rozšířené vyhledávání
SK | EN | CZ
NejbližšíNovinky
NejprodávanejšíNovinky
10,80 €Cena bez DPH
Do košíka

Manipulace a komplex méněcennosti nebo cesta k posilování sebedůvěry

Manipulaci obecně charakterizuje strategie, při které se nám někdo snaží podsunout názor či dokonce postoj, aniž jsme si toho všimli. Jeho cílem je ovlivnit nás tak, abychom mu vyhověli. Lidé manipulují s druhými, protože vědí, že na přímou otevřenou žádost by pravděpodobně dostali negativní reakci či odmítnutí.
Manipulace v sobě ukrývá takové chování, které zpravidla není čestné a odehrává se "za zády" manipulovaného. Řízení a záměr manipulátora nejsou objektu manipulace známé. Manipulace tedy z jakéhokoliv úhlu pohledu odebírá manipulováni svobodnou vůli jednat. Ten se pouze domnívá, že koná podle vlastního uvážení. Ve skutečnosti je pouze nástrojem manipulátora, který nevědomost, naivitu nebo dobrosrdečnost manipulovaného využívá pro svůj cíl.


Manipulace využívá naši slabost

Člověk se stává manipulátorem vlivem obranného mechanismu, který si vytváří od dětství a systematicky ho v interakci s druhými lidmi využívá jako prostředek k přežití. Obranný mechanismus postavený na manipulování se postupně zautomatizuje. Pokud prostřednictvím manipulativního chování dosáhne, že ho okolí respektuje, přijímá jeho názory, postoje, rozhodnutí, jeho nálady, tak jako kdyby si potvrzoval, že takto zvolený způsob komunikace s druhými lidmi, je "správný a oprávněný". 

Je zřejmé, že každý má právo na existenci se svými obrannými mechanizmy, ale zároveň platí, že nikdo nemá právo na destrukci druhého.

Manipulaci využívá člověk, který potřebuje být respektovaný a uznaný (tzv. „hlad po uznání"), potřebuje se prosadit. Člověk toužící po tom, aby ostatní sdíleli stejné názory a pocity jako on sám.

V pozadí manipulace je teda komplex méněcennosti – zafixovaný, dlouhodobý vnitřní konflikt. Konflikt mezi snahou uplatnit se a dosáhnout uznání či ocenění na jedné straně a strachem z vlastní slabosti, nedostatečnosti či vlastního selhání na straně druhé. Zároveň jde o přesvědčení, že ostatní lidé jsou víc než on. Z toho pramení často prožívaná úzkost, nejistota, obavy, a to zvláště v zátěžových situacích.

Časté příznaky komplexu méněcennosti:
  • tendence přenášet odpovědnost za své činy na ostatní,
  • hyperkritický postoj vůči okolí,
  • porovnávání se s jinými,
  • přehnaná touha po ocenění,
  • zvýšená citlivost na kritiku,
  • očekávání neúspěchu.

Různé podoby manipulátorů

Styly manipulace souvisí s osobností manipulátora a jeho vlastnostmi, které se formovaly výchovou zejména v dětství. Naše chování je v mnohém odrazem toho, jak nás vnímali a chovali se k nám nejdůležitější lidé v našem dětství.


Manipulace je zrcadlem výchovy

Nejznámějším dělením je Shostromova typologie 9 manipulativních osobností.

1. Diktátor

Diktátor k svému prosazování využívá především vliv autority, moci. 
„Řekl jsem a hotovo...!"

2. Chudáček

Tento typ zakládá svou manipulaci především na tom, že se snaží působit jako člověk s handicapem, neschopný. Chce, aby ho ostatní utěšovali a v pocitu lítosti naplňovaly jeho požadavky.
„Udělal bych to sám, ale sám vidíš, jaké to mám nyní těžké..."

3. Počtář 

Počtář je člověk,
který se řídí heslem - něco za něco. Velmi dobře ví, co a pro koho v minulosti udělal a využívá to k dosažení svého. Když já pro tebe něco udělám, očekávám, že ty něco uděláš pro mě. 
„Pamatuješ si, jak jsem ti pomohl s tím projektem?"

4. Břečťan

Tento typ předstírá úplnou závislost na druhých, chce dosáhnout, aby se o něho starali. 
„Bez tebe to nezvládnu…"

5. „Drsňák"

Manipuluje hrubostí, on jediný má patent na rozum a ví, co je správné. Agresivitou, útokem či hněvem dotlačí svoji oběť tam, kam chce on. 
„Toto by nezvládl jen totální blbec!"

6. Obětavec

Vydírá pláčem a obviňováním okolí, že je vůči němu necitlivé, nevděčné. 
„Udělám to všechno sama, i když nad tím strávím celou noc a zase se nevyspím... a nikdo to i tak neocení."

7. Poslední spravedlivý 

Manipulátor svoji oběť kritizuje a snaží se v ní vyvolat pocity viny. 
„Kdyby si to skutečně chtěla, tak to uděláš."

