rozšířené vyhledávání
SK | EN | CZ
NejbližšíNovinky
NejprodávanejšíNovinky
10,80 €Cena bez DPH
Do košíka

NejčtenějšíNovinky

Analýza technických problémov v údržbe – ATP


Projektový manažér: Profil autora- všechny články autora- všechny produkty autora- kalendář autora
Společnost: Zákazník IPA
Dátum realizace: 2011

Produktová oblast: Analýza a meranie práce
Odvětví průmyslu: Strojársky priemysel

V rámci zvyšovania úrovne fungovania technického úseku údržby sme pripravili na IPA Slovakia nový dvojdňový tréning zameraný na optimalizáciu priebehu riešenia poruchových stavov a problémových situácii na výrobných zariadeniach.

Nový tréningový program sme zrealizovali na pôde významnej strojárskej firmy na Slovensku, ktorá je dodávateľom komponentov pre automobilový priemysel. Na tréningu sa zúčastnili pracovníci údržby, zoraďovači výrobných zariadení a vedúci pracovníci oddelenia údržby. Tréning prebiehal dva dni pre každú z dvoch samostatných skupín a spolu ho absolvovalo 25 pracovníkov.

Algoritmus na analýzu technických problémov v údržbe sme sa snažili rozpracovať detailnejšie a pripravili sme model, ktorého základná kostra je zobrazená na nasledovnom obrázku.

Obr. 1 Algoritmus ATP

Pri návrhu metodiky sme vychádzali z nasledovných predpokladov:
 • Ak údržbár dostane o poruche zlé prvotné informácie, čas odstránenia poruchy sa predlžuje.
 • Ak dostane údržbár kvalitné informácie už pri hlásení poruchy, je pravdepodobné, aby sa na vyriešenie zásahu pripravil a príchodom na miesto poruchovú situáciu vyriešil.
 • Je nevyhnutné, aby pri riešení zložitej poruchovej situácie spolupracovali aj ostatné zainteresované strany: obsluha zariadenia, zoraďovač, ostatní údržbári, manažér výroby, technológ.
 • Je nevyhnutné, aby sa každá poruchová situácia riešila štandardným postupom, aby všetky zúčastnené strany poznali pri riešení svoje úlohy.
 • Nastavený štandardizovaný postup riešenia problémov chceme dostať do podvedomia pracovníkov údržby, aby všetky činnosti súvisiace s vyriešením problému minimalizovali dnes často zaužívaný prístup riešenia problémov  formou „pokus a omyl".  
   

Základný postup realizácie ATP:

1. Analýza situácie

Základom analýzy situácie je rozpoznať stav straty funkcie výrobného zariadenia alebo jeho technického uzlu. Identifikovať takúto situáciu znamená konať, teda odstrániť príčiny, ktoré spôsobujú stratu funkcie - ak sa to dá okamžite.

Situáciu spravidla identifikuje obsluha zariadenia, ktorá údržbárovi hlási miesto poruchy, správanie zariadenia tesne pred poruchou, identifikované odchýlky na zariadení. Ak je obsluha schopná podať údržbárovi kvalitné prvotné informácie, potom sa výrazne zvyšuje pravdepodobnosť rýchleho odstránenia poruchy na prvý raz.

2. Analýza problému

Analýza problému sa vykonáva pokiaľ neprišlo k odstráneniu poruchovej situácie už v predošlých krokoch. Je zameraná na určenie koreňových príčin problému samotným údržbárom alebo tímom odborníkov.

Pre identifikáciu príčin problému využívame najčastejšie jednoduché a známe metódy – 5 x Prečo, Ishikawa diagram, Brainstortming, FTA, Relačný diagram a pod.

Po analýze potenciálnych príčin problému je potrebné určiť hlavnú príčinu poruchového stavu a teda potvrdiť skutočnú, koreňovú príčinu. Pre určenie koreňovej príčiny najčastejšie využívame expertné hodnotenie,  hodnotenie odchýlky od štandardu, prípadne experimentálne hodnotenie.

3. Analýza rozhodnutí

V tejto fáze hľadáme najlepší postup pre odstránenie hlavnej príčiny poruchového stavu na výrobnom zariadení.

