rozšířené vyhledávání
SK | EN | CZ
NejbližšíNovinky
NejprodávanejšíNovinky
10,80 €Cena bez DPH
Do košíka

NejčtenějšíNovinky

Projekt, který nás mnoho naučil

Děkuji Norovi Brathovi, Ferovi Harčárovi, Braňovi Poliakovi, Matúšovi Višňanskému a Martinovi Tvarůžkovi za podklady a názory k této správě o našem společném projektu. I toto je jeden z příběhů naší Podnikatelské univerzity, ve ktoré Noro Brath studuje.

 

embraco ipa slovakia


Tento projekt je důkazem toho, že i ve velké korporaci se dá vytvořit kreativní, podnikatelské a inovační prostředí. První část projektu probíhala v "ilegálním" režimu mimo oficiální projektové struktury. Mělo to hlavně tyto výhody - nebylo nutné popisovat projekt, vyplňovat formuláře, přesvědčovat šéfy a zároveň v našem týmu vládla proaktivní atmosféra, motivace a vzájemná odpovědnost. První část projektu jsme ukončili prezentací Nora Bratha, šéfa vývoje, před nejvyšším vedením firmy na setkání v Atlantě. Zazněl potlesk a začala se druhá fáze projektu - se souhlasem managementu.

Motiv projektu

Vyzkoušet si novou, neformální a agilní formu vedení inovačního projektu, v kterém překročíme rámec jednotlivých oddělení a vytvoříme něco výjimečné – až na úrovni nového byznys modelu.

Obr.1. Přehled projektu


Dosažené výsledky

Z inovace kompresoru jsme se zaměřili na nadsystém – kondenzační jednotku, která je srdcem chladícího systému. Vytvořili jsme byznys model orientovaný na nové skupiny zákazníků, design a prototypy modulární kondenzační jednotky, digitální ekosystém s konfigurátorem, návrh modulární montážní linky a získali jsme první pozitivní zpětné vazby od vybraných zákazníků.

Projekt

Náš inovační tým pracoval s metodikou Design Sprint a byly v něm odborníci na prodej, marketing, služby zákazníkovi, výzkum a vývoj, konstrukci, technologii, inovace, byznys modely, průmyslový design, značky a digitální technologie. Tým jsme postupně rozdělili na 4 části:
  1. Byznys model
  2. Digitální ekosystém
  3. Produkt
  4. Procesy
Pracovali jsme v on-line režimu s využitím cloudových a internetových služeb Asana, Realtime, Hangout a j. Jednou za měsíc jsme měli pravidelné společné workshopy v Spišské Nové Vsi, Žilině, Brně nebo v Senici.

Obr. 2. Takto jsme pracovali

 
Spolupracovali jsme i s více odděleními v korporaci - hlavně s obchodem, marketingem, vývojem a IT. Velmi důležitá byla interakce se zákazníky, se kterým jsme měli několik workshopů, na kterých jsme získávali zpětné vazby k našim návrhům a prototypům.

Museli jsme překročit tradiční hranice oddělení a zkoumat nové trendy, podívat se kriticky na celý byznys model, definovat nové zákazníky a najít způsob jak obejít mezičlánky a začít s nimi komunikovat. Hledali jsme inspirace v jiných odvětvích a nových technologiích. V našem týmu rostla motivace, porozumění a nadšení, některé oddělení a lidé nám nerozuměli, ale tak to asi bývá, když se rodí něco nového.


Obr.3. Metodika naší práce

TrendyObr. 4. Modulární produkt – kondenzační jednotka, design Martina Tvarůžka


Položil jsem pár otázek některým členům projektu –  Braňovi Poliakovi, Ferovi Harčárovi a Norovi Brathovi.Braňo, si šéf vývoje. Jak se dají zesouladit „oficiální projekty shora" s projekty, které si lidé vymýšlejí sami zdola a jaká je pro ně skutečná výkonnost a motivace?