8. Pečovatel

Pečovatel si myslí, že pouze on sám ví, co je nejlepší. Stará se a ochraňuje i bez toho, aby ho o to požádali. Často se například vyskytuje u rodičů, kteří chtějí pro své děti to nejlepší. 
„My ti to říkáme jen proto, že tě máme rádi..."

 9. Mafián

Požívá stelnou metodu jako diktátor, ale přidává k tomu jakýsi příslib ochrany. V opačném případě se mstí.
"Udělej to a já řeknu, že si na to zapoměl..."

Manipulativních technik je samozřejmě mnohem více a mohou se vzájemně prolínat. Obecně platí, že každý manipulátor se snaží vyvolat v nás určitý pocit. Ať už je to pocit viny, soucitu nebo dobrého sebehodnocení (lichotky). A právě prostřednictvím tohoto pocitu chce dosáhnout své. 


Jak odrazit manipulaci?

1. Poznejte svoje hodnoty a základní lidská práva a rozpoznávejte, kdy jsou narušené.

Základní lidská práva představují naše hranice.

Máte právo na úctu a respekt.
Máte právo vyjádřit své pocity, názory a požadavky.
Máte právo stanovit si vlastní priority.
Máte právo říci "ne" bez pocitu viny.
Máte právo získat to, za co zaplatíte.
Máte právo mít jiné názory než ostatní.
Máte právo starat se o svou fyzickou, duševní nebo emocionální hrozbu.
Máte právo vytvořit si svůj vlastní šťastný a zdravý život.

2. Vyhněte se sebeobviňování a přizpůsobování.

Jelikož agendou manipulátora je hledání a využití vašich slabostí, je pochopitelné, že se můžete cítit neadekvátní nebo se dokonce obviňujete z toho, že jste neuspokojili manipulátora. V těchto situacích je důležité mít na paměti, že nejde o váš problém. Jste prostě manipulováni, abyste se cítili špatně, abyste pravděpodobně odevzdali svou moc a práva.

3. Používejte otázky na objasnění požadavků.

Pokud manipulátor požaduje něco, co se vám jeví neadekvátní či nerozumné, vraťte to formou otázky. Opakujte to, o co vás manipulátor žádá ve formě otázky. Tyto otázky minimálně přinutí manipulátora podívat se na situaci z vaší perspektivy.

4. Využívejte čas ve svůj prospěch. 

Je těžké udělat dobré rozhodnutí pod tlakem, což je právě to, s čím manipulátor počítá. Bude vás nutit, abyste něco odsouhlasili dříve, než budete mít šanci přemýšlet o tom. Místo toho, abyste ihned odpověděli, vezměte si čas na rozhodnutí. Jděte pryč, abyste nebyli pod jeho vlivem, zatímco zvážíte, co chcete udělat.

5. Naučte se diplomaticky, ale pevně říct "ne".

Odolat manipulátorovi je složité, ale je to možné. Pokud si myslíte NE, tak řekněte NE. Nic nevysvětlujte, nic nepřidávejte, jednoduše řekněte NE. Neomlouvejte se za svoje NE. Když se začnete omlouvat, nepřímo vyprovokujete manipulátora k novému tlaku.

6. Chraňte se. 

Většina ohrožujícího chování manipulátorů je jen nepříjemná, ale pokud nabudete pocit, že jejich nátlak vás může až fyzicky ohrozit, setrvejte na veřejném místě s množstvím lidí kolem. Zůstat v bezpečí znamená i ochranu duševního zdraví. Omezte jejich vystavení emocionálnímu tlaku manipulátora co nejvíce. Omezte s ním kontakt. 

Na závěr

S manipulací a jejími následky je možné se vyrovnat. Ba co víc. Tím, že se vůči ní vymezíme a odmítneme ji, možná krátkodobě příjdeme o určité výhody, ale v dlouhodobém horizontu získáme něco cennější Pocit vnitřního vítězství, posilněnou sebedůvěru, sebeuvědomění, sebepřijetí.

Pocit vnitřní svobody

Zůstat svobodný, nebo mít zisky za cenu závislosti a ponížení?


Čtěte víc podobných článků mezi prvními a objednejte si časopis Průmyslové inženýrství.

Chcete odebírat newsletter IPA Czech?

Zůstante s nami ve spojení s newslettrom IPA a vyberte si, o které informace máte záujem.

Komentáře

Tento článek zatím nemá žádne komentáře. Budte první!

TOP články

Údržba v období krízyPrinášame vám rozhovor s odbornými garantmi konferencie ...

Jesenný Deň majstrov doplnený o ...Prijmite naše pozvanie na 8. Deň majstrov, ktorý sa ...

Naštartujte zlepšovanie na Fóre ...Zlepšovanie procesov je nutnou podmienkou prežitia skoro ...

Nejnovější články

Exponenciálny svet a čo pre nás ...V rámci konferencie „Očakávajme neočakávané" budeme ...

Korelácia Industry 4.0 a nástrojov Lean ...V súčasnej dobe sa organizácie snažia využívať princípy ...

Keď prichádza nové na svetPripadám si niekedy ako pôrodník. Lekár pomáha pri pôrode ...
© 2012 IPA Czech, All rights reserved