rozšířené vyhledávání
SK | EN | CZ

Lean Six Sigma – Black Belt

1 800,00 €cena bez DPH
2 160,00 € s DPH


Termín konání: 15. 11. 2018 - 26. 03. 2019
Místo konání: Žilina

Do košíku

ÚvodTréninkové hryReferencie
Cíl:
 • Pochopit filozofii Six Sigma a její uplatnění v praxi
 • Naučit se základní principy definování a měření procesů a jejich variability
 • Pochopit základní statistické veličiny používané v Six Sigma
 • Naučit se týmovým způsobem navrhovat komplexní řešení
 • Získat přehled o Six Sigma metodách a souvislostech mezi nimi
 • Získat všechny potřebné informace pro implementaci Six Sigma ve své firmě
 • Prostřednictvím získaných znalostí zlepšit systém řízení a zabezpečování  kvality, zlepšit podnikové procesy a zvýšit produktivitu.
Program:
Podmínkou účasti je prokázání se již získaným certifikátem pozice programu Six Sigma Green Belt. Předložený certifikát musí uvádět jméno a dosaženou certifikovanou úroveň Six Sigma.

Přečtěte si, jaké témata řešili účastníci programu Lean Six Sigma Black Belt

Six Sigma je ucelený systém na dosahování, udržování a maximalizaci podnikatelského úspěchu společnosti. Přečtěte si výhody Six Sigma pro podnik a co Vám může přinést.

1. Modul DEFINUJ

Strategie firmy a Six Sigma
15. 11. 2018

 • Six Sigma versus Design for Six Sigma
 • Charakteristika a výběr Six Sigma projektů
 • QFD Quality Function Deployment
 • Kano model

Management změny a řízení týmu
16. 11. 2018 

 • Úvod do managementu změny
 • Motivace v procesu změny
 • Podstata a principy managementu změny
 • Podniková kultura
 • Postoj lidí vůči změnám
 • Role komunikace v procesu změny
 • Týmová práce a proces změny
 • Příklady z praxe
 • Praktická cvičení

Efektivní komunikace a zvládání konfliktů
6. 12. 2018

 • Komunikace jako obousměrný proces
 • Efektivní kladení otázek, otázky zaměřené na řešení
 • Aktivní naslouchání na obsahové a emoční úrovni
 • Minimalizace konfliktu formou správného zadávání úkolů
 • Účinná argumentace
 • Způsoby vyjednávání a směřování k dohodě při konfliktních situacích
 • Příklady z praxe
 • Praktická cvičení

Moderování workshopů
7. 12. 2018

 • Úvod do workshopů
 • Postup při moderování diskuse
 • Zručnosti moderátora
 • Role během workshopu
 • 11 krokový cyklus moderovaného workshopu
 • Praktické cvičení moderování workshopu, video analýza a zpětná vazba

2. a 3. Modul MĚŘ a ANALYZUJ

23.  - 25. 1. 2019

VSM - Mapování toku hodnot - krok za krokem

 • Příklady z praxe
 • Praktická cvičení

Analýza spôsobilosti meracieho systému

 • MSA – Měření způsobilosti měřícího systému (spojité údaje)
  • Bias, linearita, stabilita
  • Type 1 gage study
  • Gage R&R
 • MSA – Měření způsobilosti měřícího systému (atributivní údaje)
  • Attribute Agreement Analysis
  • Attribute Gauge Study (analytical method)
 • Tréninková hra MSA
 • Procvičení v prostředí software Minitab

Matematická statistika

 • Ověření normality
 • Identifikace typu rozdělení
 • Intervaly spolehlivosti
 • Intervaly spolehlivosti pro proporci
 • Testování hypotéz /Síla testu a určení rozsahu výběru, Porovnání 1 vzorku s cílovou hodnotou (1 sample t, 1 sample % defective), Porovnání 2. vzorků mezi sebou (2 sample t, 2 sample % defective), Porovnání více než 2 vzorků (ANOVA, Main Effect Plot, Interaction Plot Dvoufaktorová ANOVA, ANOVA GLM ANOVA)/
 • Procvičení v prostředí software Minitab

DOE - Plánování experimentů

 • Příklady z praxe
 • Praktická cvičení
 • Procvičování v prostředí software Minitab

4. Modul ZLEPŠUJ

14. 2. 2019
 • Kreativní metody zlepšování
 • Systematické zlepšování přes inovace
 • Inovace produktu
 • Štíhlý layout a organizace výroby v buňkách
 • Příklad z praxe
 • Praktická cvičení

5. Modul ŘIĎ

15. 2. 2019
 • Audity a hodnocení výkonnosti procesů a podnikových útvarů
 • Produktivita a vliv na ukazatele podniku
 • Změnové řízení
 • Finanční vyhodnocování projektů
 • Předávání a vyhodnocování projektů
 • Příklady z praxe
 • Praktická cvičení

Certifikace BLACK BELTS

26. 3. 2019
 • Ověření získaných znalostí písemným testem
 • Prezentace výsledků řešených projektů Six Sigma
 • Předání certifikátů o ABSOLVOVÁNÍ tréninku Six Sigma - BLACK BELT
UČEBNÍ POMŮCKY A TRÉNINKOVÉ HRY

Statapult 

Tréninková hra Statapult pomáhá simulovat průběh procesu sběru údajů potřebných pro vyhodnocení úrovně sigma a výpočtu způsobilosti procesu.
Základem je provedení potřebného počtu výstřelů ze statapultu a následného zaznamenání přesnosti každého výstřelu. Počet výstřelů a způsob zaznamenávání výstřelů přesně kopíruje požadavky na sběr dat definované procedurou měření SPC (Statistical Process Control).
Získané náměry se dále použijí jako data vstupující do procedury výpočtu úrovně sigma a následného vyhodnocení způsobilosti procesu.

