rozšířené vyhledávání
SK | EN | CZ
NejbližšíNovinky
NejprodávanejšíNovinky
10,80 €Cena bez DPH
Do košíka

NejčtenějšíNovinky

Leadership ve světě VUCA nebo jak vzdorovat chaosu

Pracujeme s mnoha výjimečnými lidmi s často mimořádnými kompetencemi. Téměř každý z nich se však cítí jaksi ochromen, zatížený odpovědností, očekáváními ostatních od jejich pozice. Denně jsou bombardováni e-maily, setkáními a očekáváním, které je pomalu nemožné splnit. Čeká se na centralizované rozhodnutí. Výzvy kolem nich nepřestávají růst. Stále obtížněji se jim daří zorientovat či rozhodovat do vzdálené budoucnosti. Mnozí z nich neslyšeli o VUCA, ale žijí v tomto světě; my také.

Klasický management

V klasických knihách o managementu nacházíme slova jako strategie, taktiky, postupy, pravidla, programy a rozpočty. Tyto a mnohé jim podobné pojmy ve svém "DNA" nesou rysy starého světa. Světa, kde se strategie určovala často na 5 a více let, její rozpad, až na maličká, přesně definovaná zrníčka, zajistil její postupné naplňování v tom obrovském soukolí. Drobné odchylky zpravidla vznikaly jen nesplněním nalinkovaného detailního plánu. Skoro nic vás nepřekvapovalo. Svět jistoty. Dnes však plnými doušky zažíváme jiný svět .


Svět VUCA

Pojem VUCA představila U.S. Army College v roce 1991 ve snaze charakterizovat nový svět, který přicházel po konci studené války. Vznikl jako reakce na opakované systémové chyby a chyby chování, které vedly k velkým vojenským nezdarům v posledních konfliktech. Výsledek se dostavil výrazně odlišný od toho, který byl původně precizně naplánován. Slovy pana Krause: „Mě by jenom zajímalo, kde udělali soudruzi z NDR chybu."

V akronymu VUCA se skrývají čtyři klíčová slova:
  • V = Volatility = Volatilita: popisuje povahu a dynamiku změn v živých systémech a povahu i rychlost sil změny či změn jejich katalyzátorů.
  • U = Uncertainty = Neurčitost: nedostatečná možnost předpovídat budoucí chování; nečekaná překvapení; klamlivé přesvědčení porozumění problémů, událostí.
  • C = Complexity = Složitost: množství protichůdných sil, nerozpoznatelný řetězec příčin a následků, chaos obklopující organizaci.
  • A = Ambiguity = Nejednoznačnost, víceznačnost; míchání významů a interpretace správ; protichůdné informace.
Realita VUCA klade na leadership a řízení procesů výrazně jiné nároky. Jeho základy však byly poměrně dobře vybudované ještě v dávnější minulosti. Přenesme se nyní do 19. století a hledejme inspirsci tam. 

Historické kořeny konceptu VUCA

"Ve válce je všechno nejisté," napsal Helmuth von Moltke starší. Proslul po celém světě, když přivedl pruské vojsko k vítězství v Dánsku (1864), Rakousku (1866) a Francii (1871). Tato vítězství vyvrcholila sjednocením Německa. Jeho díla o válce výrazně formovaly německou armádu i během dvou světových válek. Moltke však nebyl Napoleon. Nikdy sám sebe neviděl jako vizionáře, který by svou armádu vedl jako šachové figurky. Jeho přístup k vedení lidí a organizaci byl zcela odlišný.

„Všechno je nejisté," bylo Moltkovou axiomou, jejíž obsah je třeba hlouběji odhalit. „Žádný plán operace nesahá dál než po první setkání s nepřítelem." Dále píše: „Je nemožné předem stanovit závazná pravidlá," která by fungovala za všech okolností. Ve válce „...nikdy nenastanou dvě stejné situace."

Moltke věřil, že jeho vojáci dokáží splnit úlohu, protože kromě vojenského výcviku dostali i vzdělání ve svobodných uměních s důrazem na kritické myšlení. Od studentů se očekávalo, že budou pořádně uvažovat. V té době v celém ostatním vyspělém světě platil přesný opak: studenti (nejen) vojenských akademií memorovali správné odpovědi a očekávalo se od nich jen bezmyšlenkovité plnění detailních rozkazů z hlavního stanu.

