rozšířené vyhledávání
SK | EN | CZ
NejbližšíNovinky
NejprodávanejšíNovinky
10,80 €Cena bez DPH
Do košíka

NejčtenějšíNovinky

Vytváříte týmy aktivních optimistů?

Doba implementace nástrojů Lean a SixSigma je už konečně za námi. Naštěstí není příčinou, že by se prokázalo, že je některý z nich špatný, nefunguje nebo se v praxi nepoužívá. Spíše se změnilo samotné zaměření aktivit zlepšování tak, abychom začali vnímat celý kontext. Nemůže být přece cílem implementovat vybrané nástroje, techniky a postupy. Měli bychom se koncentrovat na vzájemnou interakci lidí nejen v týmu, ale i ve vztahu inovátora a jeho nadřízeného. Důraz se přesouvá na způsob jak vedeme lidi ve svých organizacích tak, abychom vytvořili ve spoločnosti inovativní, spolupracující a výkonné týmy, ktoré jsou schopné řešit neznámé problémy následujících období. 

Tak by se dalo stručně shrnout hlavní poselství konference Výrobný manažment, která se konala 25. - 26. 10. 2017 v Žilině. Jaké další myšlenky rezonovaly v myslích zúčastněných?

VYTVOŘTE TÝMY AKTIVNÍCH OPTIMISTŮ

Pokud si vzpomeneme na dva základní principy, které má Toyota, respekt k lidem a kontinuální zlepšování, pomalu nám dochází, jak jsme je denně porušovali a očekávali stejné výsledky jako Toyota. Vždyť pokud mluvíme o KONTINUÁLNÍM zlepšování, jak s tím souvisí zlepšování formou Kaizen week nebo projektu, který má nejen svůj začátek, ale i konec? Co se děje po dosažení cíle v procesu? Nadále zlepšujeme, nebo přichází yo-yo efekt? Jak reálně zajistit kontinuitu?

Další otázkou je, jak respektujeme lidi, jestli je  nutíme slepě implementovat nástroje Lean? Konkrétně, jak vnímáme jejich schopnost myslet a hledat vlastní řešení? Jakou míru kreativity očekáváme při zavádění jednotlivých nástrojů? Namísto radosti z objevování nových věcí, neustálého učení a posouvání nových hranic, se třeseme před audity, kde autoři kontrolují, zda jsme udělali podle formulářů správně krok jeden, pak dva až sedm.

Kde vznikla fixní myšlenka, že při implementaci LEAN musí být nejprve 5S, pak ...?

Neměli bychom místo toho hledat lepší formulace pro práci s Lean? Není vhodnější definovat lidem výzvu ve formě vyřešení nějaké oblasti a pak je podpořit v jejich denním úsilí dosáhnout nový stav?
 


Tilo Schwarz / Lernzone: Postoje Vašich lidí jsou odrazem jejich dosavadních zkušeností. Pokud je chcete změnit, vytvořte nové denní KATA vzorce chování.

Pokud chceme být úspěšní, potřebujeme k tomu dvě základní ingredience. První je jasné směřování a druhou jsou schopnosti. Bez směrování bychom nevěděli, kam jít a neuměli bychom rozlišovat důležité věci od nedůležitých. Vždyť jak se říká, kdo neví kam jde, ani tam nikdy nedojde.

„Řekla bys mi prosím, jak se odtud dostanu?"  zeptala se Alenka.

„Záleží na tom, kam se chceš dostat," řekla jí kočka.

„To je mi jedno", řekla Alenka.

„Tak potom je jedno kudy půjdeš," odvětila kočka.

