rozšířené vyhledávání
SK | EN | CZ

Lean Six Sigma – Green Belt

1 760,00 €cena bez DPH
2 112,00 € s DPH
11 školících dní
160 Eur bez DPH/ 1 školící den

S certifikátem MŠ SR


Termín konání: 19. 11. 2018 - 30. 04. 2019
Místo konání: Žilina

Pozvánka na stiahnutie: otvoriť pozvánku

Do košíku

ÚvodTréninkové hryReferencie
Cíl:
 • Seznámit účastníky s filozofií a principy Lean Six Sigma, jako moderního přístupu ke zvyšování výkonnosti všech podnikových procesů
 • Účastníci získají detailní znalosti o použití vybraných nástrojů a metod Lean Six Sigma programu pro Green Belts a jejich implementaci do podnikové praxe
 • Pochopit filozofii Six Sigma a její uplatnění v praxi
 • Naučit se základní principy definování a měření procesů a jejich variability
 • Pochopit základní statistické veličiny používané v Six Sigma
 • Naučit se týmovým způsobem navrhovat komplexní řešení
 • Získat přehled o Six Sigma metodách a souvislostech mezi nimi
 • Získat všechny potřebné informace pro implementaci Six Sigma ve své firmě
 • Prostřednictvím nabytých znalostí zlepšit systém řízení a zabezpečování kvality, zlepšit podnikové procesy a zvýšit produktivitu
Program:
Součástí programu a certifikace MŠ SR je řešení vlastního projektu ve firmě.

Přečtěte si
, jaké témata řešili účastníci programu Lean Six Sigma Black Belt.

1. Modul DEFINUJ

19. - 20. 11. 2018
8:30 - 16:00

 • Six Sigma koncept - principy, využití, porovnání Six Sigma, Lean a TOC
 • Postup implementace Six Sigma
 • Projektové řízení v Six Sigma
 • Postup DMAIC a jednotlivé metody, dokumentace
 • DMAIC a procedura pro fázi Definuj
 • Definování požadavků zákazníka - VOC
 • Výběr klíčových kritérií pro kvalitu - CTQ
 • Definice kvality
 • Popis procesu SIPOC
 • Definování projektového zadání
 • Definování harmonogramu projektu
 • Příklady a ukázkové studie z praxe

2. Modul MĚŘ

12. - 13. 12. 2018
8:30 - 16:00

 • DMAIC a procedura pro fázi Měř
 • Základní ukazatele výkonnosti procesů
 • Princip měření a ukazatele výkonnosti procesů
 • Sběr dat pro vyhodnocení způsobilosti procesů
 • Možnosti sběru dat (spojité, atributivní údaje)
 • Postup a pravidla pro sběr dat
 • Základní charakteristika naměřených údajů - statistické veličiny a jejich výpočet
 • Znázornění naměřených údajů - DotPlot, BoxPlot, Histogram, Time Series Plot
 • IPO / KNE diagram
 • Procesní mapy
 • Mapování toku hodnot - Základy metodiky VSM
 • Metody snímkování procesů
 • Měření ekonomie a ergonomie pohybů
 • Kalkulace nákladů na nekvalitu COPQ
 • Příklady z praxe a praktická cvičení

3. Modul ANALYZUJ

15. - 16. 1. 2019
8:30 - 16:00
 • DMAIC a procedura pro fázi Analyzuj
 • Vyhodnocení způsobilosti procesů
  • Distribuce, rozdělení hodnot
  • Normální rozdělení
  • Způsobilost procesů – spojité údaje
  • Způsobilost procesů – diskrétní údaje
 • Nástroje pro generování a hodnocení příčin problémů
   • Ishikawa diagram, Pareto diagram, Afinitní diagram, Relační diagram, 5 x Proč, Matice příčin a účinku, FTA
 • Metody potvrzení skutečných faktorů vlivu
   • Korelace, Regresní analýza, Odchylka od standardů, Expertní hodnocení, Experimentální hodnocení
 • Příklady z praxe a praktická cvičení

4. Modul ZLEPŠUJ

19. - 20. 2. 2019
8:30 - 16:00 
              
 • DMAIC a procedura pro fázi Zlepšuj
 • Základní formy plýtvání v procesech
 • Techniky na generování a vyhodnocování nápadů
  • Brainstorming, Brainwriting, Brainmailing, Brainwriting 6 – 3 – 5, Hodiny příležitostí, 5W2H, FMEA, POKA – YOKE, ANDON, JIDOKA, LCIA
  • DFMA – základní pohled
  • Tvorba a řešení inovačních zadání – základní pohled
 • Hodnocení a prioritizace zlepšení
  • Párové porovnávání, Metoda bodová, Metoda N3 / Multivoting, Metoda skóre, Metoda efektivnosti, Metoda splnění cíle
 • Testování vybraných řešení
 • Příklady z praxe a praktická cvičení

