rozšířené vyhledávání
SK | EN | CZ
NejbližšíNovinky
NejprodávanejšíNovinky
10,80 €Cena bez DPH
Do košíka

NejčtenějšíNovinky

3 otázky pro moderátory Fóra praktické údržby

Dvoudenní konference opět spojila 230 technických manažerů a pracovníků v oblasti údržby, kteří se již sedmý rok inspirovali  řečníky i mezi sebou navzájem.

Ľudovít Boledovič a Peter Kormanec, IPA Slovakia, se věnují systémům údržby, zlepšování procesů a zavádění metod Lean. Za více než 15 let praxe vedli desítky projektů na Slovensku a v České republice v různých výrobních společnostech a ve službách. Pravidelně absolvují studijní cesty v špičkových společnostech v rámci Evropy, USA a Japonska. Odbornou komunitu údržbrářů budují i formou konference Fórum praktické údržby.

Položili jsme jim 3 otázky, které souvisejí s údržbou.

1. Co nejpodstatnější se z vašeho pohledu událo za uplynulých sedm let v oblasti údržby? (Lze zmínit něco, co bylo před lety novinkou a dnes je to „překonané")

Lajo:

Vidím to možná ve dvou rovinách. Z jednoho hlediska firmy kladou větší důraz na úlohu údržby ve svých výrobních systémech. Uvědomují si význam aspektu produktivního fungujícího a stabilního zařízení ve svém výrobním systému. Je to samozřejmě podmíněno fungujícím systémem údržby. Mění se i přístup k sběru a vyhodnocování dat pro řízení údržby. Údržba směřuje stále více k využívání signálů ze snímačů pro online diagnostikování stavu uzlů, následné rychlé plánování údržbářských zásahů. V široké škále se více a více využívají například principy termodiagnostiky, drony s termovizní kamerou, vibrodiagnostika.

Peter:

Určitě bylo překonáno několik procesních, organizačních či technických aspektů, které byly před pár lety jen příležitostí nebo jen rozvíjejícím se prvkem. Především si myslím, že z tohoto pohledu by se dalo hodně příkladů uvést zejména z oblasti rozvoje diagnostických principů souvisejících s preventivní a také s korektivní údržbou.

Zajímavý je také trend vývoje v oblasti bezpečnosti práce pracovníků provádějících údržbářské výkony a nepochybně digitalizace záznamu a reportingu výkonů spojená s dostupností mobilních řešení.


lajo boledovic

Lajo Boledovič

2. V poslední době se hodně mluví o tom, že lidi na některých pozicích nahradí stroje. Platí to i v oblasti údržby? Je inovativní využití umělé inteligence i v této oblasti přínosem?

Lajo:

Já jsem přesvědčen, že není daleko doba, kdy procesy údržby bude řídit umělá inteligence, kdy robot bude opravovat robota. Ne, nedělám si legraci, základy této budoucnosti můžeme najít už i v Industry 4.0. Přední firmy jako například Google, Apple, Microsoft či Tesla investují obrovské sumy a úsilí do vývoje umělé inteligence. Není to jen na teoretické bázi. Výsledky začínáme více a více pociťovat ve svém okolí. Nevěříte? Denně čteme o vývoji a reálném testování autonomních vozidel. S umělou inteligencí se setkáváme v hrách, na web serverech.

Je jisté, že umělá inteligence zasáhne i do řízení a výkonu údržby. Potvrzují to i prohlášení vědců Moshe Vardiho z Riceho univerzity a Barta Selman z Cornellovy univerzity.

"Počítače už dokáží slyšet a vidět stejně dobře jako člověk," prohlásil Bart Selman. "Blíží se doba, kdy stroje překonají lidí v téměř jakékoliv roli," dodal Moshe Varde.

V samotné Industry 4.0 je ve vztahu celé "Smart factory" definovaných 15 využitelných modulů. Jeden z modulů je "Smart maintenance". Pojednává o přechodu od reaktivní údržby na automatizovanou, prediktivní údržbu, a to díky senzorům, GPS a návaznému autonomnímu rozhodování na úrovni umělé inteligence.

Peter:

Určitě je aplikace umělé inteligence v údržbě přínosem a do značné míry i nezbytností, především ve vazbě na komplexní prostředí, ve kterém se postupně umělá inteligence prosazuje. Když si představíme snahu o budování digitálního podniku jako individuálního celku, dále návaznost jeho fungování v digitálním eko-systému ostatních podniků, resp. průmyslu, trhu (ů), regionu a z toho vyplývající požadavky na rychlost a kvalitu zabezpečení vyžadované servisní služby, pak si myslím, že aplikace prvků umělé inteligence je jedním z klíčových parametrů konkurenceschopnosti. Jedna z globálních pracovních skupin pro podporu Industry 4.0 hovoří o očekávaném nárůstu produktivity díky digitalizaci a IoT (internet věcí) v průmyslu o 32%.