Úryvek z knihy Alenka v krajině zázraků/Lewis Carroll


Zároveň musíme rozvíjet i schopnost lidí systematicky řešit problémy. Neznamená to umět připravovat detailní plány implementace. Tento přístup v dnešní rychle se měnící době naráží na omezení poznání řešení. Když řešíme problémy, které nemají jasnou kořenovou příčinu hned na první pohled, měli bychom změnit míru své jistoty při jednotlivých nápravných opatřeních. Namísto pevného přesvědčení, že když něco uděláme, tak pak se něco stane, bychom se měli naučit přesněji pracovat se svými očekáváními. Důsledně porovnávat, co očekáváme, s tím co se stane. Tato myšlenka je vlastně i základem PDCA cyklu. Naplánuj co chceš udělat. Definuj měřitelné očekávání, co se stane. Udělej to. Porovnej reálný výsledek s očekávaným. Pokud se liší, co nového ses naučil? Tento na první pohled logický a racionální postup není přirozeným způsobem myšlení lidí od narození. Běžně lidé skočí přímo k řešení, aniž analyzovali kořenové příčiny, pouze na základě předchozích zkušeností a někdy jen předsudků v hlavě.

Efektivnějšímu způsobu řešení problémů se musíme naučit. Nejefektivnější formou je KATA, která vytváří tréninkové postupy jako z požadovaného chování vytvoříme návyk. Nejlepší v denní praxi, neustálým denním opakováním pod dohledem kouče, který sleduje, zda byl dodržen systém řešení problémů.
Obr. Dvě ingredience úspěchu. Směřování a schopnosti.


HREJTE SI V PRÁCI, NAUČTE SE KRESLIT A MODELOVAT

Jelikož většinou neznáme přesná řešení, stává se klíčovou schopnost být kreativní a umět je vymyslet. I kreativita má své pomocníky, kteří ji napomáhají rozvíjet v našich myslích. 


Ján Cholvadt / ITT holding: Naučte lidi kreslit.

Pokud chceme spolu v týmu vyřešit jakýkoliv problém, asi budete souhlasit, že bychom si měli nejdříve dobře rozumět. Neznamená to jen, že mluvíme všichni stejným jazykem, ale také vidíme věci podobným pohledem, i když každý z jiného úhlu. Schopnost pochopit, co je problém a co mohou být jeho příčiny, rozhoduje o účinnosti řešení. V této fázi je důležité využívat při diskusích vizualizační nástroje. Namísto dlouhých řečí poproste kolegu, aby vám to nakreslil. Přinutíte ho jasněji formulovat svůj názor a budete překvapeni, jak rychle se budete hýbat dopředu.

Nejjednodušší formou je tužka a papír. Schopnost nakreslit schéma či skicu, jak funguje zkoumaný technický systém, případně popsat, jaké činnosti probíhají v jednotlivých procesech formou vývojového diagramu, výrazně zvyšuje míru pochopení problému. Umožňuje zúčastněným najít odpověď na otázku, kde a co je problém.

Když lidé v týmu pochopí příčinné souvislosti, jsou schopni navrhnout řešení. Ne vždy však bývá úplně dotaženo. Například řešení tipu třeba upravit nástroj narážejí na zásadní otázku. To víme, ale jak přesně upravit? Předtím, než si něco umíníme a uděláme, měli bychom důsledně otestovat řešení, aniž jsme spotřebovali množství peněz nebo ohrozili zákazníka. Ideální je vrátit se do dětských časů, kdy jsme skládali z papíru modely domů, aut a jiných zábavných hraček. Pro lidi je to velmi zábavné a zároveň to umožňuje konkretizovat představy a testovat funkčnost připravovaných řešení.

Podobně se dají řešit administrativní procesy, kde pracujeme s informacemi. Namísto zjednodušených řešení typu koupíme modul na plánování nebo kapacitní přepočty přinuťte lidi, aby namodelovali tok informací v Excelu pro snadnější, omezenou oblast. Teprve když to bude fungovat, hledejte na trhu dodavatele, který to bude umět automatizovat na požadované úrovni.


Pavel Záchenský / Leoni: Dívat se neznamená vidět.

ZASLUŽTE SI LOAJALITU VAŠICH LIDÍ, BUĎTE ATRAKTIVNÍ ZAMĚSTNAVATEL

Chcete mít lepší zaměstnance? Jednoduchá rada. Buďte lepší zaměstnavatel. Otázka nestojí ve formulaci, jak jsou lidé loajální vůči firmě, ale spíše naopak. Jak jsou firmy loajální ke svým lidem? Do jaké míry jsou atraktivní? Jak přitahují k sobě lidi?

