např. hrubé kapacitní přepočty pro reprezentanty, rozbor materiálových toků, simulaci výroby pro reprezentanty).

Mimo tvarové podobnosti by měl reprezentant splňovat i následující kritéria:

 1. Typický sled operací (výrobní postup) obsahující všechny důležité výrobní prostředky.
 2. Vysoký podíl na objemu výroby (část A v ABC analýze).
 3. Vysoký časový podíl na výrobě (normohodiny).
 4. Charakteristická výrobní dávka a opakovatelnost výroby.
Proč je to důležité
V souboru nemají jednotlivé položky stejný vliv na sledovaný jev. V takovém případě je účelné seřadit položky podle jejich vlivu na sledovaný jev a rozdělit je do určitých kategorií. Právě v této oblasti se používá ABC analýza (Paretova analýza), která spočívá v rozdělení položek do třech kategorií, podle jejich procentuálního podílu na celkové hodnotě zvoleného parametru. Když například analyzujeme výrobní program podniku, tak zjistíme, že 75% ročního obratu tvoří jen malá skupina výrobků (např. 10%) a na druhé straně existuje rozsáhlá skupina výrobků (např. 70%), která se však na celkovém obratu firmy podílí jen nepatrně (např. 10 %). Když podrobíme výrobní program podniku takové analýze, je možné obvykle rozdělit výrobky do třech základních skupin:
 • A - významné výrobky s ohledem na obrat podniku (10 % výrobků, 75 % obratu). Patří sem položky s největším podílem na obratu. Jim je věnovaná největší pozornost. Pro jejich nákup je potřebný detailní průzkum dodacích podmínek (kvalita, cena, dodací lhůta) pro každou položku zvlášť. Velikost potřeb je určovaná analyticky na základě výrobních plánů, kusovníků a norem spotřeby materiálu. Objednávání je realizované v kratších časových intervalech. I nepatrné snížení stavu zásob má výrazný dopad na snížení nákladů na skladování.
 • Bméně "významné" výrobky (20 % výrobků, 15 % obratu). Patří sem položky se střední výškou obratu. Pozornost věnovaná těmto materiálům je obvykle orientovaná na jednotlivé materiálové skupiny (ne na jednotlivé druhy materiálů). Velikost potřeb může být určovaná i analyticky, ale většinou postačuje statistický odhad (forecasting). Při řízení zásob jsou objednávány ve větších objednávacích cyklech, protože zvýšení průměrné úrovně zásob u této skupiny položek nemá až takový výrazný vliv na výšku skladovacích nákladů jako u položek skupiny A.
 • C - "nevýznamné" výrobky (70% výrobků, 10 % obratu). Do této skupiny patří nízkoobrátkové položky. Tyto jsou obstarávány vždy až na základě přímých požadavků.

ABC analýza se využívá i při rozboru výrobních zásob, kde sledovaným parametrem není obrat, ale průměrná výše zásob jednotlivých položek v hodnotovém vyjádření. Z hlediska takové ABC klasifikace získáváme následující tři skupiny položek:

 • A - Položky s největším podílem na celkové zásobě. Z hlediska redukce zásob představují největší potenciál možného snižování úrovně zásob.
 • B - U těchto komponentů je možno vytvářet určité zásoby v návaznosti na výrobní plán. Položky s průměrnou výškou zásob a průměrným potenciálem redukce.
 • C - Do této skupiny patří položky s nízkou zásobou ve skladu. U těchto položek je obvykle potenciál jejich možné redukce buď nulový, nebo zanedbatelně malý, proto z hlediska redukce zásob jsou prakticky bezvýznamné.


Přínosem ABC analýzy je přehled o tom, které položky nejvíce přispívají k hospodářskému výsledku firmy, a jsou tedy pro nás nejdůležitější, musí jim být věnována největší pozornost a pro jejich řízení musí být použity nejpreciznější systémy, respektive přehled o podílu jednotlivých položek na celkové zásobě.

Kde a kdy se to používá?
ABC analýza je jednou z úvodních analýz výrobního programu při projektování výrobního systému. Mělo by se k ní přistoupit tehdy, když existuje snaha:
 1. Změnit organizační strukturu - snaha o buňkovou výrobu, modulární podnik, holonický podnik, fraktálový podnik, změnu layoutu výrobní dílny a jiné
 2. Snížit zásoby
 3. Snížit výrobní náklady
 4. Změnit systém distribuční logistiky
 5. Změnit systém řízení
 6. Zvýšit kvalitu a jiné

Neomezuje se pouze na finální výrobky, má široké možnosti uplatnění i při rozboru nakupovaných komponentů a materiálů nebo rozboru výrobních zásob.

 1. Skladování – uložení položek na skladu v závislosti na jejich obrátkovosti
 2. Náklady - rozdělení nákladových položek podle podílu na celkových nákladech
 3. Zákaznický servis – diferenciace parametrů dodacího servisu v závislosti od významnosti odběratele a ziskovosti výrobku
 4. Distribuční logistika - ABC analýza odběratelských míst (rozdělení odběratelských míst podle frekvence jejich obsluhy)
 5. Výroba - klasifikace příčin prostojů podle jejich početnosti a délky trvání prostojů
 6. Údržba - klasifikace podle početnosti jednotlivých typů nebo příčin poruch
 7. Kvalita - Paretova analýza příčin neshodnosti výrobků
Jak se používá?
Všeobecný postup při klasifikaci položek podle metody ABC je následující:
 • Zvolit parametr, který nejlépe vystihuje podstatu sledovaného problému
 • Vypočítat procentuální podíl každého prvku na celkové hodnotě parametru a na celkovém počtu prvků
 • Seřadit prvky vzestupně podle procentuálního podílu na sledovaném parametru
 • Sestavit graf v souřadnicích „% podíl na celkovém počtu prvků - % podíl na celkové hodnotě parametru"
 • Rozdělit položky do skupin A, B, C podle následujícího pravidla:


Grafická prezentace výsledků ABC analýzy je realizovaná pomocí tzv. Lorenzové křivky.
Z hlediska řízení zásob se jako kritérium klasifikace položek používá podíl položek na celkovém obratu:

 • Skupina A: asi 70 - 80% podíl na celkové hodnotě parametru, asi 10 - 15% podíl na celkovém počtu prvků
 • Skupina B: asi 15 - 20% podíl na celkové hodnotě parametru, asi 15 - 20% podíl na celkovém počtu prvků
 • Skupina C: asi 5 - 10% podíl na celkové hodnotě parametru, asi 60 - 80% podíl na celkovém počtu prvků

Chcete odebírat newsletter IPA Czech?

Zůstante s nami ve spojení s newslettrom IPA a vyberte si, o které informace máte záujem.

TOP články

Exponenciálny svet a čo pre nás ...V rámci konferencie „Očakávajme neočakávané" budeme ...

Korelácia Industry 4.0 a nástrojov Lean ...V súčasnej dobe sa organizácie snažia využívať princípy ...

Keď prichádza nové na svetPripadám si niekedy ako pôrodník. Lekár pomáha pri pôrode ...

Nejnovější články

Spájanie inovátorovŽijeme vo svete prepájania vecí a ľudí. Naše deti sa v ...

Flexibilní výrobaVybudujte si svůj byznys bez zbytečného rizika, ...

Manipulace a komplex méněcennosti nebo ...Manipulaci obecně charakterizuje strategie, při ...
© 2012 IPA Czech, All rights reserved