MSA

Cílem hry je pochopit jak správně přistupovat k procesu měření a vyhodnocování způsobilosti měřicího systému.
Hra probíhá ve více kolech, kde se sleduje vliv přesnosti použitého měřicího systému a vliv přesnosti operátora na vyhodnocení každého realizovaného námětu. Výsledkem studie je vyhodnocení schopnosti měřicího systému adekvátně měřit požadované parametry, které se v další fázi použijí jako základní hodnoty výpočtu úrovně sigma.


MINITAB

Software Minitab představuje v současnosti nejrozšířenější softwarovou aplikaci pro podporu programu Six Sigma. Je to program speciálně vyvinutý pro požadavky kladené programem Six Sigma.
Obsahuje množství nástrojů a procedur využitelných v celém spektru systémů managementu kvality.
Cílem je ukázat práci v prostředí Minitab, procvičit si vybrané procedury a zpracovat získaná data z předešlých her. Účastníci kurzu také získají přehled o tom, jaké jsou rozdíly v analýze dat v ručním a excelovském prostředí, či v prostředí podloženém specializovaným software.
Cílová skupina:
Manažeři a řídící pracovníci podnikových útvarů, pracovníci řízení a zabezpečování jakosti, průmysloví inženýři, vybraní pracovníci výrobních a ostatních útvarů, koordinátoři projektů zlepšování.

Zúčastnit kurzu Lean Six Sigma Black Belts se může jen účastník, který se prokáže stávajícím certifikátem Lean Six Sigma Green Belts, ne starším než 4 roky, od důvěryhodné certifikační organizace.
V případě certifikátu vystaveného před tímto datem bude účastník vyzván před nastoupením na kurz Black Belt o absolvování re-certifikační písemné zkoušky Green Belt s jednorázovým poplatkem 30 €.
Spolu s předložením certifikátu musí uchazeč předložit k nahlédnutí A3 report projektu řešeného v pozici Green Belts s potvrzením vedení společnosti, v níž ho realizoval.


Místo konání:
IPA Slovakia, s.r.o.
Predmestská 8600/95
010 01 Žilina

Podívejte se Jak se k nám dostanete
Poznámka k ceně:
 • V účastnickém poplatku je zahrnuta účast na semináři, podkladové materiály v tištěné formě, oběd, občerstvení a osvědčení o absolvování.
 • Ubytování není zahrnuto v účastnickém poplatku.
 • Účastnický poplatek je potřebné uhradit na základě zálohové faktury, ktorou Vám pošleme před seminářem, pokud není předem dohodnuto jinak.
 • Storno objednávky:
  • 21 dní před začátkem akce lze uskutečnit bezplatné storno.
  • 20 - 16 dní před začátkem akce se účtuje storno poplatek ve výši 30% z ceny.
  • 15 - 8 dní před začátkem akce se účtuje storno poplatek ve výši 50% z ceny.
  • 7 - 1 dní před začátkem akce se účtuje storno poplatek ve výši 75% z ceny.
  • Při neúčasti přihlášeného zákazníka na akci se účtuje 100% -tní storno poplatek.
  • Změna osoby účastníka je možná elektronicky na adrese info@ipaslovakia.sk.
 • Celé znění Obchodních podmínek najdete tady.

VÝHODNĚJŠÍ CENA

Při přihlášení dvou a více účastníků na jeden seminář nebo při přihlášení jednoho účastníka na víc seminářů získáte tuto slevu:

 • 2-3 účastníci - Sleva 5 % (slevový kupón A648-749A-C02E)
 • 4 a víc účastníků - Sleva 10 % (slevový kupón A7DB-CB9C-65D2)

Slevu získáte uvedením slevového kupónu při registraci na stránce www.ipaslovakia.sk a www.ipaczech.cz, nebo to uveďte při objednání semináře do poznámky. Uvedené slevy neplatí pro konference, fóra a komplexní rozvojové programy.

Ohlasy účastníků:

Otevřené a firemní školení v oblasti Six Sigma si vybraly tyto firmy: Alfa Bio, Bonatrans, Continental Matador Truck Tires, Contitech Vibration Control Slovakia, Elcom, Elektrokarbón, Embraco Slovakia, Faurecia Slovakia, Finidr, Hanil E-Hwa Automotive Slovakia, Knauf Insulation, Kuenz-SK, Nemak Slovakia, Power One, Rodenstock, Samsung Electronics Slovakia, Sauer Danfoss, Schneider Electric Slovakia, Slovenské magnezitové závody, SPC International, Unomedical, Witte Nejdek, ZF Levice, ZF Sachs Slovakia a další.

Školení na míru

Chcete připravit vzdělávání pro celou skupinu nebo upravit program? Rádi Vám připravíme školení nebo dlouhodobý rozvoj pracovníků přímo na míru.
 

POTřEBUJETE PORADIt?

Zavolejte nám: +421 41 23 99 090 / 80
Napište nám: info@ipaczech.cz




© 2012 IPA Czech, All rights reserved