Zvýšení spokojenosti zaměstnance má přímý vliv na míru atraktivnosti zaměstnavatele. První, co mnoho lidí napadne v souvislosti se spokojeností zaměstnance, je mzda. Průzkumy ve více firmách však ukazují, že samotná mzda není jediným a rozhodujícím faktorem. Často rozhoduje transparentnost výpočtu pohyblivé složky mzdy a její vazba na skutečnou výkonnost pracovních týmů. Trendem je snaha o přepočet prémie na denní bázi a transparentní komunikace o řešení jednotlivých odchylek podpořena vizualizačními nástroji.
Pavol Kucej / Continental: Když pracujete v atraktivní firmě, doporučíte i svým dětem zaměstnat se v ní?

K dalším faktorům, které výrazně přispívají ke spokojenosti lidí na pracovištích, patří celkové organizační podmínky týkající se pracovního prostředí. Mnoho lidí bývá vystavených nadměrnému zatížení, což vede k negativním následkům ve formě snížení pracovního výkonu a někdy až k ohrožení zdraví a vzniku nemocí z povolání. Proto špičkové firmy investují do zlepšení ergonomie na pracovišti. Mezi nejčastější řešené oblasti patří snaha o eliminaci potřeby ruční manipulace a snížení rizika vzniku kumulativních traumatických obtíží jako například karpální tunel. Postupně se rozvíjejí ucelené metodiky na kvantifikovatelné hodnocení zatížení pracovníka během provádění operace. Důraz již není kladen pouze na časové a prostorové analýzy, ale i na zhodnocení ergonomického rizika každé operace. V tomto směru pomáhají i propracované tréninkové programy, které pomáhají pracovníkům osvojit si správné bezpečné zásady práce, které neohrožují jejich zdraví.

Ján Petko / US Steel: Devátá MUDA ztráta je odpad. Všechno, co nám zůstane po výrobě a zvyšuje náklady. CO2, znečištěné vody, odpadový materiál,...


Další oblastí, která výrazně ovlivňuje spokojenost pracovníků, jsou korektní pracovní vztahy mezi novými a starými pracovníky. Většina lidí tvrdí, že ti noví jsou jiní. Platí proto, že bez ohledu na to, na jaké pozici pracujete, máte odpovědnost za budování lepší firmy prostřednictvím obrušování hran mezi starými a novými.

Začíná to nástupem nového pracovníka do firmy, který se potřebuje rychle zorientovat. Je přirozené, že nový pracovník chce hodně vědět, zajímá se o smysl své práce, o celkové dění.

Podle míry podpory a úrovně komunikace se u něj tvoří postoje k novému zaměstnavateli. Může se z něj od začátku stát motivovaný nebo demotivovaný pracovník. 

Monika Šimánková / Hestego: Nový zaměstnanec musí vědět nejen to, co má dělat, ale i proč. 

Říká se, že nová nastupující generace mileniánů vyrostla s prstem na obrazovce. Následkem jsou nedostatečně vyvinuté reálné sociální vazby. Často si vystačí s virtuálními přáteli a vztahy a těžko pak překonávají nástrahy reálného života.

Již při malých neúspěších se utíkají k obrazovce, která jim plní roli náhradního zdroje dopaminu, který je spojován se systémem příjemných vjemů. Mohli bychom říci, že mohou mít téměř vše, s výjimkou trvalých vztahů a uspokojení z práce. Bohužel, zatím nikdo nevymyslel žádnou appku na vztahy na pracovišti. Co je však může motivovat, je možnost pracovat s různými technickými vymoženostmi nové doby, například i v podobě Industry 4.0.

