rozšířené vyhledávání
SK | EN | CZ
SouvisejíciNejbližší
SouvisejíciNovinky

Master studium průmyslové inženýrství

5 000,00 €cena bez DPH
6 000,00 € s DPH


Termín konání: 13. 09. 2018 - 07. 12. 2019
Místo konání: Žilina

Pozvánka na stiahnutie: otvoriť pozvánku

Do košíku

ÚvodUkázky přínosůAbsolventi a jejich projektyFAQ
Cíl:

 

IPA od svého vzniku v roce 2000 rozvíjí průmyslové inženýry v komplexním rozvojovém programu Master studium průmyslového inženýrství, které je zaměřené na takové oblasti, jakými jsou výroba, logistika, kvalita a zlepšování v nich. Je určené manažerům a odborníkům od úrovně středního až po TOP management výrobních společností.


maste studium

 

 • Od roku 2000 více než 276 absolventů

Z pohledu dosažených úspor jde o celkovou částku více než 13 mil. €.

 

 • Absolvent s akceschopností

Studium je zaměřeno hlavně na akci, což znamená, že absolvent bude mít praktické zkušenosti s řešením problémů v jednotlivých oblastech. Mnohé rozvojové aktivity jsou zaměřeny na rozvoj znalostí, čehož výsledkem je bohužel to, že lidé nemají schopnost identifikovat, analyzovat a vyřešit jakýkoliv problém. Právě tuto schopnost studium intenzivněji rozvíjí.

 

 

 • Master práce s konkrétními výsledky

Účastník  již během studia řeší projekt s konkrétními očekávanými přínosy. Ze strany IPA Slovakia má přiděleného osobního konzultanta, který mu je rádcem a konzultantem při řešení.

 

 • Garance návratnosti investice

IPA Slovakia smluvně garantuje každému účastníkovi návratnost investice vložené do Master studia. Průměrné úspory z Master prací představují dlouhodobě sumu více než 48 000 € a zatím žádný zákazník neměl důvod požadovat refundaci investice do tohoto vzdělávání.

 

 • Inspirace a networking

Díky tomu, že odborné moduly probíhají pokaždé v jiné firmě, účastník uvidí, jaké problémy jsou v ijných firmách a jakým způsobem jsou tam řešené.


 • Okamžité uplatnění absolventů

Někteří z nich se stali po ukončení Master studia řediteli a jednateli velkých nadnárodních firem, jiní úspěšně vedou výrobní a technické útvary, další řídí v koncernu nadnárodní týmy průmyslových inženýrů a jsou pověřeni realizací významných globálních zmien.

 

 

 • Finanční benefit pro zaměstnavatele

Na jedné straně se investice do vzdělávání několikanásobně vrátí v podobě přínosů plynoucích z Master práce. Na druhé straně bude nezanedbatelným přínosem realizace konkrétního modulu v dané firmě. Dva dny, které stráví celá skupina Master u účastníka, přinese přímý efekt (úsporu nebo vyřešený problém). Zároveň firma dostane i zpětnou vazbu od účastníků a lektora na své silné a slabé stránky.

 

 • Rozvojový benefit s přínosem pro další lidi ve firmě

Firma je tak dobrá jak rychle a efektivně dokáže vyřešit vzniklé problémy. Lidí, kteří toto dokáží, není mnoho. Master studium je určeno právě na rozvoj akceschopnosti. Vedlejším efektem může být i to, že absolventi dokáží následně rozvíjet lidi přímo ve firmě.

 

 • Lektoři z praxe s desítkami projektů

Lektoři mají za sebou dlouholetou praxi na konkrétních projektech v rámci střední Evropy. Za roky své praxe poznali desítky společností a své zkušenosti umí poskytnout studentům zajímavým a účinným způsobem.

 master studium
Program:
 • Trvání: září 2018 – prosinec 2019
 • Rozsah: 25 dní
 • Pravidelná setkání: 13 modulů

Nový program Master studia od ročníku 9/2018

O novinkách ve studiu se dozvíte v rozhovoru s garantem studia Robertem Debnárem.

Přadí

Téma

Rozsah

Měsíc

1. 

