rozšířené vyhledávání
SK | EN | CZ
NejbližšíNovinky
NejprodávanejšíNovinky
10,80 €Cena bez DPH
Do košíka

NejčtenějšíNovinky

Six Sigma ve společnosti Kompan Czech Republic, s. r. o.


Projektový manažér: Profil autora- všechny články autora- všechny produkty autora- kalendář autora
Společnost: Kompan Czech Republic, s.r.o.
Dátum realizace: 2013

Produktová oblast: Logistika
Odvětví průmyslu: Stavebný priemysel

IPA spolupracuje se závodem Kompan Brno od roku 2008 a aktivně se podílí na změnách v pokroku a budování firmy a jejích pracovníků.

Výrobní závod Kompan v Brně je součástí dánské společnosti Kompan A / S, která je celosvětovým dodavatelem herních zařízení a sportovišť. Vyrábí víceúčelová dětská hřiště, hrací zábavní centra, provazové a síťové prolézačky, skluzavky a další herní prvky.

Dnes je KOMPAN vedoucím světovým specialistou v herních řešeních pro všechny věkové skupiny a nadále se obecně rozvíjí v porozumění důležitosti dětské hry spojené s učením, zdravím a sociálním rozvojem dětí.


Společně jsme realizovali za uplynulých 6 let celou řadu aktivit zaměřených na budování vlastního výrobního systému, včetně zlepšení procesů řízení výroby, logistiky, údržby, a nejnovějšího komplexního systému zlepšování a řešení problémů formou metodiky Six Sigma.

Většina účastníků programu Six Sigma nebyla v pozici nováčků nebo pracovníků bez dostatečných procesních zkušeností a poznání technického, technologického, či personálního prostředí společnosti Kompan. Naopak, mnozí z nich se aktivně podíleli na dosavadním budování podniku a jsou lídry oddělení, na kterých pracují.

Svou aktivní účastí se na celém tréninkovém programu podílela i generální ředitelka společnosti pí. Soňa Hanáková a manažer výroby p. Radek Petrjánoš.

Celkově se programu Six Sigma zúčastnilo 12 pracovníků včetně generální ředitelky závodu. Na teoretický program navazovalo řešení čtyř projektů, které byly přiděleny jednotlivým účastníkům rozdělených do menších skupin.

 

Účastníci programu Six Sigma Green Belts

Účastník / útvar, oddělení Téma projektu

Ludek Trbola / konštrukce
Jan Šoltys / kvalita

Projekt 1:
Optimalizace procesu automatického 
balení drobných dílů

Radek Petrjánoš / production manager
Václav Pernikář / QE
Libor Surma / SSM

Projekt 2:
Optimalizace procesu dělení materiáluRoman Stratilík / IT
Libor Haken /

Projekt 3:
Optimalizace procesu tisku
dokumentace v podniku 

Lukáš Toman / metrologie
Marios Xenophontos / Lean
Mirek Kučera / Lean
Antonín Veleba / nákup

 Projekt 4:
Zavedení OEE (CEZ) a postupné
zvyšování hodnoty ukazatele    

Přehled řešených projektů a odpovědnosti za jejich řešení

Rozsah vzdělávání v programu Six Sigma Green Belts

Pracovníci na pozici Green Belts absolvovali sérii dvoudenních tréninků v rozsahu 10 dní. Obsahová náplň tréninků byla postavena metodicky na modulech DMAIC.

Jednotlivé nástroje byly vysvětleny teoreticky, aby každý pochopil jejich význam a použití. Následně se procvičili na modelových situacích, ve většině případů však přímo na problémech konkrétního projektu a potřeb jeho řešení.

Ukázka praktického procvičení nástrojů a technik během tréninkových bloků

Vyhodnocení úspěšnosti programu Six Sigma Green Belts

Program Six Sigma začal úvodním tréninkovým modulem začátkem listopadu 2012 a zároveň byla spuštěna fáze řešení projektů metodikou DMAIC. Na přelomu ledna a února se zrealizoval kontrolní den zaměřený na zhodnocení stavu řešených projektů, použitých metod a progresu v programu Six Sigma. Poslední tréninkový modul proběhl koncem května 2013 a následně pokračovala fáze dokončování řešení projektů a testování navržených opatření.

Samotná prezentace dosažených výsledků programu Six Sigma pro společnost Kompan byla vyhodnocena v září 2013 za účasti všech zúčastněných a vedení společnosti Kompan Czech Republic, s. r. o. a IPA.

Úspěšnost programu Six Sigma sestává z posouzení více kritérií. Kritéria směřují k hodnocení významu všech realizovaných aktivit směrem k podniku (KPI), k absolventům (noví Green Belts), k ostatním pracovníkům společnosti, a dopadem na podnikovou kulturu.

