rozšířené vyhledávání
SK | EN | CZ
NejbližšíNovinky
NejprodávanejšíNovinky
10,80 €Cena bez DPH
Do košíka

NejčtenějšíNovinky

Výzva jménem efektivní zámečník

Začněme stručnou charakteristikou výchozího stavu: strojírenská firma s dlouhou historií, přibližně 600 zaměstnanců, zakázková výroba kovových dílů pro širokou skupinu zákazníků z různých segmentů, s tím spojená vysoká rozmanitost sortimentu, v "živých" technologických postupech. Více než 7 700 zámečnických operací ačkoli některé operace se provádějí pouze podle potřeby, roční pracnost zámečnických činností v kumulativu dosahuje desetitisíce normohodin. Stav realizace zámečnických prací výrazně překračuje očekávanou míru, což se postupně odráží na problémech s obchodem. Skutečně, pořádná výzva.

Analýza potenciálu na jednotlivých střediscích

Úvodní analýzy postavené na snímcích pracovního dne, multimomentkových pozorováních, křížových rozhovorech a podpůrných analýzách např. spotřeby brusných materiálů či nástrojů odhalily možný potenciál zvýšení produktivity v průměru až o 30%. Zpravidla šlo o operace zámečníka po svařování - zejména rovnání a broušení.

 

zamocnik

Obr. 1. Ukázka výstupů z analýz.

Kterou cestu zvolit?

Jako vždy se naskýtá několik možností. Dvě z nich prošly do užšího výběru.

Možnost A: Normatív. Klasickým postupem by bylo pomocí Paretova principu vybrat ze 7 700 operací ty nejvýznamnější a přenormovat je podle sestaveného normativu. Mělo by to však následující negativa:

 • Jednotlivé technologicky správně nanormované operace se v praxi často provádějí pouze podle potřeby.
 • Trvání operací je navázáno na kvalitu vstupujícího materiálu, kvalitu přípravků, způsobilost a stabilitu zdrojového procesu a úroveň vybavení pracovišť.
 • Zahrnout všechny podstatné parametry do normativu při takové široké rozmanitosti výroby je téměř nemožné.
 • Nepřesnost a vysoká variabilita hodnot činitelů vstupujících do výpočtu v normě by při takové vysoké rozmanitosti produktů vedla k přílišné nepřesnosti vypočtených norem, což by snižovalo objektivitu norem.

Proto bylo nakonec rozhodnuto, sáhnout po možnosti druhé.

Možnost B: Fyzické prošetření jednotlivých operací. Postupné posouzení operací přímo v dílně, identifikace potenciálu na zlepšení, určení příčin a konkrétních opatření. Z uspořených prostředků se vytvoří fond, který bude sloužit na financování navrhovaných řešení pro dané střediska. Návratnost jednotlivých investic by neměla přesáhnout horizont 2 let. Účinnost opatření musí být systematicky sledována.

Jak však tuto hromadu mravenčí práce zrealizovat? Bude třeba vybudovat samostatné oddělení dílenského průmyslového inženýrství, jakýchsi "profesionálních zlepšovatelů". Očekávaná délka realizace projektu pro 4 lidi na plný úvazek byla odhadnuta na 2 roky.

Průběh projektu

Základní předpoklady úspěchu projektu:

Ze strany IPA:

 • podpora při návrhu celého systému a pomoc při zavádění změn.

Ze strany zákazníka:
 • klíčová je změna postojů lidí,
 • pracovníci oddělení musí být v dílně každý den a přímo analyzovat a řešit problémy,
 • uplatněná metodika musí umožňovat efektivní a produktivní způsob práce
 • firma musí vytvořit podmínky pro realizaci změn a tlak na dotahování úkolů.