Správné změny správně*

1 den September
2. Management změny -  změna myšlení a budování návyků**
1 den September
3. Praktická cesta k Industry 4.0*
1 den Říjen
4. Štíhlý projektový management a zadefinování Master prací*
1 den Říjen
5. Síla argumentace a vyjednávání**
1 den Listopad
6. Umění ptát se a vést diskusi**
1 den Listopad
7. Analýza procesů s využitím value stream mapy*
2 dni Prosinec
8. Zlepšování procesů a techniky řešení problémů*
2 dny Leden
9. Konstruktivní zpětná vazba**
1 den Únor
10. Motivací k úspěchu**
1 den Únor
11. Produktivní a systematicky udržované zařízení*
2 dni Březen
12. Mistr prezentačních zručností**
1 den Duben
13. Kontrolní den - písemný test + prezentace Master prác
1 den Duben
14. Časový management**
1 den Květen
15. Tajemství emocionality**
1 den Květen
16. Produktivní pracoviště* 2 dny Červen
17. Kvalita na pracovišti*
2 dny Červenec
18. Štíhlá logistika*
2 dny Září
19. Závěrečné zkoušky a obhajoba Master práce
1 den Prosinec

* Hard moduly
** Soft moduly

Organizace studia 

 • účastník studia ve spolupráci s managementem společnosti definuje téma projektu s konkrétními očekávanými přínosy
 • podpis smlouvy o studiu i s garantovanými přínosy
 • přidělení osobního konzultanta ze strany IPA, který mu je poradcem a konzultantem při řešení náročnějších problémů během studia
 • realizace teoretických tréninků
 • realizace praktických tréninků přímo v dílně ve vybraných společnostech, 
 • řešení případových studiípráce na projektu mezi jednotlivými moduly, zapojení spolupracovníků do řešení projektu
 • průběžný reportink managementu společnosti o průběhu studia a plnění harmonogramu 
 • konzultace zadaného projektu přímo během tréninku nebo individuálně
 • zpracování Master práce (písemná prezentace dosažených výsledků)
 • prezentace výsledků studia před managementem společnosti
 • úspěšné ukončení Master studia a získání certifikátu MŠ SR

Zajímavosti od roku 2000

 • Kolik absolventů ukončilo Master studium od roku 2000?
 • Jaké celkové úspory dosáhli absolventi?
 • Kolik mužů a žen navštěvuje studium?
 • V jakých jazycích lze psát Master práci?
Klikněte na obrázek pro zvětšení celé infografiky a přečtěte si odpovědi.

   Master štúdium priemyselného inžinierstvaCílová skupina:
 • střední management
 • řídící pracovníci podnikových útvarů:
  • plánování a řízení výroby
  • organizace a řízení výroby 
  • logistiky
  • kvality
  • zlepšování 
 • ostatní pracovníci, kteří mají zájem získat nové znalosti a prohloubit si zkušenosti

Místo konání:
 • 10 dní - IPA Slovakia, s.r.o., Žilina SR
 • 15 dní - ve společnostech účastníků v rámci Slovenské a České republiky.
Podívejte se Jak se k nám dostanete
Poznámka k ceně:

5 000 Eur bez DPH
2 splátky

Plátce studia uhradí polovinu účastnického poplatku zálohově před začátkem každého pololetí. První splátka se uhradí po podpisu smlouvy o studiu, druhá splátka se uhradí před zahájením druhého semestru.

V poplatku je zahrnuta:

 • účast na studiu
 • účast na exkurzích
 • konzultace k Master projektu
 • iPad
 • studijní materiály v elektronické podobě
 • organizační náklady
 • občerstvení
 • Každý účastník navíc získá

 • přístup do IPA knihovny
 • roční předplatné časopisu Průmyslové inženýrství
 • celoroční 10% slevu na nákup brožůrek v našem e-obchodě
 • odborné brožůry v elektronické podobě 
Náklady na ubytování nejsou zahrnuty v ceně studia.
Ohlasy účastníků:
 • "Master štúdium bolo rozhodne prínosom pre mňa a firmu. Pomohlo mi lepšie zvládnuť projekt, na ktorom som popri štúdiu pracoval a zároveň mi pomohlo lepšie sa pripraviť na novú pozíciu vo firme cez široký záber tém, s ktorými sa momentálne stretávam v dennodennej praxi. Úroveň lektorov bola na vysokej úrovni, navyše majú mnoho praktických skúseností z rôznych projektov, ktoré realizovali aj v jednotlivých firmách účastníkov školenia."
Ing. Ľubor Príbiš, ZF Slovakia, a.s.
 •  "Personálny rozvoj je pre firmu kľúčový. Toto bolo aj dôvodom absolvovania Master štúdia. Veľkým pozitívom je prepojenie teoretických východísk spraxou. Rotácia výroby v závodoch participujúcich je vynikajúca myšlienka. Kombinácia výučby zameranej na hard asoft skills bola primeraná. Zmysluplná je povinnosť realizovať projekt. Projekt „Implementácie TPM" v našej firme mal značené finančné i nefinančné benefity."