POUŽÍVEJTE DIGITÁLNÍ POMOCNÍKY

Mnoho lidí okouzlil kultovní film minulého tisíciletí Matrix, kde se ve více scénách ztrácel rozdíl mezi realitou a iluzí. Co je realita? Jak bys definoval realitu, ptá se Morpheus Nea v úvodní části: "Realita jsou pouze elektrické signály interpretovány našim mozkem". Ani autoři asi netušili, jak jsme dnes blízko Matrixu. Během konference Výrobní management přineslo několik přednášejících svědectví o prvních aplikacích rozšířené reality (augmented reality), kde je reálný svět doplněn mnoha užitečnými informacemi relevantními k samotné práci, kterou člověk vykonává. Tímto se nejen snižují nároky na kvalifikaci lidí a potřebu práce s papírovou dokumentací, ale zároveň zvyšuje i flexibilita. Tento počítačem generovaný svět se dnes začíná využívat při trénincích lidí, při komplikovaných montážních pracích a při různých simulacích.

Vlastimil Cech / Meopta: Mnoho firem je jako Titanic. Když někdo stlačí stop, ještě dlouhou dobu běží procesy beze změny díky setrvačnosti.


Další oblastí je optimalizace celkového toku informací. V každé výrobní společnosti existuje obrovské množství dat, které nejsou navzájem propojeny. Tento izolovaný svět mnoha aplikací ztěžuje lidem rozhodování. V mnoha výrobních firmách roste celkový počet aktivních položek (Part number), které je třeba řídit a udržovat během celého životního cyklu výrobků. Odpovědí mohou být koncepty PLM (Product Lifecycle Management), které integrují procesy od vývoje až po výrobu.

Následně je třeba z výroby shromáždit množství dat o výrobcích, strojích, lidech a celkových podmínkách. Optimalizovat výrobní a logistické procesy pouze na základě vlastního poznání nebo pomocí přímých pozorování umožní odhalit pouze zjevné ztráty. Při potřebě zlepšení dynamických procesů, interakcí mnoha mikroprostojů, to bez automatizovaných sledovacích prvků půjde jen těžko efektivně.

Erik Fister / Whirpool: Malým firmám stačí na optimalizaci stopky, papír a pero. Pro komplexní logistické systémy musíme hledat sofistikovanější řešení.

Budoucnost proto bude o napojení každého zařízení na monitorovací systém (MES, ...). Nebude se to týkat jen strojů a výrobků, ale i manipulačních prostředků. Kde konkrétně se nalézají vozíky, jak efektivně jsou využity, jaká je průměrná odezva na manipulační požadavek, jak synchronizovat dodávku materiálu s reálnou spotřebou ve výrobě se dá řešit jen s dostatečnou datovou podporou. Každá z technologií (Wifi, Bluetooth, Rfid, UVB, ..) má svá omezení s ohledem na množství přenášených dat, rychlost přenosu, přesnost polohy a v neposlední řadě i s ohledem na náklady. Proto je třeba pro každý účel zvážit vhodné řešení. Vývoj se ubírá směrem ke krabičkovým řešením s minimální dobou na instalaci, které jsou konfigurovatelné pro specifické podmínky každého výrobního podniku.

Při online režimu je možné získáním reálných dat z výroby a logistiky optimalizovat a zlepšit fungování plánovacích systémů (APS). Bude relativně jednoduché plánovat a simulovat skutečný průběh zakázky. Umožní nám to podobně jako v GPS definovat nejvhodnější trasu (nejrychlejší, nejekonomičtější) a hlavně přesně stanovit termín konce výroby (skutečného dojezdu do cíle).
Pokud výrobky vybavíme funkcionalitou umožňující připojení na internet (Internet of things) získáme množství dat o skutečném používání našich výrobků. Tato data budou vstupovat do modulů vývoje výrobků PLM pro potřeby lepšího designu, čímž se uzavře digitální tok informací. Science fiction? Ne, reálný odhad budoucnosti na základě vyslechnutých příspěvků na konferenci.

Nesmíme však zapomínat, že ba všechny technické systémy měly sloužit hlavně člověku. Vždyť rozdíly mezi podniky vždy vytvářejí schopnosti lidí.