5. Modul ŘIĎ

21. - 22. 3. 2019
8:30 - 16:00
 • DMAIC a procedura pro fázi Řiď
 • Jak zavádět řešení
 • Systém monitorování procesu a reakce na odchylky
  • Regulační diagramy pro spojité údaje
  • Regulační diagramy pro diskrétní údaje
 • Jak měřit přínos k cíli
 • Jak vyhodnotit projekt
 • Jak odevzdat projekt
 • Standardizace a vizualizace
  • Pochopit, co je standardizace
  • Pochopit, co a jak standardizovat
  • Pochopit, proč standardizovat procesy
  • Naučit se postup standardizace
  • Ukázat a procvičit konkrétní metody standardizace
  • Vizualizace, principy a cíle
 • Příklady z praxe a praktická cvičení

6. Certifikace GREEN BELTS

30. 4. 2019
8:30 - 16:00

 • Ověření získaných znalostí písemným testem
 • Prezentace řešených projektů
 • Předání certifikátů o absolvování tréninku Six Sigma - GREEN BELT
 • Certifikát je akreditován MŠ SR
Učební pomůcky a tréninkové hry

MINITAB

Software Minitab představuje v současnosti nejrozšířenější softwarovou aplikaci pro podporu programu Six Sigma. Je to program speciálně vyvinutý pro požadavky kladené programem Six Sigma. Obsahuje množství nástrojů a procedur využitelných v celém spektru systémů managementu kvality.
Společnost IPA Slovakia je partnerem společnosti Minitab a má smluvní oprávnění obchodně nabízet software Minitab.
Účastníkům kurzu nabízíme možnost instalace plnohodnotné tréninkové licence Minitab (v aktuálně nejnovější verzi) po dobu trvání kurzu, resp. maximálně na 6. měsíců, za poplatek cca. 260 GBP (British Pound) v závislosti na aktuálním kurzu měny.
Cílová skupina:
 • pracovníci, kteří se aktivně podílejí na zavádění programu Lean Six Sigma,
 • pracovníci útvaru řízení kvality, 
 • řídící pracovníci a manažeři podnikových útvarů, 
 • procesní inženýři, 
 • technici a specialisté podnikových procesů
Místo konání:

IPA Slovakia, s.r.o.

Predmestská 8600/95
010 01 Žilina

Pozrite si Ako sa k nám dostanete

Poznámka k ceně:
 • V účastnickém poplatku je zahrnuta účast na semináři, podkladové materiály v tištěné formě, oběd, občerstvení a osvědčení o absolvování.
 • Ubytování není zahrnuto v účastnickém poplatku.
 • Účastnický poplatek je potřebné uhradit na základě zálohové faktury, ktorou Vám pošleme před seminářem, pokud není předem dohodnuto jinak.
 • Storno objednávky:
  • 21 dní před začátkem akce lze uskutečnit bezplatné storno.
  • 20 - 16 dní před začátkem akce se účtuje storno poplatek ve výši 30% z ceny.
  • 15 - 8 dní před začátkem akce se účtuje storno poplatek ve výši 50% z ceny.
  • 7 - 1 dní před začátkem akce se účtuje storno poplatek ve výši 75% z ceny.
  • Při neúčasti přihlášeného zákazníka na akci se účtuje 100% -tní storno poplatek.
  • Změna osoby účastníka je možná elektronicky na adrese info@ipaslovakia.sk.
 • Celé znění Obchodních podmínek najdete tady.

VÝHODNĚJŠÍ CENA

Při přihlášení dvou a více účastníků na jeden seminář nebo při přihlášení jednoho účastníka na víc seminářů získáte tuto slevu:

 • 2-3 účastníci - Sleva 5 % (slevový kupón A648-749A-C02E)
 • 4 a víc účastníků - Sleva 10 % (slevový kupón A7DB-CB9C-65D2)

Slevu získáte uvedením slevového kupónu při registraci na stránce www.ipaslovakia.sk a www.ipaczech.cz, nebo to uveďte při objednání semináře do poznámky. Uvedené slevy neplatí pro konference, fóra a komplexní rozvojové programy.

Ohlasy účastníků:

Absolventi vzdělávacího programu Lean Six Sigma Green Belt
04 - 10/2016

"Perfektné vedenie a školenie, resp. tréning do budúcna. Samozrejme veľa vedomostí, ktoré sa nám iste zíde do budúcna a tiež vedenie tímu, celkovo projektu. Perfektný mix kolektívu a zaujímavých vedomostí z iných odvetví."
Ing. Peter Oršovský, ZKW Slovakia, s.r.o.