  Mgr. Ján Plutko, Hella Innenleuchten – Systeme Bratislava, s.r.o.

 • "V rámci mojej účasti na vzdelávacom programe Master štúdium priemyselného inžinierstva chcem vyzdvihnúť: osobitný prístup, rozmanitosť ponuky produktov, bezchybne spracované podklady, prístup a ochotu prednášajúcich, možnosť zoznámiť sa s novými kolegami, výmenu skúseností a inšpiráciu pre budúcnosť. Do budúcna môžem vrelo odporučiť aj ďalším kolegom spoločnosť IPA Slovakia ako partnera k zvyšovaniu osobného rozvoja a spolupráce pri rôznych projektoch. Služby, ktoré spoločnosť poskytuje, sú na vysokej úrovni."

Jozef Boško, BSH Drives and Pumps, s.r.o.

 •  "Som veľmi rada, že som sa mohla stať súčasťou Master štúdia priemyselného inžinierstva, ročník 2015-2016. Celé štúdium bolo pre mňa veľmi prínosné. Naučila som mnoho nových vecí, spoznala nové spoločnosti a hlavne spoznala nových ľudí ako spolužiakov, ale i ľudí zo spoločnosti IPA Slovakia. Veľkým prínosom boli pre mňa získané skúsenosti v rámci predmetov zameraných na soft skills. Tieto hodiny boli veľmi dobre realizované. Vyskúšali sme si reálne situácie, príklady."

  Ing. Martina Paalová, Nemak Slovakia, s.r.o.

 •  "Na začiatku to bola jedna veľká neznáma a samý otáznik. O čom to bude? Akí budú moji spolužiaci? A čo lektori? Nestrácam tu čas? Musím úprimne povedať, že tieto otázky dostali odpoveď hneď počas prvých stretnutí a na ďalšie stretnutia sme sa veľmi tešili, nakoľko sa z nás stala jedna super partia a boli sme zvedaví, čo nové sa dozvieme a uvidíme. Master štúdium určite odporučím ďalším mojim kolegom."

  Lukáš Pinkas, Boge Elastmetall Slovakia a.s.

 • "Velkým přínosem pro mne byly studijní bloky zaměřené na měkké dovednosti, také exkurze v jiných firmách a na ně navazující diskuze se spolužáky. Zajímavý a přínosný byl také praktický náhled na aplikaci tvrdých dovedností. Informace a studijní materiály získané během master studia jsou pro mne cennou oporou a díky praktickému zaměření celého studia z nich budu i nadále čerpat."

  Ing. Jiří Fürst, Česká zbrojovka, a.s.

 • „Štúdium ako celok hodnotím veľmi pozitívne. Výber jednotlivých tém a okruhov mi plne vyhovoval. Hoci som už o viacerých metódach počul, dokonca ich aj v praxi využívame, vždy je dobré si niečo zopakovať alebo vidieť trochu z iného pohľadu. Veľmi dobré bolo to, že väčšina stretnutí bola organizovaná priamo vo firmách, a mali sme možnosť vidieť, ako to vyzerá u susedov, príp. sa nechať inšpirovať. Úroveň lektorov veľmi dobrá. Ďakujem."

  Ing. Martin Gába, ZF Slovakia, a.s.

 • "Možnosť návštevy iných firiem. Riešenie problémov v praxi. Výborne organizované školenia. Zaujímavý prístup lektorov – rôzne cvičenia počas prednášok udržiavali v neustálej pozornosti."

  Lenka Gibalová, TESLA Liptovský Hrádok a.s.
 • „Organizácia štúdia bola na vysokej úrovni. Osobne pre mňa veľká skúsenosť, získal som veľa nových poznatkov. Niektoré z nich budem vedieť použiť ďalej v praxi. O tomto štúdiu som napísal článok v našich "Boge novinkách". Toto Master štúdium som odporučil aj mojím ďalším kolegom. Veľkou výhodou tohto štúdia je, že prebieha v rôznych firmách."