Postupné kroky v projektu:

 • Příprava podkladů, definování cílů a harmonogramu.
 • Vytvoření popisu práce pro nové pracovní zařazení - dílenský průmyslový inženýr (podrobný popis činnosti, používaných metod, definování odpovědnosti a pravomocí). 
 • Vytvoření nového oddělení, příprava procesů.
 • Výběrové řízení na obsazení vytvořených 4 míst.
 • Úvodní školení na zlepšování procesů (2 dny).
 • Exkurze v jiné firmě, kde podobné řešení úspěšně fungují (1 den).
 • Mentoring a podpora při tvorbě konkrétních metodik ze strany IPA.
 • Průběžné sledování průběhu projektu a korekce.
zamocnik

                                                                                       Obr. 2. Ukážka z úvodného školenia.

Uplatněná metodika vycházela ze 7 prvků shopfloor managementu, a to: přiřazení zodpovědnosti, stanovení cílů, vizualizace výsledků, identifikace odchylek, řešení problémů, zlepšování a komunikace.

Z důvodu potřeby centralizace evidence byla vytvořena podrobná centrální databáze problémů, a to v prostředí cloudu. Umožnilo nám to mít vzdálený přístup a zejména automatizovaný reporting stavu průběhu celého projektu a statusu konkrétních problémů - prakticky online. Výrazně jsme tím eliminovali byrokracii (pravidelné prezentace, podklady pro rozhodování) a mohli se zaměřit na skutečně důležité věci, tedy realizaci konkrétních zlepšení.

zamocnik

Obr. 3. Ukázka databázy zachytávání problémů.

 

Postupně jsme definovali některé základní procesní ukazatele, nápomocné při korigování směřování projektu.

Na základě aktuálních dat (ke dni psaní tohoto článku) bylo zatím zaznamenáno 499 problémů, z nichž více než 83% již bylo úspěšně vyřešeno a uzavřeno. Navržená opatření fungují. Následující obrázek je ukázkou jednoho z otevřených návrhů.

zamocnik

Obr. 5. Ukázka jednoho ze zlepšení – přípravek s předpětím.

Jak je možné vidět, mnohá opatření se orientovala na předchozí operace (nejčastěji svařování, obrábění či dělení) - stabilizaci kvality procesů. Po zavedení a ověření funkčnosti řešení se následná zámečnická operace stala zbytečnou. Kromě opatření směřujících k zefektivnění spotřeby času bylo více než 40% orientovaných na úpravu technologických postupů, tvorbu standardů či jiné zlepšení směřující ke stabilizaci kvality nebo zlepšení podmínek a bezpečnosti na pracovišti.

Závěr

Projekt ukázal, že je možné systematicky zlepšovat i specifické zámečnické procesy, a to i v prostředí malosériové výroby. Z uspořených prostředků je možné vytvořit fond, který má sloužit na financování navrhovaných zlepšení pro dané střediska, a to při zajímavé návratnosti do dvou let. Takto alokované zdroje jsou zpravidla využity k výrobě nových přípravků, specifických nástrojů či dokonce vytvoření celých nových pracovišť, což má přímý dopad na zvyšování hodnoty pro zákazníka.

Chcete odebírat newsletter IPA Czech?

Zůstante s nami ve spojení s newslettrom IPA a vyberte si, o které informace máte záujem.

Komentáře

Tento článek zatím nemá žádne komentáře. Budte první!

TOP články

Exponenciálny svet a čo pre nás ...V rámci konferencie „Očakávajme neočakávané" budeme ...

Korelácia Industry 4.0 a nástrojov Lean ...V súčasnej dobe sa organizácie snažia využívať princípy ...

Keď prichádza nové na svetPripadám si niekedy ako pôrodník. Lekár pomáha pri pôrode ...

Nejnovější články

Spájanie inovátorovŽijeme vo svete prepájania vecí a ľudí. Naše deti sa v ...

Flexibilní výrobaVybudujte si svůj byznys bez zbytečného rizika, ...

Manipulace a komplex méněcennosti nebo ...Manipulaci obecně charakterizuje strategie, při ...
© 2012 IPA Czech, All rights reserved