Pojem údržby se v tomto smyslu posouvá dokonce ještě o úroveň výš, protože pokud jsme dosud uvažovali v průmyslovém podniku o údržbě hlavně ve vazbě na výrobní technologie, tak ještě větší důraz budeme muset vynaložit směrem na udržování a servis celé digitální infrastruktury. Zřejmě přestane být aktuální otázka, zda bude takový servis vykonávat člověk nebo robot. Důležitější než kdo, resp. co provede nápravu poruchového stavu, bude provést ji v co nejkratším čase. A to si myslím, bez prvků umělé inteligence (nebo jakkoli jinak je nazveme), možné nebude.


peter kormanec

Peter Kormanec

3. Zeštíhlování je pojem, který se dotkl i údržby. Co LEAN v údržbě přináší?

Lajo:

Údržba je jedním z pilířů firemních konceptů LEAN. Je jasné, že je i jedním z pilířů produktivity firmy. Z druhého pohledu se LEAN a zeštíhlování dotýká samotných útvarů údržby. Budu upřímný. Často se setkávám s amatérským přístupem zeštíhlování útvarů údržby. Zatím potřebujeme lidi pro provádění preventivních prohlídek, off line diagnostik, analýz příčin poruch, provádění plánovaných a neplánovaných oprav, řízení a plánování údržby, atd. Není například možné, aby ve firmě na jednoho údržbáře připadalo 80 strojů. Normál je cca 20 strojů. Jak má dělat prevenci, když stále lítá po poruchách? Není výjimečné, pokud v údržbách překračuje odvedená práce disponibilní fond o 30%. Samozřejmě, že to ti údržbáři dělají v přesčasech. A když se podívám na strukturu odvedených prací - skoro 100% údržba po poruše !!! Pokud chci dělat štíhlou údržbu, musím mít přesně postavený procesní model celé údržby, musím vědět kolik techniků údržby, mechaniků, elektrikářů potřebuji, abych efektivně prováděl údržbu v souladu s faktory konceptu Lean maintenance: 
  • Maximalizace efektivního využití stroje s ohledem údržby
  • Správně navržený koncept údržby
  • Standardizované procesy a činnosti údržby
  • Minimální náklady pro fungování FUNKČNÍ údržby
Lean v údržbě přináší minimum prostojů z hlediska údržby, stabilní stroje, kvalitu produkce z titulu stavu stroje. To všechno přináší výrobě jako zákazníkovi údržby. Snadno to můžete sledovat například na trendech ukazatelů poruchovosti, MTTR, MTBF. Dobrá fungující údržba je z pohledu výrobních ztrát levnější a výhodnější než anorektická bezvládná údržba.

Peter:

Všude v Japonsku, kde problematika Lean vznikla, je údržba nedílnou součástí konceptu Lean. Vždy, když si vzpomenu na přednášky profesora Nomura z Aichi Institut of Technology, kdykoliv vysvětloval principy štíhlého výrobního systému, vždy zdůraznil vzápětí jeho nedílnou součást TPM, až se mi to zdálo přehnané. S odstupem času si ale stále více uvědomuji důležitost tohoto propojení. TPM není jen jedním z pilířů štíhlého výrobního systému, ale TPM samo v sobě musí obsahovat filozofické prvky Lean - důraz na tok hodnot, plynulý tok a tah.

Musíme se tedy nejprve snažit pochopit a definovat pojem hodnoty v celém kontextu údržby a následně se snažit, aby tato hodnota byla vytvářena plynule, resp. byla podpořena pravidly pro řízení plynulosti. Ten zbytek už je poměrně známý - štíhlé procesy, štíhlé postupy, minimální ztráty a pod.

Když si tedy uvědomíme, že se soustředíme opravdu na hodnoty, že se snažíme o vytvoření těchto hodnot a jejich rychlé dodání, pak můžeme od Lean v údržbě očekávat to, co již dlouhá léta Japonci i reálně dosahují. Nebudu teď uvádět procentuální nárůst OEE za X měsíců nebo snížení MTTR, či zvýšení MTBF v číslech. Uvedu jiný příklad. Společnost A.I.S. vyrábí odlitky motorů v malém japonském městečku. TPM a štíhlou údržbu zavádějí 25 let a celou genezi vývoje mají zachycenou fotkami po jednotlivých letech v zasedačce, kde je hrdě ukazuje 65-letý syn zakladatele, dnes prezident společnosti. Osobně je tento pán zodpovědný za život a fungování TPM. Jeho vize v přínosu údržby pro podnik je dosáhnout do roku 2023:
 
  1. Dokonalé plnění obchodního plánu
  2. Dokonalá technologická spolehlivost
  3. Dokonalá výrobní provozovatelnost (dnes dokáži pracovat ve stejném taktu na odlévání i opracování odlitků)
Ještě jednou si uvědomme v těchto třech bodech jeho očekávání od TPM. Ne OEE, ne prostoje, ne náhradní díly – ale především provozní dokonalost závodu.
 
Jak hodnotí úspěšnost zavedení TPM? Interně přes ukazatel Customer Quality Ranking. Externě v roce 2008 získali Special TPM Japan Award, v roce 2015 Advanced Special Award a v roce 2023 plánuje World Class Award in TPM.

Takové jsou tedy výsledky a očekávání přínosů u samotných autorů Lean.

Čtěte víc podobných článků mezi prvními a objednejte si časopis Průmyslové inženýrství.

Chcete odebírat newsletter IPA Czech?

Zůstante s nami ve spojení s newslettrom IPA a vyberte si, o které informace máte záujem.

Komentáře

Tento článek zatím nemá žádne komentáře. Budte první!

TOP články

Exponenciálny svet a čo pre nás ...V rámci konferencie „Očakávajme neočakávané" budeme ...

Korelácia Industry 4.0 a nástrojov Lean ...V súčasnej dobe sa organizácie snažia využívať princípy ...

Keď prichádza nové na svetPripadám si niekedy ako pôrodník. Lekár pomáha pri pôrode ...

Nejnovější články

Spájanie inovátorovŽijeme vo svete prepájania vecí a ľudí. Naše deti sa v ...

Flexibilní výrobaVybudujte si svůj byznys bez zbytečného rizika, ...

Manipulace a komplex méněcennosti nebo ...Manipulaci obecně charakterizuje strategie, při ...
© 2012 IPA Czech, All rights reserved