  Ing. Radovan Mihálik, Boge Elastmetall Slovakia, a.s.

 • „Školenie z pohľadu organizačného bolo prevedené na vysokej úrovni. Prednášajúci a ich prednášky boli taktiež na vysokej úrovni. Flexibilne sa menili zamerania jednotlivých tém podľa požiadaviek účastníkov. Mne osobne Master štúdium prinieslo väčší rozhľad pri riešení úloh, problémov a krízových situácií, poprípade viem, na koho sa obrátiť o radu. Ďakujem za príjemne strávené chvíle."

  Ing. Martin Trošan, Panasonic Industrial Devices Slovakia s.r.o.

 • „Master štúdium hodnotím ako vynikajúcu možnosť osobnostného, ako aj profesného rozvoja. Veľkým prínosom okrem získanej úspory je praktický tréning priamo v spoločnostiach účastníkov master štúdia."

  Ing. Juraj Sládeček, DS Smith Turpak Obaly, a.s.

 • „Jako účastník Master studia průmyslového inženýrství jsem získal teoretické a praktické dovednosti v oblasti Štíhlé výroby. V teoretické části osobnostního rozvoje jsem se zdokonalil v moderačních a prezentačních dovednostech. Mám dostatek informací jaké techniky použít při řešení problémů a jak správně načasovat a vést projekt. V druhé části studia, která byla spojená s tréninkem a implementacemi vybraných metod jsem kladně hodnotil jak formu prezentace, tak pozitivní praktickou ukázku přímo na vybraném výrobním provozu. Po ukončení studia umím lépe řídit změnu a řešit projekty v oblastech zvyšování produktivity práce. Dále snižovat náklady a eliminovat veškeré ztráty a formy plýtvání ve výrobě." 

 • Ladislav Kořínek, Hanácké železárny a pérovny a.s.

 • „Hlavné ciele zadaných projektov boli splnené, na ich základe vykázané prínosy pre daný výrobný odbor a firmu celkovo. Štúdium bolo vedené lektormi, ktorí majú bohaté praktické skúsenosti s riešením projektov v  reálnych firmách, teoretická príprava bola podporená praktickou skúškou v rôznych podnikoch. Materiály pre štúdium boli spracované a distribuované elektronickou formou vždy pred začatím konkrétnej prednášky, čo považujem za správny krok."

  Ing. Juraj Turoň, Ing. Vladimír Dobšovič, ZF Slovakia, a.s.

 • „Tento vzdelávací program účelne kombinuje teoretické poznatky a praktické znalosti s cieľom zvládnuť ich použitie pri riešení reálnych úloh v praxi. Veľkým prínosom pre nás je to, že všetky tieto techniky priemyslového inžinierstva sú využiteľné v automobilovom priemysle, teda sú to veci, ktorými sa vieme dopracovať k želanej spokojnosti zákazníka. Ďalším plusom bolo, že sme sa mohli pozrieť aj do iných firiem a zúčastniť sa riešenia jednotlivých projektov našich kolegov."

  Eduard Dovičic, Libor Zachar, Lubomír Novák, Boge Elastemtall Slovakia, a.s.

 • „Počas Master štúdia som pracovala na projekte, ktorým sme dokázali výrazným spôsobom ovplyvniť problematické procesy vo výrobe. Nakoľko toto štúdium ponúka možnosť využiť skúsenosti odborníkov vo forme osobného konzultanta, túto metódu tréningu vnímam ako nadčasovú a vysoko efektívnu. Konzultant má široký záber skúseností z rôznych oblastí priemyslu, ktorými pomáha účastníkovi Master štúdia napredovať v projekte efektívnym spôsobom. Spoločný čas strávený na konkrétnom projekte zahŕňa aj osobné konzultácie, čo predstavuje výhodu pre obidve strany, nakoľko každý zo zúčastnených má možnosť získať nové poznatky pre svoj osobný aj profesionálny rast."

  Lenka Potočová, ECCO Slovakia, a.s.