Všichni známe realitu s KPI, měřením výkonnosti skoro při každém, i menším milníku v pracovních činnostech. Jedinou možností věnovat se i vlastním nápadům je zvýšit produktivitu tak, abychom naplnili oficiální cíle a zároveň vytvořili prostor pro realizaci vlastních nápadů.

Před pár lety jsme se začali intenzivně věnovat projektovému řízení. Odřízli jsme zbytečnou administrativu v projektech, zrušili některé reporty (přestali jsme je vyplňovat a zjistili, že nikdo si toho nevšiml) a nastavili komunikační pravidla s jinými odděleními. Také jsme vyhodnotili, které oficiálně projekty přispívají firmě opravdu a zrušily projekty, které vypadaly strategicky zajímavě, ale reálná přidaná hodnota byla jen na papíře.

Díky tomu náš tým přinesl za poslední roky několik inovativní produkty a získal respekt a důvěru korporátu - NEU kompresor, kondenzační jednotka Sliding Unit, komerční EM kompresor s propanem.
 

 
Bez jakéhokoliv měření mohu jednoznačně říci, že když se lidé věnují "vlastním" projektem, zapomínají na čas a nadšení je na úrovni, na níž manažer zasahovat nemusí (aby to nepokazil).
Už roky spolupracujeme v našem týmu podle principu Daniela Pinka. Dejte lidem smysl práce (i té nepopulární), dejte jim prostor k seberealizaci a růst a dejte jim důvěru. Jano, vždy si nás učil, že nejlepší druh motivace je přestat lidi demotivovat. Funguje to! Já a lídři našeho týmu se věnujeme více strategii než kontrole krátkodobých cílů.Feri, si šéfem organizační jednotky na kondenzačky – jak hodnotíš společný projekt? Co ti přinesl a co vzal?


Pokud bych měl hodnotit projekt od úplného začátku, tak to ani nenazvu projektem, ale jen vyprávěním o tom, co nám chybí a co potřebujeme. Myslím, že uvědomění si toho, co nám chybí, zocelili partii. Byli jsme odhodláni to změnit. Začali jsme podrobněji identifikovat věci, které nám chybí a dělali jsme, jak říká profesor Zelený, první malé kroky, které jsme pak zhodnocovaly a posouvaly se dál. Ani jsme si to neuvědomovali, a najednou jsme i ve velké korporaci pracovali agilně, v "sprintů", a to, co roky nešlo, se podařilo za pár měsíců. I Martin Tvarůžek nám ukázal, jak se máme dívat na produkt užívatelskou optikou, zamyslet se nejen nad servisem produktu, ale i jeho instalací. Matúš Višňanský z IPA Slovakia s námi řešil jeho vyrobitelnost a efektivní montáž. Ty jsi nás učil spolupracovat a "síťovat se” s firmami na Slovensku a v Čechách, protože není nutné mít všechny odborníky na vše v jedné firmě, ale je důležité se znát a pomáhat si. Možná jsem takto i nepřímo odpověděl na otázku, co mi ten projekt přinesl. A co mi sebral? No nic ... spíš mi přibylo pár šedých vlasů :) Ale teď vážně. Práce na projektu nebyla na začátku oficiální a dělo se to pod stolem a ve volném čase. Jelikož jsme však měli všichni jasno, že je to úžasná věc, nikdo nevnímal to, že odpověděl na rutinní věci doma po večerech a v práci jsme povídali o tom, co nám ještě třeba. Všechny dobré věci vznikly po útrapách a neúspěších, a proto pokud by ses mě dnes zeptal, jestli bych to udělal ještě jednou, jinou odpověď než ANO bych ani nepřipustil.


Obr. 6. Modulární linka (Matúš Višňanský)

Chlapci, často se ve firmách hovoří o tom, jak podporují inovace a podnikatelství, ale někedy to zůstává jen při manažerských deklaracích. Jaké bariéry a překážky v inovacích jste pocítili v tomto projektu, případně v jiných?


