rozšířené vyhledávání
SK | EN | CZ
NejbližšíNovinky
NejprodávanejšíNovinky
10,80 €Cena bez DPH
Do košíka

NejčtenějšíNovinky

Záverečné skúšky Six Sigma v spoločnosti HANIL E-HWA Automotive Slovakia s.r.o.


Projektový manažér: Profil autora- všechny články autora- všechny produkty autora- kalendář autora
Společnost: HANIL E-HWA Automotive Slovakia s.r.o.
Dátum realizace: 2011

Produktová oblast: Analýza a meranie práce
Odvětví průmyslu: Automobilový priemysel

Vybraní pracovníci absolvovali kompaktný cyklus vzdelávania Six Sigma pre úroveň Black Belts a Green Belts.
Programu Six Sigma spoločnosti Hanil so sídlom v Považskej Bystrici a Dubnici sa zúčastnili vybraní pracovníci zodpovední za riadenie kľúčových podnikových útvarov a procesov. Absolvovali kompaktný cyklus vzdelávania Six Sigma pre úroveň Black Belts a Green Belts.

Pre pozíciu Black Belts boli vybraní 7 pracovníci a obsahovú náplň pre Green Belts absolvovalo 13 pracovníkov spoločnosti zameranej na výrobu interiérových doplnkov do automobilov.

Rozsah vzdelávania v programe Six Sigma
Pracovníci na pozícii Black Belts abslovovali školenie v rozsahu 15 dní a na pozícii Green Belts v rozsahu 10 dní.Vzdelávanie bolo ukončené 10. 11. 2010 záverečnou skúškou, ktorej úspešné zvládnutie je jednou zo základných podmienok pre udelenie certifikátu Six Sigma. Potenciálni kandidáti na pozíciu Black Belts a Green Belts mali zhodne zodpovedať v teste na 12 otázok, ktoré sa však pre jednotlivé pozície líšili.Výsledky záverečných skúšok preukázali dostatok teoretických znalostí každého z pracovníkov spoločnosti HANIL E-HWA, čo dokazuje ich pripravenosť a stupeň vážnosti, akým ku skúške pristúpili.

Druhým dôležitým kritériom na ceste k získaniu certifikátu je schopnosť preukázať, že úroveň nadobudnutých znalostí vedia pracovníci reálne použiť v praktických podmienkach svojej spoločnosti.

Vedením spoločnosti boli definované 3 pilotné Lean Six Sigma projekty, na ktorých riešenie boli pracovníci rozdelený do 3 projektových tímov, ktorých zloženie je zobrazené na nasledujúcom obrázku.Projekty boli zamerané na oblasti zvyšovania úrovne a hodnotenia kvality, optimalizáciu interných logistických procesov, zvyšovanie produktivity práce, skracovanie pribežnej doby výroby a úsporu výrobných plôch.

Jednotlivý projektový manažéri prezentovali dosiahnuté výsledky riešených projektov, ktoré mali kvantitatívny a kvalitatívny charakter. Kvantita je vyjadrená množstvom peňazí, ktoré predstavujú priamu úsporu z implementovaných riešení projektu. Kvalita svojím charakterom vyjadruje všetky ostatné prínosy spojené s rozvojom osobného a podnikového know-how, tímovej spolupráce, či naštartovaného a fungujúceho projektového riadenia.
Dosiahnuté výsledky projektov Lean Six Sigma:

1. Projekt Optimalizácia procesu montáže
  • Celková finančná úspora vyplývajúca z realizácie projektu 271 019 €.
  • Za najväčší prínos projektu možno považovať vyriešenie nekvality dodávaných polotovarov CTR PNL, ktorá sa prejavovala až priamo v procese montáže po tepelnom zváraní a bola príčinou vysokých časových strát a nákladov potrebných na prepracovanie. Návrhom zmeny technológie výroby centrálnych panelov vo februári a jeho zavedením do procesu dodávateľa POLKO TECH sa už v mesiacoch máj, jún a júl nezaznamenal výskyt danej chyby.
  • Zlepšením stavu dodržiavania dodávateľských štandardov, zadefinovaním pracovných činností v logistickom procese, vypracovaním funkčnej databázy pre rýchlu tvorbu žiadaniek na materiál, zlepšením riadenia medzi výrobou a skladom, optimalizáciou zásob polotovarov v priestoroch montáže a zlepšením plánovania sme zefektívnili logistický tok o 158 %, čím sme zredukovali straty spôsobené čakaním na chýbajúce položky v montážnom procese.
2. Projekt Riadenie materiálového toku
  • Projekt neukončený. Ďalšie riešenie projektu bude smerovať do oblasti technického vývoja spojeného s predmetom projektu a bude realizovaný s finančnou podporou zdrojov z EÚ.
3. Projekt Redukcia zmätkov, zníženie nákladov na nekvalitu a zvýšenie kvality dielov
  • Celková finančná úspora vyplývajúca z realizácie projektu 7 758 €.
  • Prínosom projektu je zlepšenie ukazovateľov kvalitatívnej výkonnosti v procesoch výroby. Zníženie interného PPM malo priamy dopad na zníženie nákladov na nekvalitu, ktoré predstavujú stratovú položku. Potenciálna úspora do budúcnosti predstavuje 4 % z hodnoty vyprodukovaných produktov.
  • Bol komplexne spracovaný model COPQ, pomocou ktorého bude možné od nového roku cez softvérové riešenie aplikovať analýzu nákladov na nekvalitu na všetky výrobkové skupiny.
Pracovníci spoločnosti HANIL E-HWA splnili všetky podmienky pre udelenie Six Sigma certifíkátu. Tento im bol odovzdaný priamo po ukončení prezentácie projektov. Dosiahnuté výsledky jednotlivých projektov boli schválené a pozitívne potvrdené sponzorom Six Sigma programu spoločnosti HANIL E-HWA Ing. Vladimírom Smolom.
Za spoločnosť IPA Slovakia odovzdali certifikát pre pozície Black Belts a Green Belts Ing. Jozef Krišťak, PhD. – riaditeľ IPA Slovakia a Ing. Ján Burieta – projektový manažér. Udelený certifikát Six Sigma je akreditovaný Ministertsvom školstva Slovenskej republiky pod číslom 2359/40768/2006/415/4.
Vyhodnotnie programu Six Sigma zo strany HANIL E-HWA
Co-ordinator Six Sigma Ing. Slavomír Kubo:

,,Vzdelávanie Green Beltov a Black Beltov splnilo svoj účel. Nástroje, ktoré sme si osvojili v rámci školenia Six Sigma nájdu svoje uplatnenie v praxi. V rámci skupiny certifikovaných BB (7 ľudí) budú pokračovať v samostatných projektoch, tí pracovníci, ktorí neboli vedení ako jednotliví leadri pilotných projektov. V súvislosti s trvalou aplikáciou Six Sigma sa plánuje vyškoliť nová skupina ľudí. V rámci zaškolenia tejto novej skupiny a širokého spektra jednotlivých nástrojov, by sme si radi vytypovali bližšie len tie nástroje Six Sigmy, ktoré nájdu najširšie uplatnenie vzhľadom na naše výrobné a nevýrobné procesy. Po realizácii pilotných projektov už máme predstavu, ktoré by to mali byť."

Chcete odebírat newsletter IPA Czech?

Zůstante s nami ve spojení s newslettrom IPA a vyberte si, o které informace máte záujem.

Komentáře

Tento článek zatím nemá žádne komentáře. Budte první!

TOP články

Exponenciálny svet a čo pre nás ...V rámci konferencie „Očakávajme neočakávané" budeme ...

Korelácia Industry 4.0 a nástrojov Lean ...V súčasnej dobe sa organizácie snažia využívať princípy ...

Keď prichádza nové na svetPripadám si niekedy ako pôrodník. Lekár pomáha pri pôrode ...

Nejnovější články

Spájanie inovátorovŽijeme vo svete prepájania vecí a ľudí. Naše deti sa v ...

Flexibilní výrobaVybudujte si svůj byznys bez zbytečného rizika, ...

Manipulace a komplex méněcennosti nebo ...Manipulaci obecně charakterizuje strategie, při ...
© 2012 IPA Czech, All rights reserved