 • „Master štúdium hodnotím pozitívne a ako hlavné prínosy vidím v riešení konkrétnych problémov z prostredia jednotlivých podnikov, získavanie skúseností od lektorov a medzi študentami navzájom. Samozrejme najväčší prínos vidím v záverečnej práci, ktorá sa vykonáva priamov podniku a pri ktorej si študent priamo overí získané vedomosti."
  Ing. Peter Húska, Power – One s.r.o.
 • „Master štúdium, které jsem nevštěvoval, mne dala jasný směr a význam mé práce. Studium, je zaměřené na praxi což považuji za velice dobré. Studijní materiály, které jsem během studia získal, jsou pro mne dobrým rádcem a pomocníkem při řešení nových úloh a projektů. Všechny metody, které jsou probírané na Master studiu do sebe logicky zapadají. Tam kde jedna metoda končí (teoreticky) tam druhá začíná. I tréninkové hry byly nejen vtipné, ale i trefné."
  Ivan Blažek, Norma Czech s.r.o.
 • „So štúdiom sme boli veľmi spokojní. Prinieslo nám veľa nových poznatkov a vedomostí, spoznali sme nové metódy a praktické príklady, akým spôsobom využiť metódy priemyselného inžinierstva v praxi. Niektoré z nich sa nám podrailo aplikovať v našej práci už počas štúdia a to hlavne v oblasti logistiky a výroby. Počas štúdia sme tiež spoznali nových kolegov, ktorí pracujú na rôznych pozíciách v úspešných firmách a ktorí zároveň do master štúdia priniesli aj mnoho praktických poznatkov a skúseností. Pozitívne hodnotíme taktiež lektorov, ich prístup praktické skúsenosti a zároveň vytvárali príjemnú atmosféru, za čo im prináleží naša vďaka.
  Ing. Ivana Filipová, Miroslava Hranková, MBA, Ing. Miroslav Seleši, Ing. Mária Tobolková, Ľubomír Vanko, Manz Automation Slovakia, s.r.o.
 • „Počas Master štúdia v projekte Priemyselné inžinierstvo a logistika som sa oboznámil s metodikami štíhlej výroby. Toto štúdium je prínosom pre moju prácu a profesionálny rast, vďaka nemu a rozšírili moje obzory o nové vedomosti a poznatky. Dozvedel som sa zaujímavé a užitočné spôsoby práce, riadenia práce a pracovísk, ktoré prinášajú uľahčenie a zjednodušenie do výrobného procesu. Takéto štúdium môže zamestnancom na logistike a vo výrobe zabezpečiť plynulejšiu výrobu a kvalitnejšie produkty. Aplikovaním týchto metód sa práca nielen zjednoduší, ale aj sprehľadní a usporiada. Vrelo odporúčam."
  Ing. Peter Škula a Ing. Rastislav Krajčovič, ZF Levice, s.r.o.
 • „Master štúdium mi dalo veľa nových poznatkov, ktoré už aj realizujem vo výrobnom procese v našom závode. Štúdium mi umožnilo úplne nový pohľad na každodenné problémy a možnosti ich riešenia. Pomocou nových vedomostí môžem v praxi zvýšiť produktivitu práce a znížiť skladové zásoby a tým zefektívniť výrobný proces. Štúdium odporúčam mojim kolegom."
ZF Slovakia a.s., Levice
 • "Štúdium, ktoré som absolvoval hodnotím veľmi pozitívne. Z pohľadu mojej pozície, ktorú vo firme zastávam - výrobný riaditeľ, som dostal široký okruh vedomostí, nástrojov na riešenie rôznych problémov, s ktorými sa vo výrobe stretávam. Spôsob a obsah vzdelávania pre ľudí na manažérskych pozíciach bol zvolený dobre. Preto odporúčam ponúkať toto vzdelávanie pre ľudí, ktorí pracujú na týchto pozíciách vo firme a potrebujú získať všeobecný prehľad o metódach priemyselného inžinierstva a zlepšovania procesov. Nie je vhodné pre pracovníkov, ktorí by mali byť odborníci v určitej oblasti. Pozitívne hodnotím lektorov z pohľadu odbornosti, skúseností, prezentácie praktických príkladov a atmosféry akú na stretnutiach dokázali vytvoriť.
  Som rád že som mohol absolvovať toto vzdelávanie, že sme vytvorili spolu z kolegami dobrý tím, ako na stretnutiach tak aj mimo nich. Verím, že získaný prehľad vedomostí využijem na svojej pozícii čo najlepšie. Prajem spoločnosti IPA, aby mala v budúcnosti čo najviac spokojných klientov, úspešné projekty a aby si udržala trend, ktorý nastúpila a v čom je dobrá a to je spojenie teórie z praxou."