 
Nedávno se dva naši vývojáři zúčastnili programu IPA Slovakia. Navštívili 11 českých a slovenská podniků. Firmy, které založili a vedou naši krajané. Většina těchto firem je počtem lidí menší než Embraco Slovakia. Byly to cenné zkušenosti a poznatky. Menší firmy opravdu inovace realizují, mnohem více riskují než zaběhané velké nadnárodní korporace. Musíme se vzájemně učit v těchto dvou světech jeden od druhého. Korporace mají velkou finanční sílu a vliv, mohou realizovat velké projekty, zavádět nové výrobní linky. Na druhé straně, stovky ukazatelů neumožňují skvělým nápadem často projít ani přes první fázi. V menších firmách se tým rozhodne, že jde do toho a o pár minut na to se projekt začíná. V dobrém jim závidíme rychlost, odhodlanost, rozhodnost.

Dělali jsme s Jardou v obou prostředích a pravda je někde uprostřed. Máme na Slovensku jedinečné prostředí pro další učení a růst, neboť korporátních firem u nás přibývá, naštěstí rostou počtem zaměstnanců už iv předvýrobních procesech. Na druhé straně máme mnoho Slovenská firem, na které můžeme být hrdí. Spojme se, komunikujeme, navštevujme fóra IPA Slovakia a jiných společností, které síť agilních lidí. Z malých i velkých firem. Od začátku jsme si s naším týmem stanovili pár pilířů, na kterých chceme postavit naši budoucnost. Od té doby se R & D tým ve Spišské Nové Vsi zvětšil, postavili jsme Technologické centrum, zrealizovali projekty s vysokou investicí, získali skvělý ohlas. Nicméně stále, i po letech, držíme vše na stejných pilířích a hodnotách.
 

 
Jedním z nich je odlišnost. Chceme být odlišní, jiní. Někdo nás v korporaci nazve ostrovem, někdo rebely, či provokatéry. My však máme naši "pirátskou" identitu, na kterou jsme hrdí. Stále chceme a budeme přinášet nové nápady, které nejsou plánované jen shora. Projekty, které vidíme, že pomohou závodu a pomohou udržet zaměstnanost na Spiši.

Úkolem R & D oddělení je inovovat, udržet firmy na technologickém výsluní, mají posilovat stabilitu a udržitelnost a v neposlední řadě transformovat výrobní firmy na inovativní podniky.Noro, jaké jsi měl motivy, když jsi nás začal dávat dohromady a připravovali jsme tento projekt?

Kompresor se stal komoditou a pochopili jsme, že přidaná hodnota je v celkovém řešení pro zákazníka, tak se nám zdála kondenzační jednotka vhodným produktem vyzkoušet něco jiného. Poprvé jsme si udělali průzkum trhu u zákazníka. Modularizace se nám spolu s lepší podporou zákazníkům zdála vhodnou cestou. V případě, že bychom se tímto produktem nezabývali, závod ve Spišské Nové Vsi by postupně ztrácel konkurenceschopnost. Na druhé straně to byl i způsob, jak umožnit lidem najít motivaci, dělat něco zajímavého, inovátorské, něco, co nám dá novou energii.


Projekt probíhal v neformálním, možná bych řekl až v ilegálním režimu, než jsi vnímal jako jeho lídr spolupráci v týmu a plnění úloh?

Původně jsme plánovali udělat pár vylepšení v designu a lze vytvořit produktový konfigurátor. Ve spolupráci s lidmi jako vy, Martin Tvarůžek, jsme tento skromný plán rozšířili na sen o novém byznys modelu. Bylo to jak budovat fabriku na zelené louce nebo vymýšlet něco nového - "pionýrské". Něco, co tu ještě nikdo nemá. Spolupráce byla vynikající, plná nadšení, vzájemné podpory a obrovské energie. Pracovali jsme vedle práci, často i po ní a velmi nás to bavilo. Využívali jsme technologie, které jsme dosud neznali: Asana, Basecamp, Realtime a jiné. Komunikovali jsme přes Hangout, FaceTime a přitom jsme se naučili mnoho nového. Nikdy jsme neměli problém s plněním úkolů, protože všichni chtěli, ne museli. Celkem jsme uměli překonat i byrokratické nástrahy korporace a ukázat, jak se věci dají dělat jednodušeji a rychleji.

