rozšířené vyhledávání
SK | EN | CZ
NejbližšíNovinky
NejprodávanejšíNovinky
10,80 €Cena bez DPH
Do košíka

NejčtenějšíNovinky

Jak na změnu výrobního systému

Vposlední době si stále více dodavatelů stěžuje na dramatické změny vpožadavcích zákazníků, které jim způsobují zvyšování nákladů a tím je obírají o zisk. Vpodnicích můžeme často poslouchat vyjádření typu: „Pokud máme být takoví pružní, není to možné realizovat za takovou cenu," nebo „z tohoto typu výrobku jsme ještě nevyrobili ani čtvrtletní sjednané množství a už máme místo něho vyrábět jiný, kdo to zaplatí?"

(STROJÁRSTVO / STROJÍRENSTVÍ 3/2013, www.strojarstvo.sk)

Štíhlá výroba a logistika se totiž netýkají jen vytváření plynulého materiálového toku a toku informací. Být „lean" znamená dynamicky se přizpůsobovat požadavku zákazníka zhlediska termínů, požadovaného množství a šířky sortimentu. Pokud první požadavek můžeme realizovat vytvářením plynulého toku a zkracováním průběžné doby výroby, druhou uskutečňujeme přesčasy, flexikontem či externí kapacitou výroby. Třetí požadavek můžeme realizovat jen budováním pružného výrobního systému, do kterého je možné bez vysokých investic implementovat takové změny, jako je změna velikosti či typu balení, změna počtu požadovaných dílů na pracovišti, změna umístění dílů na pracovišti zpohledu zvýšení produktivity práce a podobně. Je realitou, že variabilita jednotlivých výrobků stoupá ve snaze vytvořit co nejširší nabídku pro koncového zákazníka, a navzdory snahám o standardizaci je pravděpodobné, že se tento stoupající trend nebude měnit.

TRUBKOVÝ SYSTÉM

Jednou z možností je výběr montovaného trubkového systému, takzvaných „bambusových regálů". Tento název není velmi výstižný, pro­tože v současnosti moderní systémy trubkových konstrukcí umožňují mnohem více, než jen stavět regály či supermarkety. Tyto systémy je mož­né využít pro návrh štíhlých pracovišť, výrob­ních buněk, umožňujících umístění dílu vnejvhodnějším bodu pro jeho uchopení, až po konstrukci vysoko sofistikovaných řešení bezobslužné dopravy materiálu, jako AGV, pří­padně vertikální dopravy dílů (výtahy). Zá­kladní výhodou trubkového systému je jeho schopnost „recyklace". V případě, že potřebuje­te zrušit staré pracoviště a nahradit ho novým, je možné ho bez problému a rychle demon­tovat a vytvořit nové pracoviště z komponen­tů starého pracoviště. Přesto, že tyto systémy nepatří knejlevnějším možným řešením, zkušenost ukazuje, že návratnost investice do takového systému je o to kratší, čím jsou změny v podniku častěji.

Nejčastěji se tyto systémy uplatňují v automo­bilovém průmyslu, ale objevují se i v malosério­vé a kusové výrobě. Mezi typické přínosy im­plementace trubkových systémů patří zkrácení cyklových časů montážních operátorů tím, že se odstraní manipulační časy a zredukují se po­hyby v pracovním cyklu až o 30 procent. Dalším přínosem je redukce potřebné výrobní plochy pracoviště o 35 procent, zkrácení logistických cest o 25 procent a v případě zavedení milk-run systému redukce počtu vysokozdvižných vozíků a celkového počtu pracovníků.

Na trhu existuje několik typů řešení trubkového systému od různých dodavatelů. Důleži­tým parametrem je pevnost ocelových trubek. Pev­nost samotného regálu nebo pracoviště se dá dosáhnout i důmyslnou konstrukcí příhradového rámu. Velmi často takové vzpěry znemožňují přístup do konstrukce, případně brání v umístění potřebných přípravků na pracoviště. Pracoviště postavená zméně pev­ných trubek se často ohýbají a rezonují, což může být překážkou zejména při přesnějších druzích montáží v případě spojených pracovišť. Častým problémem jsou i nedostatečně pevné kolejnice a rychlé opotřebení, případně odpadávání vo­dících koleček.


DŮLEŽITÁ JE PROJEKTOVÁ PŘÍPRAVA

Velkou výhodou dodavatele je dodávat komplex­ní řešení, ne jednotlivé komponenty stavebnice. Ačkoli, že se postavení pracoviště stakovou stavebnicí zdá hračkou, není tomu zcela tak. Je vhodné, pokud se případné nedostatky se zatížením nebo instalačními rozměry vyřeší ve fázi projektování pracoviště, což snižuje cel­kový potřebný čas na jeho rozběh a menší ztráty zprostojů ve výrobě. Ideálním řešením je, když je dodavatel schopen vytvořit 3D model s vi­zualizací pracoviště a přepočítat zátěžové poměry na pracovišti. Samozřejmostí by měly být návrhy LCIA (nízko nákladové automatizace) v materiálovém toku mezi pracovišti a toku ze skladu na pracoviště. Řešení by mělo umožňovat zásobování materiálem bez potřeby přerušení práce výrobním pracovníkem a ulo­žení potřebných přípravků i nářadí přímo na pracovišti s příslušnou vizualizací. V ne­poslední řadě je důležitá i vysoká pružnost dodavatele řešení a okamžitá reakce na poža­davky od zákazníka, která zpravidla nebývá samozřejmostí.
Moderní stavebnice ztrubkového systému po­máhají i nám vytvářet vysoce flexibilní a efek­tivní výrobní systémy pro naše zákazníky.


Chcete odebírat newsletter IPA Czech?

Zůstante s nami ve spojení s newslettrom IPA a vyberte si, o které informace máte záujem.

Komentáře

Tento článek zatím nemá žádne komentáře. Budte první!

TOP články

Údržba v období krízyPrinášame vám rozhovor s odbornými garantmi konferencie ...

Jesenný Deň majstrov doplnený o ...Prijmite naše pozvanie na 8. Deň majstrov, ktorý sa ...

Naštartujte zlepšovanie na Fóre ...Zlepšovanie procesov je nutnou podmienkou prežitia skoro ...

Nejnovější články

Exponenciálny svet a čo pre nás ...V rámci konferencie „Očakávajme neočakávané" budeme ...

Korelácia Industry 4.0 a nástrojov Lean ...V súčasnej dobe sa organizácie snažia využívať princípy ...

Keď prichádza nové na svetPripadám si niekedy ako pôrodník. Lekár pomáha pri pôrode ...
© 2012 IPA Czech, All rights reserved