  Štefan Uhliarik, ZTS Strojárne, a.s. Námestovo      
 • "So štúdiom som bol veľmi spokojný. Pomohlo mi prehĺbiť si vedomosti v riadení ľudí a výrobného procesu. Taktiež som získal nové pohľady na plánovanie a logistiku. Toto štúdium mi naznačilo smerovanie, vývoj a trendy moderných podnikov, medzi ktoré sa aplikáciou novo získaných poznatkov chceme dostať. Tieto spôsoby sú nevyhnutné na udržanie sa v silnej konkurencii na európskom trhu."
  Milan Rambala, HKS Forge, s.r.o.
 •  "Master štúdium mi prinieslo mnoho nových poznatkov a vedomostí, bol to rok, ktorý ma posunul o veľký krok vpred, spoznala som mnohé nové metódy a praktické návody ako využiť metódy priemyselného inžinierstva v praxi. Niektoré z nich sa mi podarilo aplikovať vo svojej práci už počas štúdia a to nielen vo výrobnej sfére, ale aj pri zlepšovaní nevýrobných procesov."
  Mgr. Diana Pflegerová, SE – Bordnetze, s.r.o.
 • "Mnohé metódy, postupy, riešené štúdie, príklady z praxe, ktorými sme sa počas štúdia zaoberali sú pre mňa novými možnosťami vhodnými použiť pri riešení úloh a projektov, ktoré firma Nemak Slovakia s.r.o. ako dynamická a úspešná spoločnosť na automobilovom trhu neustále ponúka.
  Mnohé metódy sú využívané v rôzných podobách a samotný riešitelia úloh si ani neuvedomujú, že práve použili Ganttov diagram, časť Red Green analýzy alebo metódu 5 X PREČO , ale vedia prečo to robia, vedia, že je to nástroj resp. cesta, ktorá im pomôže keď nie nájsť riešenie, tak identifikovať, poznať čo je potrebné riešiť, vedieť kde sa problém nachádza.
  Všetky tieto metódy sa opierajú o metódu metód „ZDRAVÉHO SEDLIACKEHO ROZUMU" a to je aj jeden z mojich hlavných cieľov využívať pri riešení úloh kombináciu zdravého sedliackeho rozumu doplnenú o postupy a princípy metód používaných pri riešení úloh a projektov.
  Samozrejme nie menej podstatná je skutočnosť, spoznania nových osobnosti – kolegov z master štúdia, ktorí úspešne pracujú na rôzných pozíciach v úspešných firmách a ktorí zároveň do master štúdia priniesli aj mnoho praktických poznatkov a skúsenosti.
  Je dôležité povedať, že množstvo prijatých informácií v tak krátkom čase, nám „vystačí" na pomerne dlhé obdobie, kým bude potrebná ďalšia „dávka" informácií. Záleží teraz len na MNE ako to použijem."
  Ing. Marek Minda, Nemak Slovakia, s.r.o.
 • „Štúdium mi otvorilo nové možnosti. Poznal som veľa nových metód, ktoré som sa už v priebehu štúdia pokúšal využiť v našom podniku. Moje poznanie je také, že mi štúdium dalo rad praktických návodov na využitie metód priemyselného inžinierstva, ktoré veľmi dobre fungujú i v nevýrobnej firme".

Ing. Vladimír Mataj, SPP , a.s.

O své zkušenosti se podělí:
Profil autora- všechny články autora- všechny produkty autora- kalendář autoraJán Košturiak, Profil autora- všechny články autora- všechny produkty autora- kalendář autoraJozef Krišťak, Profil autora- všechny články autora- všechny produkty autora- kalendář autoraĽudovít Boledovič, Profil autora- všechny články autora- všechny produkty autora- kalendář autoraRóbert Debnár, Profil autora- všechny články autora- všechny produkty autora- kalendář autoraJán Burieta, Profil autora- všechny články autora- všechny produkty autora- kalendář autoraHenrich Chomist, Profil autora- všechny články autora- všechny produkty autora- kalendář autoraLukáš Richter, Profil autora- všechny články autora- všechny produkty autora- kalendář autoraMartina Jankolová

Školení na míru

Chcete připravit vzdělávání pro celou skupinu nebo upravit program? Rádi Vám připravíme školení nebo dlouhodobý rozvoj pracovníků přímo na míru.

Napište nám: info@ipaczech.cz
© 2012 IPA Czech, All rights reserved