NE TECHNIKY, ALE VÁŠEŇ VYTVÁŘÍ ROZDÍLY

 
Vzpomeňme si na příhodu s létáním. Na počátku 20. století byla otázka toho, kdo bude první létat něco podobného, ​​jako dnes získat více Like na Facebooku. Dodnes se zmiňuje hlavně souboj bratří Wrightů a Samuela Langleyho. Zatímco na druhého z jmenovaných si dnes téměř nikdo nevzpomene, tehdy to bylo přesně naopak. Langley měl všechny předpoklady na úspěch. Langley byl známá osobnost, měl lepší školy, lepší kontakty. Podařilo se mu získat obrovské množství vládních peněz a mohl najmout ty nejlepší vědce tehdejší doby. Dalo by se říci, že mu držela palce celá společnost a přesto selhal. První řízené motorové letadlo a s ním související patenty jsou dílem bratří Wrightů.

A co Langley? Snažil se později udělat lépší letadlo? Ne, úplně to vzdal. Proč tedy selhal? Proč občas selžou i lepší společnosti s lepšími podmínkami a produkty než máme my?

Pokud budeme analyzovat bratry Wrighty, zjistíme, že neměli téměř žádné peníze na vývoj, nikdo v týmu, ani bratři Wrightové, neměl vysokoškolské vzdělání a nikdo je pořádně neznal. Těžko se proto dobrat k racionálnímu důvodu, proč uspěli. Poháněla je pouze víra, touha a vášeň k létání, které mohlo změnit způsob našeho života. Rozdíl mezi Wrigty a Langley byl hlavně v motivech. Zatímco pro jednoho to byly peníze a sláva, pro druhé to byla vášeň a láska.

Marián Lipovský / Zetor: Musíte být lepší než konkurence a neztratit kontakt s nejlepšími.

 
V kolika našich firmách pracují lidé s vášní? Jaké skvělé myšlenky je pohánějí dopředu? Součástí čeho většího chtějí být?

"Odedneška mají větší šanci prosadit se hráči, kteří jsou poctiví, milují fotbal a dají do toho všechno." Byli první slova Adriana Guli, když se stal hlavním trenérem. Na první místo postavil hráče, ne trenéry ani funkcionáře. Ve výrobním žargonu bychom mohli říci, že na první místo dal slovo Gemba. Úspěch však není jen okamžik korunovace. Je to celý proces snažení se o dosažení cíle, který začíná konáním malých povinností, sebezapřením, sebeobětováním a hlavně laskavostí k tomu, co děláme.


Adrián Guľa / MŠK Žilina: Jak chceš hrát, tak musíš trénovat.

Možná to není až tak složité jako předešlé řádky. Zkuste si podobně jako Adrián Guľa odpovědět na následující otázky:
  • Jak chci hrát?
  • Jak má vypadat můj hráč?
  • Jak musím trénovat hráče?
Když znáte odpovědi, jste na dobré cestě zbourat mnoho současných mýtů ve firmách. Změnou svého myšlení můžete změnit svět. Mnoho štěstí.

Uvidíme se za rok na dalším ročníku konference Výrobní management 23. - 24. 10. 2018 v Žilině. Přihlaste se už dnes na
konferencia@ipaslovakia.sk


Chcete odebírat newsletter IPA Czech?

Zůstante s nami ve spojení s newslettrom IPA a vyberte si, o které informace máte záujem.

Komentáře

Tento článek zatím nemá žádne komentáře. Budte první!

TOP články

Údržba v období krízyPrinášame vám rozhovor s odbornými garantmi konferencie ...

Jesenný Deň majstrov doplnený o ...Prijmite naše pozvanie na 8. Deň majstrov, ktorý sa ...

Naštartujte zlepšovanie na Fóre ...Zlepšovanie procesov je nutnou podmienkou prežitia skoro ...

Nejnovější články

Exponenciálny svet a čo pre nás ...V rámci konferencie „Očakávajme neočakávané" budeme ...

Korelácia Industry 4.0 a nástrojov Lean ...V súčasnej dobe sa organizácie snažia využívať princípy ...

Keď prichádza nové na svetPripadám si niekedy ako pôrodník. Lekár pomáha pri pôrode ...
© 2012 IPA Czech, All rights reserved