Obr. 2 Princíp hľadania najlepšieho riešenia pre odstránenie príčin poruchovej situácie


4. Nápravná činnosť – odstránenie príčin poruchovej situácie

V tomto kroku zaisťujeme čo najlepšiu realizáciu oparení smerujúcich k odstráneniu poruchy a jej príčin.
Je potrebné vykonať nasledovné činnosti:
 • Definovanie výsledku riešenia.
 • Definovanie jednotlivých krokov riešenia.
 • Definovanie zodpovedností za realizáciu jednotlivých krokov.
 • Definovanie časového harmonogramu realizácie jednotlivých krokov.
 • Definovanie zdrojov.
 • Definovanie možných problémov počas realizácie.
 • Definovanie príčin možných problémov.
 • Definovanie opatrení pre odstránenie týchto príčin.
Metodika ATP výrazne skracuje čas riešenia poruchových situácií. Najlepšou formou osvojenia si  princípov a postupnosti krokov je tréning ATP, ktorý pripraví IPA Slovakia presne podľa potrieb a charakteru daného oddelenia údržby. Účastníci si v reálnych alebo vlastných modelových situáciách na zariadeniach vyskúšajú a naučia sa riešiť poruchové situácie. Pri tréningu zároveň vytvárajú na mieru šitý a štandardizovaný model ATP pre svoju firmu.

    

Záverom treba ešte konštatovať, že úspešnosť modelu ATP závisí od miery dodržiavania dohodnutých pravidiel. To je dlhodobá úloha manažmentu, aby sa správne riešenie poruchových stavov stalo prirodzeným návykom údržbárov a ostatných zainteresovaných pracovníkov.

V závere pripájame pohľad vedúceho údržby SaZ na prínos tréningu ATP pre spoločnosť ZF Sachs, závod Levice.

Ing. Stanislav Repiský, vedúci údržby SaZ:
„ATP nám rieši užšie prepojenie medzi údržbou a výrobou, ktoré nám často zapríčiňovalo stratu výrobného času, t.j. pokles hodnoty OEE. Spoločný tréning údržby a výroby pod vedením IPA Slovakia pripravil systémové podmienky pre potenciálny rast produkcie a kvality produktov. Pochopiť kde všade sú výrobne straty, z čoho sa skladajú a ako ich eliminovať bol jeden zo základných cieľov tréningu. Pracovníkom údržby a výroby boli tieto dôvody veľmi dobre vysvetlené na modelových a tiež  reálnych prípadoch z nášho prostredia. Oceňujem, že si to každý z účastníkov vyskúšal sám resp. formou tímovej spolupráce a pochopil tak podstatu riešenia problémov cez ATP.

Prínos školenia je hlavne v tom, aby si každý pracovník uvedomil akú dôležitú úlohu hrá v procese hľadania príčin prestoja, jeho odstránenia a realizovania nápravných opatrení tak, aby sa problém nestal chronickým. Keď stroje pracujú, produkujú požadované množstva OK dielov a máme ich pod riadenou kontrolou. Znižuje sa napätie medzi údržbou a výrobou, čo je jedným z dôležitých bodov rozvoja firemnej kultúry podniku."


Ing. Peter Kormanec

Ing. Ľudovít Boledovič, PhD.

 

Chcete odebírat newsletter IPA Czech?

Zůstante s nami ve spojení s newslettrom IPA a vyberte si, o které informace máte záujem.

Komentáře

Tento článek zatím nemá žádne komentáře. Budte první!

TOP články

Exponenciálny svet a čo pre nás ...V rámci konferencie „Očakávajme neočakávané" budeme ...

Korelácia Industry 4.0 a nástrojov Lean ...V súčasnej dobe sa organizácie snažia využívať princípy ...

Keď prichádza nové na svetPripadám si niekedy ako pôrodník. Lekár pomáha pri pôrode ...

Nejnovější články

Spájanie inovátorovŽijeme vo svete prepájania vecí a ľudí. Naše deti sa v ...

Flexibilní výrobaVybudujte si svůj byznys bez zbytečného rizika, ...

Manipulace a komplex méněcennosti nebo ...Manipulaci obecně charakterizuje strategie, při ...
© 2012 IPA Czech, All rights reserved