Na německých vojenských akademiích se však popisovaly různé scénáře a studenti měli sami vymýšlet možná řešení a následně je diskutovat ve skupinách. Nesouhlas byl nejen povolen, ale byl také od nich očekáván. Mohli dokonce zpochybňovat názor vyučujícího. Neplatilo to pouze na akademii.

Dokonce i názory generálů byly podrobovány kritice. "Mladší důstojníci museli pravidelně poskytovat svůj vlastní názor a kritizovat výsledky velkých manévrů několika divizí dříve, než dostal slovo generál." Nekončilo to jen kritizováním. I během boje bylo možné neuposlechnout rozkaz nadřízeného.

Snad nejznámější je příhoda o pruském králi Fridrichovi II. Velkém, jehož rozkaz zaútočit odmítl splnit mladý Fridrich Wilhelm von Seydlitz, velitel kavalérie. Král po dvou neuposlechnutí žádal Seydlitzovu hlavu. Ten vzkázal: "Řekněte králi, že po bitvě bude moje hlava plně k dispozici, ale mezitím ji ještě použiji." Seydlitz nakonec rozpoznal vhodný čas, zaútočil a zvrátil bitvu ve prospěch Pruska.

Podobné myšlenky, vyzdvihující nezávislé myšlení a zohledňující kontext probíhající situace najdeme i v příručce werhmachtu. Moudrý důstojník ví, že bojové pole je zahaleno do "mlhy nejistoty", ale "alespoň jedna věc musí být jistá - vaše vlastní rozhodnutí." "Jakmile byla zahájena akce, nelze ji přerušit bez zásadního důvodu." Dále se v ní píše: "Nicméně v stále se měnících podmínkách boje může lpění na naplánovaném postupu akce vést k neúspěchu. Umění vůdcovství stojí na včasném rozpoznání okolností a okamžiku, kdy je nutné učinit nové rozhodnutí. "

Tyto myšlenky se staly základem principů velení pod označením Auftragstaktik. Koncept spojuje vše dohromady - od "nic není jisté" po "neutuchající odhodlání". "Válku nelze vést od zeleného stolu," napsal Moltke. "Časté a rychlé rozhodnutí mohou utvářet jen přímo na místě podle odhadu místních konkrétních podmínek." Rozhodovací pravomoci musí začínat už na co nejnižších příčkách v hierarchii. Auftragstaktik spojovala strategickou soudržnost a decentralizované rozhodování s jednoduchým principem - velitelé říkali svým podřízeným jaký je cíl, ale neříkali jim, jak ho dosáhnout. Rozkazy wehrmachtu byly často krátké a jednoduché - i když šlo o přepisování dějin. "Pánové, požaduji, aby vaše divize prošly německé hranice, belgické hranice a také řeku Mázu," řekl vyšší důstojník 10. května 1940 velitelům řídícím masivní ofenzívu. Dodal: „Je mi jedno, jak to uděláte. Je to jen na vás." Vojenská příručka uvádí: „...bojiště vyžaduje vojaky, kteří dokáží uvažovat a jednat nezávisle, kteří dokáží vypočítavě, rozhodně a odvážně využít každou situaci a kteří chápou, že vítězství závisí na každém jednotlivci."
Německo dokázalo dobít většinu Europy a držet ji několik let přesto, že většinu války čelilo několikanásobné přesile. „Připomeňme si, jakému zlému režimu armáda čelila," poznamenal historik James Corum, „musíme uznat, že německá armáda ve druhé světové válce byla jednou z nejefektivnějších vojenských sil v dějinách světa." Německý přístup Auftragstaktik (v Americe známý jako Mission Command) rozvíjí americký generál David Petraeus. Ten bazíruje na duševní flexibilitě. „Nejsilnějším nástrojem vojáka není jeho zbraň, ale mysl," tvrdí. Mnohé z těchto principů jsou v současnosti zapracované v konceptu VUCA.