 

 "Hodnotím to veľmi dobre! Bol som maximálne spokojný s vysokou profesionalitou. Naučil som sa veľmi veľa a doporučujem všetkým. Six Sigma je budúcnosť."

PhDr. Peter Špiesz, MBA, MSc., Böttcher Slovenská republika, s.r.o.

 

"Projekt, vzdelávací program bol veľmi zaujímavý, lektor bol perfektne pripravený, doplnenie mnohými praktickými ukážkami. Obohatila som svoje vedomosti o používanie štatistických metód a nástrojov Six Sigma."
Ing. Viera Strelcová, Franke Slovakia s.r.o.Absolventi vzdělávacího programu Lean Six Sigma Green Belt
10/2015 - 03/2016

"Bylo to mé první setkání se Six Sigma. Byl jsem velmi spokojený s přístupem pana Kormance. A to ať už odbornými znalostmi, tak i s úrovní prezentace. Nové získané znalosti určitě využiji u nás ve firmě při hledání zlepšení."
Ing. Radmil Tomčík, TON, a.s.

"Jsem se školením velmi spokojený, tento typ vzdělávání mě posunul velmi kupředu v používání a pochopení metodik od hledání projektu po jeho vyřešení. Myslím si, že základní školení Green Belt je pro člověka/firmu vysokou finanční návratností. Momentálně jsem o pokračování na Black Belt přesvědčen."
Martin Lačňák, Edwards, s.r.o.


"Bola som veľmi spokojná ako s lektorom, tak aj s obsahom školenia. Pochádzam z prostredia spoločnosti služieb, ale o to viac ma inšpirovala prítomnosť spoluštudujúcich ľudí z prostredia výroby."
Jana Tomčišáková, Global Blue Slovakia s. r. o.


Absolventi vzdělávacího programu Lean Six Sigma Green Belt
02 - 06/2015

"Školenie prebehlo na vysokej úrovni, čo sa týka získaných znalostí, prístupu lektorov aj školiaceho materiálu, organizačná úroveň bola tiež veľmi dobrá. Dúfam, že bude priestor a čas na ďalšie štúdium, rád sa zúčastním."
Jozef Fujak, Eltek s.r.o.

Ďakujem školiteľom IPA Slovakia za podnetné informácie pri vzdelávaní a tréningu Green Belt. Prístup a školenie prebiehalo v súlade s mojimi očakávaniami, v niektorých oblastiach ich predstihli. Teším sa na ďalšie stretnutie. 
Martin Capko, Eltek s.r.o.


"Školenie mi doplnilo hlavne znalosti štatistických metód, ktoré mi doteraz chýbali pri realizácii projektov. Veľmi dobre pripravené, vynikajúci školitelia. Veľmi dobré!"
Ing. Juraj Žák, Eltek s.r.o.

"Školitelia – výborný prístup, skvelé praktické ukážky, rozsah školenia – dostatočné, výborná nálada počas školenia."
Ondrej Greš, Tytex Slovakia, s.r.o.

"Veľmi kvalitné školenie z hľadiska praktického využitia a použitia získaných poznatkov. Teória podložená praktickými príkladmi, uvedené mnohé riešenia z iných podnikov. Školiace materiály tiež kvalitne spracované, organizácia školenia bez chyby."
Ing. Alena Korenčiaková, Danfoss Power Solutions a.s.Otevřené a firemní školení v oblasti Six Sigma si vybraly tyto firmy:
 Alfa Bio, Bel Power Solutions, Boge Elastmetall Slovakia, Bonatrans, Continental Matador Truck Tires, Contitech Vibration Control Slovakia, Edwards, Elcom, Elektrokarbón, Eltek, Embraco Slovakia, Faurecia Slovakia, Finidr, Global Blue Slovakia, Hanil E-Hwa Automotive Slovakia, Chemosvit, Johns Manville Slovakia, Knauf Insulation, Kuenz-SK, Nemak Slovakia, Rodenstock, Samsung Electronics Slovakia, Sauer Danfoss, Schneider Electric Slovakia, Slovenské magnezitové závody, SPC International, SPINEA, T.J.SOLUTIONS, TON, Tytex Slovakia, Unomedical, Witte Nejdek, ZF Levice, ZF Slovakia, ZKW Slovakia a další.
O své zkušenosti se podělí:

Školení na míru

Chcete připravit vzdělávání pro celou skupinu nebo upravit program? Rádi Vám připravíme školení nebo dlouhodobý rozvoj pracovníků přímo na míru.
 

POTřEBUJETE PORADIt?

Zavolejte nám: +421 41 23 99 090 / 80
Napište nám: info@ipaczech.cz
© 2012 IPA Czech, All rights reserved