rozšířené vyhledávání
SK | EN | CZ
SouvisejíciNovinky

Statistické řízení procesů a způsobilost měřících systémů - SPC a MSA

145,00 €cena bez DPH
174,00 € s DPH
Jak správně měřit a vyhodnocovat způsovilost procesu a měřícího systému

Termín konání: 18. 05. 2018
Místo konání: Žilina

Do košíku

Úvod
Cíl:

SPC

 • Základy SPC - význam v managementu jakosti, proč je důležité, kdy a kde se používá, jak se používá
  Charakteristika analyzovaných dat - spojité a diskrétní údaje
  Základní statistické veličiny v oblasti řízení kvality a jejich značení
  Pravidla sběru dat pro potřeby SPC
  distribuce hodnot
  Charakteristika normálního rozdělení a ověření normality
  Grafické znázornění naměřených údajů - Dot Plot, Histogram
  Způsobilost procesu, ukazatele a indexy pro spojité údaje (cp, cpk, pp, ppk, ppm)
  Způsobilost procesu, ukazatele a indexy pro diskrétní údaje (DPU, DPMO)
  Způsobilost strojů, indexy cm, mcc
  Regulační diagramy - metodika akonštrukcia pro diagramy měřením
  Regulační diagramy - metodika akonštrukcia pro diagramy srovnáváním
  Nelsonovy pravidla v oblasti regulace procesů - identifikace vymezitelném příčin
  Ukázka realizace SPC v software - Minitab
  Porovnání využití Minitab versus MS Excel
  Praktické procvičení na příkladech

MSA

 • Určit přesnost a vhodnost použití systému měření pro sledovanou vlastnost.
 • Pochopit metodiku vyhodnocování způsobilosti měření.
 • Seznámit se s možnostmi práce v prostředí MS Excel a Minitab.
 • Vyzkoušet hodnocení způsobilosti měřicího systému na praktickém příkladu.
Program:
8:30 - 16:00

SPC

 • Základy SPC - význam v managementu jakosti, proč je důležité, kdy a kde se používá, jak se používá
 • Charakteristika analyzovaných dat - spojité a diskrétní údaje
 • Základní statistické veličiny v oblasti řízení kvality a jejich značení
 • Pravidla sběru dat pro potřeby SPC
 • Distribuce hodnot
 • Charakteristika normálního rozdělení a ověření normality
 • Grafické znázornění naměřených údajů - Dot Plot, Histogram
 • Způsobilost procesu, ukazatele a indexy pro spojité údaje (cp, cpk, pp, ppk, ppm)
 • Způsobilost procesu, ukazatele a indexy pro diskrétní údaje (DPU, DPMO)
 • Způsobilost strojů, indexy cm, mcc
 • Regulační diagramy - metodika a konštrukce pro diagramy měřením
 • Regulační diagramy - metodika a konštrukce pro diagramy porovnáváním
 • Nelsonova pravidla v oblasti regulace procesů - identifikace vymezitelných příčin
 • Ukázka realizace SPC v software - Minitab
 • Porovnání využití Minitab versus MS Excel
 • Praktické procvičení na příkladech

MSA

 • Terminologie podle 4. vydání MSA, AIAG
 • Analýza strannosti
 • Analýza linearity
 • Analýza stability
 • Analýza Type 1 Gage Study
 • Analýza Gage R & R
 • Sumarizace vlivu MSA na způsobilost procesu
 • Analýza MSA pro atributívne údaje
 • Ukázka realizace jednotlivých analýz MSA v software - Minitab
 • Porovnání využití Minitab versus MS Excel
 • Praktické procvičení na příkladech
  • Tréninková hra MSA
Cílová skupina:
 • pracovníci útvaru řízení kvality,
 • pracovníci výroby,
 • členové projektových týmů programu Six Sigma
Místo konání:
IPA Slovakia, s.r.o.
Predmestská 8600/95
010 01 Žilina


Jak se k nám dostanete 
Poznámka k ceně:
 • V účastnickém poplatku je zahrnuta účast na semináři, podkladové materiály v tištěné formě, oběd, občerstvení a osvědčení o absolvování.
 • Ubytování není zahrnuto v účastnickém poplatku.
 • Účastnický poplatek je potřebné uhradit na základě zálohové faktury, ktorou Vám pošleme před seminářem, pokud není předem dohodnuto jinak.
 • Storno objednávky:
  • 21 dní před začátkem akce lze uskutečnit bezplatné storno.
  • 20 - 16 dní před začátkem akce se účtuje storno poplatek ve výši 30% z ceny.
  • 15 - 8 dní před začátkem akce se účtuje storno poplatek ve výši 50% z ceny.
  • 7 - 1 dní před začátkem akce se účtuje storno poplatek ve výši 75% z ceny.
  • Při neúčasti přihlášeného zákazníka na akci se účtuje 100% -tní storno poplatek.
  • Změna osoby účastníka je možná elektronicky na adrese info@ipaslovakia.sk.
 • Celé znění Obchodních podmínek najdete tady.

VÝHODNĚJŠÍ CENA

Při přihlášení dvou a více účastníků na jeden seminář nebo při přihlášení jednoho účastníka na víc seminářů získáte tuto slevu:

 • 2-3 účastníci - Sleva 5 % (slevový kupón A648-749A-C02E)
 • 4 a víc účastníků - Sleva 10 % (slevový kupón A7DB-CB9C-65D2)

Slevu získáte uvedením slevového kupónu při registraci na stránce www.ipaslovakia.sk a www.ipaczech.cz, nebo to uveďte při objednání semináře do poznámky. Uvedené slevy neplatí pro konference, fóra a komplexní rozvojové programy.

O své zkušenosti se podělí:

Školení na míru

Chcete připravit vzdělávání pro celou skupinu nebo upravit program? Rádi Vám připravíme školení nebo dlouhodobý rozvoj pracovníků přímo na míru.
 

POTřEBUJETE PORADIt?

Zavolejte nám: +421 41 23 99 090 / 80
Napište nám: info@ipaczech.cz
© 2012 IPA Czech, All rights reserved