Z armády do firem

Armády jsou specifické organizace, no Moltkova ducha nájdeme i v organizacích, které nemají nic společné s municí a bombami. „Říkáme svým lidem, co od nich chceme. Ale – a to je velké ALE – neříkáme ijm, jak mají tyto cíle dosáhnout." Tuto větu přednesl William Coyne, senior víceprezident odvětví výzkumu a vývoje v 3M, slavném inovačním konglomerátu. Dodává: "Lídři jsou povinni zdvořile pochybovat o rozhodnutích, pokud nesouhlasí, i kdyby to bylo nepříjemné nebo vyčerpávající. Lídři jsou přesvědčeni o své práci a jsou houževnatí. Jakmile je stanoveno rozhodnutí, zcela se mu oddají. "Ve srovnání s Moltke to nezní tak přímočaře, ale uvedená tvrzení by se neztratila ani ve vojenské příručce wehrmachtu, ani v pracích Davida Petraeusa.

Často se setkáváme s tvrzením, že moderní armáda je přísně hierarchická organizace, ale současné koncepty a operace ukazují přesný opak. Damián McKinney (bývalý příslušník britského královského námořnictva, současný ředitel konzultační firmy McKinneys) v deníku finantial Times uvádí: „Ironií je, že firmy jsou častěji zaměřené na princip rozkazuj a kontroluj než jejich armádní náprotivky."

Nový management - vyspořádání s VUCA ve vaší firmě


Můj kolega, Janko Košturiak, píše: „Když chceme dosahovat nové cíle přesně definovanými plány a přesnými projekty, tak potřebujeme stabilní prostředí a znalosti z minulosti. Ani jedno nám však dnes nepomůže – prostředí je turbulentní a staré znalosti a zkušenosti jsou nám při řešení nových situací spíše na škodu." Budoucnost se nevytváří velkými plány, ale postupnými kroky, sérií malých experimentů, které jsou zdrojem učení se. 

Důležitá je vytyčená vize. Samotné kroky k jejímu naplnění však mají charakter klikaté cestičky v mlze s množstvím drobných návratů. Důležitá je akce. Metoda pokus a omyl. Vyhodnocení akce a poučení se. Potřebujeme, aby se tento systém stal součástí našeho každodenního rytmu života. Inspiraci nacházíme v metodikách jako Toyota Kata, Design Thinking, Quick Win Week, Scrum, Adaptive Software Development, eXtreme Programming či Rapid Prototyping. 

TIP:

Realita VUCA klade na leadership a řízení procesů výrazně jiné nároky. Budoucnost se nevytváří velkými plány, ale postupnými kroky, sérií malých experimentů, které jsou zdrojem učení. Samotné kroky však mají charakter klikaté cestičky v mlze s množstvím drobných návratů. Rozhodovací pravomoci musí začínat na již co nejnižších příčkách v hierarchii - zajistěte si strategickou soudržnost a decentralizované rozhodování.

Dnešní doba vyžaduje zaměstnance, kteří dokáží uvažovat a jednat nezávisle, kteří dokáží vypočítavě, rozhodně a odvážně využít každou situaci a kteří chápou, že přežití a rozvoj firmy závisí na každém jednotlivci. 


Zdroje:
1: https://en.wikipedia.org/wiki/Volatility,_uncertainty,_complexity_and_ambiguity
2: https://www.mindtools.com/blog/vuca-uncertain-world/
3: http://www.oxfordleadership.com/leadership-challenges-v-u-c-world/
4: TM-E 30-451 Training Manual - Handbook on the German Army (1945)
5: Košturiak: http://www.kosturiak.com/2017/11/01/nieco-treba-zmenit/
6: Philip E. Tetlock: Superprognózy - Umění a věda předpovídání budoucnosti

Chcete odebírat newsletter IPA Czech?

Zůstante s nami ve spojení s newslettrom IPA a vyberte si, o které informace máte záujem.

Komentáře

Tento článek zatím nemá žádne komentáře. Budte první!

TOP články

Exponenciálny svet a čo pre nás ...V rámci konferencie „Očakávajme neočakávané" budeme ...

Korelácia Industry 4.0 a nástrojov Lean ...V súčasnej dobe sa organizácie snažia využívať princípy ...

Keď prichádza nové na svetPripadám si niekedy ako pôrodník. Lekár pomáha pri pôrode ...

Nejnovější články

Spájanie inovátorovŽijeme vo svete prepájania vecí a ľudí. Naše deti sa v ...

Flexibilní výrobaVybudujte si svůj byznys bez zbytečného rizika, ...

Manipulace a komplex méněcennosti nebo ...Manipulaci obecně charakterizuje strategie, při ...
© 2012 IPA Czech, All rights reserved