Kritéria hodnocení úspěšnosti projektů:

 • z hlediska splnění cílů
 • z hlediska dodržení a čerpání rozpočtu
 • z hlediska plnění termínů


Ostatní hodnotící kritéria:

 • Praktická kritéria
  • využití nových metod (pro podnik / pro jednotlivce)
  • zvýšení kvalifikace, odbornosti
  • jasná a adresná prezentace projektu
  • výjimečný a inovativní přístup (nová řešení, překonání mentálních bariér)
 • Kvantitativní kritéria
  • ekonomické přínosy (zvýšení tržeb, snížení nákladů)
 • Kvalitativní kritéria
  • opakovatelnost řešení (reprodukovatelnost na jiná oddělení, resp. závody koncernu)
  • rozšíření trhu (nové příležitosti, zahraniční spolupráce)
 • Jiná kritéria
  • vyhodnocení práce členů týmu
  • vyhodnocení spolupráce všech oslovených během řešení projektu
  • definování nových příležitostí - nových projektů


Certifikace absolventů Six Sigma Green Belts

Samotná certifikace se skládá ze dvou částí. První část představuje ověření nabytých znalostí z probírané problematiky Lean Six Sigma, která je vyhodnocena formou písemné zkoušky. Všichni účastníci dosáhli požadovaného výsledku písemné zkoušky se statusem "vyhověl".

 

Ukázka vybrané varianty písemné zkoušky

Druhým důležitým kritériem na cestě k získání certifikátu je schopnost prokázat, že úroveň nabytých znalostí umí pracovníci reálně použít v praktických podmínkách své společnosti.

Jednotliví pracovníci prezentovali dosažené výsledky řešených projektů, které měly kvantitativní a kvalitativní charakter. Kvantita je vyjádřena množstvím peněz, které představují přímou úsporu z implementovaných řešení projektu. Kvalita svým charakterem vyjadřuje všechny ostatní přínosy spojené s rozvojem osobního a podnikového know-how, týmové spolupráce, a nastartovaného a fungujícího projektového řízení.

Obhajoba řešení přidělených projektů

Pracovníci společnosti Kompan Czech Republic, s. r. o. nakonec splnili všechny podmínky pro udělení certifikátu Six Sigma Green Belts. Tento jim byl předán přímo po ukončení prezentace projektů.
 

Udělení certifikátů úspěšným absolventům

Za společnost IPA Slovakia předali certifikát pro pozice Green Belts Prof. Ing. Ján Košturiak, PhD., ředitel IPA Slovakia, Ing. Peter Kormanec, garant programu Six Sigma a Ing. Ján Burieta, PhD., Projektový manažer.

Gratulaci a spokojenost s výsledky projektů vyjádřila také generální ředitelka závodu Kompanu, Brno paní Ing. Soňa Hanáková a manažer výroby PhDr. Radek Petrjánoš.


Vyhodnocení programu Six Sigma Green Belts úspěšnými absloventami:

Luděk Trbola, vedoucí konstrukce:
Jako člověk, který se již mnoho let pohybuje na různých vedoucích pozicích ( od konstrukce, přes procesní inženýrství až po výrobu ) a setkal se často s různými  vzdělávacími společnostmi a tréningovými programy v oblasti Six Sigma a Lean, mohu absolvovaný program se společností IPA Slovakia jen pochválit a vyzdvihnout jeho zaměření na pochopení metodiky DMAIC, jednotlivých nástrojů a jejich aplikace v konkrétním projektu. Hlavní přínos pro naši společnost vidím v nácviku strukturovaného řešení problémů (důležitost analýzy a testování navrhovaných řešení) a také v přechodu od intuitivního zlepšování našich procesů k analytickému – od lokálního zlepšování ke globálním
 

Lukáš Toman, pracovník oddělení kvality:
V rámci školení Six Sigma a jako vedoucí jednoho z projektů jsem si rozšířil vědomosti o jednotlivých modulech DMAIC a jejich metodách pro dosažení cílů v praxi. Do této doby byly tyto vědomosti pouze na úrovni teoretické. Velkou zkušeností bylo vedení projektu. Pro firmu bylo přínosem to, že jsme splnili zadaný projekt a očekávání TOP managmentu. V neposlední řadě také dosažené znalosti pro další projekty a rozvoj firmy. Přístup školitelů byl velice profesionální a vstřícný. V rámci projektu radili, jak postupovat v řešení. Rád bych tyto získané zkušenosti a vědomosti uplatil a také prohloubil v dalších letech.

Miroslav Kučera, pracovník oddělení Lean Development:
Výklad problematiky byl srozumitelný i pro ty, kteří se se Six Sigmou nebo principy štíhlé výroby doposud nestkali. Oceňuji možnost kolektivní spolupráce na projektu, při němž jsme si ověřili získané teoretické znalosti v praxi. Přínosem pro mne byly také zkušenosti a podněty získané v průběhu studia i od ostatních kolegů, které získali při zpracovávání jejich projektů s využitím metod Six Sigma. Získané znalosti chci dále prohloubit absolvováním studia Six Sigma Black Belt.

Chcete odebírat newsletter IPA Czech?

Zůstante s nami ve spojení s newslettrom IPA a vyberte si, o které informace máte záujem.

Komentáře

Tento článek zatím nemá žádne komentáře. Budte první!

TOP články

Exponenciálny svet a čo pre nás ...V rámci konferencie „Očakávajme neočakávané" budeme ...

Korelácia Industry 4.0 a nástrojov Lean ...V súčasnej dobe sa organizácie snažia využívať princípy ...

Keď prichádza nové na svetPripadám si niekedy ako pôrodník. Lekár pomáha pri pôrode ...

Nejnovější články

Spájanie inovátorovŽijeme vo svete prepájania vecí a ľudí. Naše deti sa v ...

Flexibilní výrobaVybudujte si svůj byznys bez zbytečného rizika, ...

Manipulace a komplex méněcennosti nebo ...Manipulaci obecně charakterizuje strategie, při ...
© 2012 IPA Czech, All rights reserved