Ty jsi byl ten, který výsledky projektu prezentoval nejvyššímu vedení firmy a později i klíčovým zákazníkům. Jaké byly jejich reakce?

 
Vzpomínám si na svou první cestu do Atlanty v květnu 2016, kde jsem měl prezentovat náš projekt. V letadle jsme upravovali prezentaci a postupně dolaďovali detaily ještě i hodinu před ní. Prostor v programu jsme oficiálně neměli, a tak se naše prezentace dostala až na úplný závěr týdne. Přesto sklidila obrovský úspěch a nadšení. Vyvolala velká očekávání. Ukázali jsme něco, co by mohlo změnit náš průmysl chlazení a připravit ho na trendy, které hýbou světem: modularizace, digitalizace, odbourání mezičlánků a jiné. Vrcholové vedení Embrace od té chvíle začalo brát projekt vážně a dostali jsme i o něco více zdrojů. Tleskala nám plná sál prodejců, marketingových expertů a celé vedení společnosti.

Máš dnes nějakou zkušenost, co jsme mohli v projektu udělat lépe?

Určitě bych šel rychleji do prototypování a zkoušel věci se zákazníkem. Vedle produktu bych více času a energie věnoval byznys modelu. Během projektu bych spíše spojil lidi z jiných procesů a centrály Embraco v Brazílii a povýšil projekt na mezinárodní, abychom měli větší podporu a zdroje. Každopádně projekt nás posunul do oblastí digitalizace a online marketingu, čehož výsledkem je selekční software a konfigurátor. V rámci designu jsme připravili modernizovanou a modulární verzi sliding unit 2 (Honeycomb). Pracujeme na flexibilní modulární výrobní lince a vytvořili jsme online marketingový ekosystém a načrtli budoucí business model. Tým Embraco na Slovensku získal větší sebevědomí a zkušenost, že i pod Tatrami mohou vzniknout převratné věci.

Závěr

Co dodat na závěr? Děkuji vám chlapci (i dívky Peťa, Martina, Anita) za spolupráci. Projekt nás spojil nejen na tom, že jsme tvořili budoucnost, ale měnily jsme i lidi kolem sebe, setkal jsem se s velkou motivací a zodpovědností všech. Překročili jsme rámec svého oboru, ale i oddělení ve firmě. A vytvořili jsme mezi sebou vztahy, které se z týmové spolupráce proměnili na přátelství.


Čtěte víc takovýchto článků mezi prvními a objednejte si časopis Průmyslové inženýrství.


Chcete odebírat newsletter IPA Czech?

Zůstante s nami ve spojení s newslettrom IPA a vyberte si, o které informace máte záujem.

Komentáře

Tento článek zatím nemá žádne komentáře. Budte první!

TOP články

Údržba v období krízyPrinášame vám rozhovor s odbornými garantmi konferencie ...

Jesenný Deň majstrov doplnený o ...Prijmite naše pozvanie na 8. Deň majstrov, ktorý sa ...

Naštartujte zlepšovanie na Fóre ...Zlepšovanie procesov je nutnou podmienkou prežitia skoro ...

Nejnovější články

Exponenciálny svet a čo pre nás ...V rámci konferencie „Očakávajme neočakávané" budeme ...

Korelácia Industry 4.0 a nástrojov Lean ...V súčasnej dobe sa organizácie snažia využívať princípy ...

Keď prichádza nové na svetPripadám si niekedy ako pôrodník. Lekár pomáha pri pôrode ...
© 2012 IPA Czech, All rights reserved